3 สิ่ง ที่เราควรทำ ช่วยให้การเงินราบรื่น ชีวิตไม่ขัดสน

แน่นอนว่าชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเพียง 5 วัน 10 วันบนโลกนี้ การวางเป้าหมายทางการเงินในชีวิต จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะต้องยอมรับว่า เงิน คือปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในหล า ย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชีวิตประจำวัน การศึกษา การทำต ามความฝัน ค่ารั ก ษ าพย าบาล และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ต้องมีปัจจัยเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้ อง

กับพนักงานงานบางคน เพราะอะไรคนที่มีเงินเดือนเท่ากัน เขาถึงมีเงินใช้อ ย่ างไม่ขัดสนเลย เขาทำยังไง นั่นอาจเพราะเขามีการจัดการกับเงินของเขาดีนั้นเอง เรามาดูกันว่า เป็นแบบไหนกันบ้าง

1. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐานในการออมเงิน ที่เ ชื่ อว่าหล า ยคนรู้จักเป็นอ ย่ างดีเลยล่ะ ถ้า อ ย า ก มีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ ย า ก แ ล้ ว ให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการต่าง ๆ

ที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้าง และจ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เพราะเหล่านี้ จะส่งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

2. ซื้ อของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ยคนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัยชอบซื้ อของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ นอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้วควรดูที่คุณภาพด้วยนะ

ฉะนั้นการที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพนั้น จะส่งผล ร ะ ย ะ ย า ว เราจะได้ใช้ของอ ย่ างคุ้มค่า และไม่ต้องเ สี ยเงินซื้ อบ่อย ๆ ไง ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

3. งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้ อมา เพียงเพราะชอบที่ซื้ อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ๆ แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผล

คิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆ อาจจะทำได้ ย า ก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชิน ถ้าทำได้ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้ เก็บออมได้ เพราะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากลดไปได้ คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น

ที่มา  sabailey