3 หลักคิดของคนร ว ยพาชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคังในชีวิต

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดที่คนร ว ยใช้นำทางชีวิตไปสู่ความสำเร็จของชีวิตกับบทความ 3 หลักคิดของคนร ว ยพาชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคังในชีวิต
ไปดูกันว่ามีหลักคิดอะไรบ้างที่จะพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขสบาย ไม่ลำบากในอนาคต

สมมุติแล้วกัน ทำงาน มีเงิ นเก็บ เดือนละ 10,000 บาท 1 ปี 120,000 แล้วเ งินล้านบาทล่ะ เราต้องใช้เวลาเก็บถึง 10 ปีเลยหรือ ไม่เบื่อเป็น มนุษย์ เงิ นเดือนกันบ้างเหรอไงครับ วิธีเดียวที่จะช่วยให้เราร ว ยขึ้นได้ ก็คือต้องปรับ เปลี่ยนวิธีคิด และทัศนคติของเราเสียใหม่เพราะ ความคิดเดิมๆเป็นอุปสรรคต่อความร่ำร ว ยครับ

1 คนร ว ยโครตขยัน!

‘มีเป้าหมายของตัวเองชัดเจน’ พื้นฐานของ คนสำเร็จต้องขยันทุกคน แต่ขยันอย่ างมีเป้าหมาย และรู้ว่าขยันไปเพื่ออะไร..

2 คนร ว ยชอบคิด

‘ชอบหาไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอ’ ทำให้สามารถ สร้างช่องทางของรายได้ มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

3 คนร ว ยกล้าพูด

‘กล้าขา ยกล้านำเสนอ’คนร ว ยจะกล้าข าย กล้านำเสนอ สิ่งที่สร้างประโยชน์ หรือสร้าง คุณค่าให้ผู้อื่น’ผู้ซื้ อ’จะซื้ อหรือไม่เป็นอีกเรื่อง?

หลักคิดคนหาเ งินเก่งเขาคิดกันยังไง

1 ห้เก็บเงิ นเพื่อซื้ อสินท รั พ ย์ ที่สร้างเงิ น

คนหาเ งินเก่งย่อมมีวันนึง ที่ไม่เก่งต้องสร้าง ทางเลือ กโดยการทยอยซื้ อสินท รั พ ย์ที่สร้างเงิ น ให้เราตลอ ดไปเช่นหุ้นปันผล

2 หาเงิ นเป็นทักษะเหมือนกีฬา

ไม่มีนักกีฬามืออาชีพคนไหน ที่มาเริ่มฝึกตอนโต การฝึกทักษะการหาเ งิน ยิ่งเด็กยิ่งได้เปรียบ

3 คนจะจ่ายเงิ น เมื่อเราแก้ปัญหาให้เขา

ทุกปัญหามีเงิ นซ่อนอยู่ ตั้งใจดูแล้วจะเห็น

4 ทำเรื่องย ากให้มันง่าย คนจะยอมจ่ายเงิ น

ถ้าเราทำเรื่องย ากให้มันง่าย ธุรกิจให้ความรู้ออนไลน์ทั้งหมด ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้คือทำเรื่องย ากให้ง่าย…ง่ายสุดก็ขา ยดีสุด

5 ทำเรื่องที่คนอื่นไม่อย ากทำ

ทำความสะอาดเก็บขยะ การจัดระเบียบวางระบบ งานสร้างคน ยอมจ่ายเงิ นให้สิ่งที่เขาไม่อย ากทำเอง

6 จ่ายน้อยทยอยผ่อน คนยอมซื้ อง่ายกว่า

7 การหาเ งินไม่ใช่สิ่งผิด ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

คนที่ทำงานหาเ งินตั้งแต่เด็ก จะไม่มองเงิ นใน แง่ลบเหมือนคนส่วนใหญ่ เราต้องมองการหาเงิ นในแง่บวก

ที่มา readykids, yakrookaset