3 สิ่งที่ผู้ช ายมักจะมอบให้ผู้หญิงที่เขารักจริง

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ผู้ช ายมักจะทำให้ผู้หญิงที่รักจริงหวังแต่ง กับบทความ 3 สิ่งที่ผู้ช ายมักจะมอบให้ผู้หญิงที่เขารักจริง ไปดูกันว่าผู้ช ายที่รักจริงมักจะมอบสิ่งใดให้กับผู้หญิงของเขาบ้าง

พฤติกร รมของผู้ช ายนั้น หล า ยครั้งผู้หญิงก็ดูไม่ออ กว่า สิ่งที่เขาทำ เขาจริงใจเพียงใดหรือมั่นคงแค่ไหน และยิ่งด้วยในปัจจุบัน มีหลากหล า ยสถานะ ทั้งคนคุย เพื่อนสนิทมาก แต่ไม่ใช่แฟนหรือความสัมพันธ์ ที่ไม่มีชื่อเรียกฯลฯ หากสถานการณ์ยังคลุมเครือต่อไปเช่นนี้ คงไม่ดีแน่ เพราะไม่มีใครอย ากเสียเวลา กับสถานะแบบนี้นานนักหรอ ก ถ้ายังไม่กล้าพอ ที่จะถามถึงความสัมพันธ์ ลองสังเกตดู

3 สิ่งที่ผู้ช าย มักจะทำเพื่อคนที่เขารัก มันสื่อได้ว่า

เขารักเราจริงไหม

1 เมื่อรักจริงต้องอย ากปกป้อง

เขาจะปกป้องคุณ จากอั นต รายต่างๆ ทำให้คุณรู้สึกปลอ ดภั ย รู้สึกมีค่าและมีศักดิ์ศรี เขาจะไม่ทำล า ยศักดิ์ศรีของคุณเลย และจะไม่ทำร้ ายคุณเด็ดข า ด หากคิดจะมีแฟนทั้งที ต้องเลือ กคนดีๆเท่านั้น ถ้ามีแล้วมันไม่ดี ไม่มียังดีซะกว่า ความรักไม่ใช่ทุกอย่ างของชีวิต ไม่ต้องไปดิ้นรนกับมัน มากก็ได้ ใช้ชีวิตให้คุ้ม ทำตัวเองให้มีคุณค่า เมื่อถึงเวลาเดี๋ยวผู้ช ายดีๆ ก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเอง

2 เมื่อรักจริงต้องชัดเจน

เขาสามารถจูงมือคุณได้ ในที่สาธารณะ สามารถพูดกับใคร ต่อใครได้ว่าคุณคือคนสำคัญในชีวิตเขา เขาเปิดตัวคุณ กับครอบครัว และเพื่อนเขา จะทำให้คุณสำคัญ โดยที่คุณ ไม่ต้องร้องขอใดๆ จะไม่เก็บคุณไว้เป็นความลับ จะจริงใจและซื่อสัตย์ต่อคุณตลอ ดไป

3 เมื่อรักจริงต้องรู้จักให้

เขาจะมีเวลาให้คุณเสมอ ไม่ว่าจะยุ่งมากเพียงใด ทำอะไร ก็จะนึกถึงคุณเสมอ ไม่ห า ยไปดื้อๆ ไม่ทำให้คุณเป็นห่วง หรือระแวง เขามักจะให้แต่สิ่งที่ดีๆกับคุณ และไม่คิดจะเอาเปรียบคุณอย่ างแน่นอน

ที่มา stand-smiling