3 สิ่งทำไว้ สร้างเงินออมพร้อมความสุข

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้กฎเหล็กเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ที่จะช่วยให้คุณนั้นเป็นคนที่มีความสุข พร้อมกับเงินทองเหลือใช้ ไม่ลำบากกับบทความ 3 สิ่งทำไว้ สร้างเงินออมพร้อมความสุข ไปดูกันว่าสิ่งไหนบ้างที่คุณนั้นควรลงมือทำทุกวัน เพื่อสร้างความสุขและเงินออม

1 ออม

แน่นอนว่านอ กจากการที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น สิ่งต่อมาก็คือ การออมที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยัดและเหลือเก็บไว้นั้น ออ กผลที่มากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้ เงินออมนั้นออ กผล การออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกเดือน เช่นหัก 10 – 20 %จากรายได้ต่อเดือน จากนั้น นำเงินออมบางส่วน ไปต่อยอ ดให้เกิดดอ กออ กผล โดยการนำเงินออมไปซื้ อ กองทุนรวม หรือ การนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวม จะช่วยให้ผู้ลงทุน

ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น เพราะมีความเสี่ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่าย เพราะธนาคารจะนำเงินของเรา ไปลงทุนในกองทุนหุ้น ที่มีศักยภาพที่ดีและมีความเสี่ยงที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวม จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุนลงทุน มากผลตอบแทนก็จะสูง แต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้นในเวลานั้นๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนจึงควร เลือ กช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้ อ กองทุนรวม โดยหลักการเลือ กซื้ อก็คือ ช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้นอยู่ในช่วงขาลงเพราะจะทำให้เราซื้ อหุ้น ในร า ค าที่ถูกกว่าร า ค าตลาด

2 ประหยัด

แน่นอนว่ากฎเหล็กสิ่งแรก ของการที่จะแก้จนและทำให้คุณร ว ยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประหยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ างคน อ ด อ ย า ก แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น สิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น ควรที่จะรอซื้ อในช่วงของสินค้านั้นลดร า ค าหรือเลือ กซื้ อสินค้าที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทน เท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน ลองสังเกตดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมร า ค าถึงต่างกัน

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกัน จะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้าที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จน มีร า ค าที่สูงขึ้น ผู้บริโภคหรือพวกเราจะต้องสังเกตดูว่า สินค้าบางตัวถ้าเลือ กซื้ อจากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกัน ก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เริ่มต้นกฎเหล็กแก้จนด้วยการประหยัด

3 หารายได้เสริม

คุณมีงานอ ดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมี นำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอ ดให้เป็นรายได้เสริม เช่นหากคุณชื่นชอบการทำขน ม ให้ลองทำขน มในวันหยุดสุดสัปดาห์ จากนั้นนำไปข า ยในที่ทำงาน หรือต ามร้านค้า เพื่อสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ บางคนใช้ความสามารถในการทำขน มข า ย จนวันหนึ่งต้องลาออ กจากงาน เพราะมีออเดอร์เข้ามาเป็นกอบเป็นกำ สร้างฐานะจากการทำขน มก็มีมาไม่มากก็น้อย ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่า ชื่นชอบสิ่งใด

และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอ ด ให้เกิดรายได้หรือไม่กฎเหล็กแก้จน 3 ข้อที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลัก แต่การที่คุณจะแก้จนได้ ไม่ได้เกิดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อนที่จะทำ 3 ข้อนี้ให้ได้ เริ่มต้นจากการมีวินัยและเป้าหมายที่ชัดเจนจึงจะนำไปสู่ความรํ่าร ว ยทางการเงิน และความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั่นเอง

ที่มา f w l i n e, s a b a i l e y