3 วิ ธีแก้ขอบย างตู้เย็นเก่า มักขึ้นรา เปลืองไฟ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาขอบประตูตู้เย็น มักขึ้นรา และล้างทำความส ะ อ า ดย าก กับบทความ 3 วิ ธีแก้ขอบย างตู้เย็นเก่า มักขึ้นรา เปลืองไฟ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

3 วิธีที่ช่วยเช็ดทำความส ะ อ า ด

วิธีที่ 1 ใช้น้ำส้มสายชู กับน้ำย า ซักผ้าครึ่งฝา

นำผ้าสะอาดไปเช็ดในส่วนของบริเวณที่เป็นเ ชื้ อ ร าก่อน จากนั้นให้ผสมน้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูและน้ำ ย าซักผ้า ผสมให้เข้ากันใช้ผ้าสะอาดมาชุบส่วนผสมนี้ แล้วนำไปเช็ดในส่วนที่เป็นเ ชื้ อ ร าของขอบตู้เย็น ให้เช็ดหล าย ๆรอบให้สะอาด จนไม่เหลือคราบ ในน้ำสุดท้ายให้เช็ดออ กด้วยน้ำเปล่าสะอาด

วิธีที่ 2 ใช้ย าสีฟั น

ย า สีฟั นที่เราใช้ในทำความส ะ อ า ดฟั นนั้น นำมาเป็นตัวช่วยในการล้างพวกเ ชื้ อร า บนขอบย างตู้เย็นได้ ป้าย ย าสีฟั นบนย างที่เป็น เ ชื้ อ ร าทิ้งเอาไว้ประมาณ 5 นาที จากนั้นใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆแล้ว มาเช็ดออ กหล าย ๆรอบ ก็จะทำให้ เ ชื้ อ ร า บนย างขอบตู้เย็นนั้นห า ยไปได้

วิธีที่ 3 ใช้แ อ ล ก อ ฮอล์

แ อ ล ก อ ฮอล์จำนวน 150 มิลลิลิตร ให้เทใส่ลงไปในช าม นำกระดาษทิชชู่พันส้อมให้แน่นจำนวนหล าย รอบให้มีความหนา จากนั้นจุ่มใส่ลงไปในแ อ ล ก อ ฮอล์แล้วนำส้อมมาเช็ดต ามในส่วนของร่อง ย าง ถูไปมาหล าย ๆรอบ กระดาษทิชชูมีความดำ มีความส ก ป ร ก

แล้วก็ให้เปลี่ยนกระดาษทิชชูแผ่นใหม่ แล้วทำซ้ำแบบเดิมจำนวนหล าย รอบ พวกคราบเ ชื้ อ ร าคราบส ก ป ร กต่างๆก็จะติดออ กมาเช็ดให้สะอาดดี ซึ่งวิธีนี้นั้นทำได้ง่ายทั้งเร็ว และสะอาด

แนะนำเลยว่าสำหรับในทุกวิธีสำหรับการทำความส ะ อ า ดนั้น ควรมีการถอ ดปลั๊กตู้เย็น ปลั้กไฟออ กให้เรียบร้อยดี ก่อนในทุกๆครั้ง แล้วค่อยเช็ดทำความส ะ อ า ด เพื่อความ ป ล อ ด ภั ยของตัวคุณเอง ทั้ง 3 วิธีนี้สามารถนำไปทำต ามกันได้ จะเป็นวิธีที่ช่วยทำความส ะ อ า ดตู้เย็นบริเวณในส่วนของขอบย างตู้เย็นที่ เป็นเ ชื้ อ ร าแล้วในตู้เย็นนั้น มักจะมีกลิ่นอาหารที่อยู่ในตู้เย็น วิธีการ กำ จัด กลิ่นให้นำเปลือ กส้ม เปลือ กมะนาวหรือจะใช้เป็นถ่านดำใส่ถ้วยแล้วนำเข้าในตู้เย็น จะช่วยดูด กลิ่นความเ ห ม็ นได้ดี ทำให้ตู้เย็นของคุณไม่มีกลิ่น เ ห ม็ นของอาหารต่างๆ และควรเปลี่ยนในทุกๆเดือน

ที่มา liekr, 108archeepparuay