3 วิ ธีเก็บเ งิ นก้อนโต ในวันที่หล า ยคนชอบอวดร ว ย

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการรายได้ที่ได้มาให้มีกิน มีใช้ มีเก็บเป็นก้อน กับบทความ 3 วิ ธีเก็บเงินก้อนโต ในวันที่หล า ยคนชอบอวดร ว ย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่ออนาคตจะได้ไม่ลำบาก

1 ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อตัวเราเอง

เรื่องพวกนี้คือพื้นฐานในการออม หล า ยคนคงรู้จักดี เพราะถ้าอย ากมีเงินเหลือเก็บ สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายนี่แหละ จะได้รู้ว่าเราจ่ายอะไรไปเท่าไหร่บ้าง และเหลืออยู่เท่าไหร่ จากนั้นให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน มันควรจะไปในทิศทางไหน สุดท้ายคือต้องรู้จัก จำกัดการใช้เงินของตัวเอง ในแต่ละวันด้วยนะ

เช่น กำหนดว่าวันนี้ จะใช้เงินไม่เกิน 300 บาท เราต้องมีวินัย ถ้าใช้หมดแล้วก็ควรหยุด การทำแบบนี้มันดีต่อตัวเรา ช่วยให้เรารู้จักประมาณตน ไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวนั่นเอง เพียงแค่ลองเปลี่ยนทัศนคติ และตั้งใจทำมันเท่านั้น ชีวิตดีๆ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

2 งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราไม่มีเงินเหลือเลย อย ากเก็บออมแต่ก็ทำไม่ได้สักที มีเท่าไหร่ใช้หมดตลอ ด นั่นก็คือ การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ใช้เงินเกินตัว มี 3,000 ใช้ 5,000 งี้ หมดไปกับกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า พอซื้ อมาแล้วก็ใช้แค่ไม่กี่ครั้ง บางคนก็หมดไปกับของกินจุกจิก

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ด้วยตัวเราเอง แต่ต้องมีวินัยเสมอ คิดไตร่ตรองให้ดี แรกๆ อาจจะทำได้ย าก พอทำจนเป็นนิสัย ต่อไปก็จะไม่ย าก มันจะส่ งผลดี ให้เรามีเงินเหลือใช้ สิ่งที่เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือย ถ้าเราลดลงได้ ก็จะมีเงินเก็บเยอะเลย

3 เน้นซื้ อของที่คุ้มค่า มีคุณภาพดี ไม่ใช่รา ค าถูก แต่คุณภาพต่ำ

หล า ยคน มักติดนิสัย ชอบซื้ อของที่รา ค าเป็นหลัก จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเองได้แล้วนะ พิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ นอ กจากจะดูที่รา ค า เราควรดูที่คุณภาพด้วย ถ้าได้ของคุณภาพดี เราก็จะได้ใช้อย่ างคุ้มค่า และทนนาน อย่ าเห็นแก่ของถูกเกินไป โดยไม่สนใจคุณภาพ

ที่มา aanplearn