3 สิ่งที่ควรมีเรื่องเงิน ใยุคที่หล า ยคน มักสร้างภาพความร ว ย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการจัดการเงินให้อนาคตไม่ลำบาก กับบทความ 3 สิ่งที่ควรมีเรื่องเงิน ใยุคที่หล า ยคน มักสร้างภาพความร ว ย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่ออนาคตที่สุขสบายของเราเอง

1 ซื้ อ ของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ยคนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัยชอบ ซื้ อ ของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะ ซื้ อ นอ กจาก จะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะฉะนั้นการที่จะ ซื้ อ ของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพนั้นจะส่ งผล ร ะ ย ะ ย า ว เราจะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่า และไม่ต้องเสียเงิน ซื้ อ บ่อย ๆ ไง ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะ ซื้ อ ของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

2 ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐานในการออมเงิน ที่เชื่อว่าหล า ยคนรู้จักเป็นอย่ างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ ไม่ย ากแล้วให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการต่าง ๆ ที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้าง และจ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่เพราะเหล่านี้ จะส่ งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

3 งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ ซื้ อ มา เพียงเพราะชอบที่ ซื้ อ มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ๆ แต่ต้องมีวินัย ในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผลคิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชินถ้าทำได้ก็จะส่ งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้ เก็บออมได้ เพราะ เหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากลดไปได้ คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น

ที่มา meokayna, staylifeth