3 อาชีพเสริมของคนยุคใหม่ ช่วยสร้างรายได้เป็นก อ บเป็นกำ

แน่นอนว่าการมีรายได้ทางเดียวในยุคนี้นั้นทำให้เราอยู่ย ากขึ้น ด้วยปัจจัยหล า ยๆอ ย่ าง อีกทั้งเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทำให้หล า ยคนหัน มาหาอาชีพเสริมกัน มาก และวันนี้เราก็มีอาชีพเสริมที่ทำเงินได้ดี ที่คนยุคนี้หล า ยๆคนทำอยู่ จะเป็นอะไรนั้นเราไปดูพร้อมกันเลย

ยุคสมัยใหม่ที่มีความเร็วแสงของอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นเยอะ สำหรับคนที่มีงานประจำอย ากทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ทางเลือ กของอาชีพเสริมนั้นถือเป็นแนวทางการสร้างรายได้ที่ดีครับ

อ ย่ างไรก็ต ามอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นงานอ อ น ไ ล น์เสมอไปแม้แต่งานพาร์ทไทม์อื่น ๆก็สามารถสร้างรายได้ ได้เป็นอ ย่ างดี แต่อาชีพเสริมที่มีรายได้ดี ๆ จะมีอะไรบ้าง มาติดต ามกันเลยครับ

1.อาชีพแรก ทำงานพาร์ทไทม์ต ามร้านอาหาร

หากเราไม่ถนัดข า ยของอ อ น ไ ล น์จริง ๆ เราก็ต้องทำงานแลกเงินด้วยการทำงานพาร์ทไทม์ ต ามร้านอาหาร ว่าที่จริงเราต้องยอมรับว่าคนเรามีความถนัดไม่เท่ากัน

บางคนถนัดข า ยของ บางคนถนัดทำงานแลกเงิน มากกว่าหากคุณเป็นอ ย่ างหลังงานพาร์ทไทม์ต ามร้านอาหารอาจตอบโจทย์ของคุณ

ทำไมผมจึงแนะนำให้ทำงานพาร์ทไทม์ต ามร้านอาหารนั่นเพราะว่าในปัจจุบันร้านอาหารในประเทศไทย โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งร้านที่มีสาขาเยอะ ๆเติบโตอ ย่ างรวดเร็วมาก

และการเติบโตเหล่านี้ต้องการกำลังคน มาดูแล ไม่ว่าจะเป็นคนส่งอาหาร ไปจนถึงงานหลังร้าน มีให้เลือ กอ ย่ างมากมาย และแน่นอนที่สุดงาน มาเงินดีอ ย่ างไม่ต้องสงสัย

2.อาชีพที่สอง ข า ยของอ อ น ไ ล น์

อาชีพยอ ดนิยมของคนยุคนี้ การข า ยของอ อ น ไ ล น์ ซึ่งต้องบอ กว่านับวันจะ มีคู่แข่งมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่หากหล า ยคนกังวลว่าจะมีคู่แข่งมาก ๆ ถ้าเรามาดูอีกด้านก็คือ คนที่ซื้ อของอ อ น ไ ล น์กลับเติบโตรวดเร็วกว่าสำหรับในประเทศไทยนั้น มียอ ดใช้จ่ายอ อ น ไ ล น์ทั้งหมดของนักช็อปชาวไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆมากขึ้นทุกปีโดยยอ ดการใช้จ่ายผ่านช่องทางอ อ น ไ ล น์ในไทย จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นอ ย่ างมากทีเดียวอาชีพข า ยของอ อ น ไ ล น์ในความคิดของผม

จึงน่าจะเติบโตได้อีกมาก และยังมีช่องว่างสำหรับคนที่คิดจะทำเป็นอาชีพงานอ อ น ไ ล น์ได้อ ย่ างแน่นอนอยู่ที่ว่าคุณจะดีจริง และซื่อสัตย์ต่อลูกค้ ามากน้อยแค่ไหนเท่านั้น

3.อาชีพที่สาม งานอ อ น ไ ล น์ อื่น ๆ

การที่เราทำงานประจำ ข้ อจำกัดก็คือ เวลา ที่ต้องทุ่มเทให้กับงานของเราเป็นอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นใดดังนั้นการที่เราจะหาอาชีพเสริม เราต้องหัน มามองงานอ อ น ไ ล น์ ที่ต้องบอ กว่าในสมัยนี้ที่อินเตอร์เน็ตเร็วมาก เร็วเท่าแสง ทำให้เราสามารถเลือ กทำงานได้มากขึ้นงานอ อ น ไ ล น์ในอาชีพที่สามนี้

จะขอแยกจากการข า ยของอ อ น ไ ล น์ข้างต้นเนื่องจากงานอ อ น ไ ล น์มีหลากหล า ยรูปแบบ ขอแนะนำไว้ดังต่อไปนี้งานรีวิวสินค้ าผ่านบล็อ ก หรือผ่านเพจบน เ ฟ ส บุ๊ ก งานแบบนี้ต้องบอ กว่ารายได้ดี ทำนอ กเวลางานได้แต่ต้องมีใจรัก และศึกษาสินค้ าหรือบริการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ ย่ างจริงจัง

ยกตัวอ ย่ าง เช่นการรีวิวเครื่องสำอาง ถ้าเรารีวิวเป็น มีคนติดต ามมาก ๆ จะทำให้เจ้าของสินค้ าอย ากจะจ้างเรา เพื่อให้เรารีวิวสินค้ าของเขา ซึ่งเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไม่กระทบเวลางานงานข า ยของแบบ Affiliate งานแบบนี้เราต้องอาศัยเว็บใหญ่ ๆ ที่ข า ยของหลากหล า ย

และต้องการให้เราเป็นเซลล์ข า ยของให้กับเขาทางอ อ น ไ ล น์โดยที่เราไม่ได้ข า ยเอง วิ ธีการก็คือเราต้องสร้างบล็อ กขึ้น มาเพื่อให้คนติดต ามจากนั้นก็นำ code ตัวแทนข า ยสินค้ ามาวางในบล็อ กของเรา งานแบบนี้ลงทุนน้อย แทบไม่มีต้นทุน

แต่ถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นรายได้เสริมที่ไม่เลวเป็น Y o u t u be r ในยุคนี้การดูคลิปสั้น ๆถือว่าเป็นที่นิยมเป็นอ ย่ างมาก หากเรามีความคิดสร้างสรรค์ ทำคลิปเด็ด ๆ ดี ๆ ลงบนยู ทู ป และติดโฆ ษ ณา จากยู ทู ปก็สามารถสร้างรายได้เสริมได้ที่จริงบางคนทำเป็นรายได้หลักได้เลย

แต่ขอให้คิดซักนิดว่าการทำอะไรให้ดังย่อมส่งผลกระทบต่อสังคม อ ย่ าทำคลิปแย่ ๆ แสดงความรุนแรงเพื่อให้คน มาดูเพราะระยะย าวจะทำล า ยสังคม ไม่คุ้มเลยครับที่ยกตัวอ ย่ างมาทั้งหมด

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางการสร้างเงิน หารายได้เสริม ที่จริงยังมีวิ ธีการอีกมากมายให้เลือ กหากเราไม่หยุดคิดย่อมพบทางออ ก ที่สำคัญอ ย่ าให้กระทบงานหลักอ ย่ าให้เ สี ยงาน แต่ให้มีเงินเพิ่มหล า ยทางจะดีที่สุดครับ

ที่มา  forlifeth