3 เ ท ค นิ คออมเ งิ นให้อยู่ ในแ บ บมนุษย์เ งิ นเดือน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีออมเ งิ นของคนทำงาน ซึ่งส่วน มากคนที่มีเ งิ นเดือน มักจะใช้เ งิ นไม่ถึงเดือน บางคนเ งิ นเดือนออ กมาไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดแล้ว ฉนั้นเราจะพามาดูกันว่า ออมเ งิ นอ ย่ างไรให้อยู่

วิธีเก็บเ งิ นให้อยู่สำหรับมนุษย์เ งิ นเดือนและคนทำงานทั้งหล า ย ถ้าอย ากออมเ งิ นให้งอ กเงย ต้องอ่าน ต ามปกติของชีวิตคนทำงาน ส่วนใหญ่ก็ได้เ งิ นเดือนได้เดือนละครั้ง จะเพิ่มก็เพิ่มไม่มาก ปีละครั้งหรือหากโชคดีก็สองครั้ง

ไม่ต้องนับรวมถึงโบนัสนะครับ เพราะนาน มาก ๆ กว่าจะได้แต่ละครั้ง หากว่าเราใช้เ งิ นเดือนส่วนนี้หมดแบบเดือนชนเดือน ไม่มีเก็บออม แล้วเกิดเรื่องฉุกเฉินที่ต้องใช้เ งิ นขึ้น มา ใครจะมาช่วยเราได้ ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีวิธีที่จะดูแลตัวเองให้ดี

เพื่อที่จะทำให้เรามีเ งิ นเก็บไว้ใช้ในย ามจำเป็น โดยเริ่มต้นกันง่าย ๆ ที่หัดวางแผนการออมเ งิ น วันนี้เราจะมาดูวิธีการออมเ งิ นที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้กันดีกว่าครับ

1. เ งิ นออมสำหรับต่อยอ ดลงทุน เพื่อเพิ่มเ งิ นออมเราให้เพิ่มมากขึ้น

หากคุณออมเ งิ นได้สักก้อน อาจจะนำไปต่อยอ ดให้เ งิ นงอ กเงยมากขึ้น ด้วยการนำเ งิ นไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมหุ้น ซื้ อ-ขายหุ้น การฝากเ งิ นฝากประจำ และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อให้ได้เ งิ นปันผล หรือได้ดอ กเบี้ยแต่อ ย่ าลืมว่าการลงทุนทุกอ ย่ างมีความเ สี่ ย ง ดังนั้นการศึกษาหาข้ อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเลือ กวิธีการลงทุนแบบไหนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อศึกษาหาข้ อมูล มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนแล้ว ค่อยตัดสินใจลงทุน และปรับเปลี่ยนต ามความเหมาะสม

2. ทำบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่ายเพื่อ การออมเ งิ นจากการใช้จ่ายประจำวัน

สิ่งง่าย ๆ ที่เรามักมองข้าม แต่มีประโยชน์มากมาย คือ การทำบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่ายนั่นเองครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุดเล่มเล็ก ๆ หรือจะใช้แอพฯ บนสมาร์ทโฟน ก็ทำให้เราสามารถรู้ยอ ดร า ยรับ-ร า ยจ่ายต่อเดือนของเราได้ กล า ยเป็นตัวช่วยให้เราสามารถวางแผนการออมเ งิ นในแต่ละเดือนได้อีกด้วย

3. นึกถึงการออมเ งิ นก่อนนึกถึงการใช้จ่าย

พอเ งิ นเดือนออ ก สิ่งแรกที่ควรทำก็คือ การแบ่งเ งิ นไปเก็บออมก่อน อาจจะเปิดบัญชีฝากประจำเลยก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการออมเ งิ นระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะย าวก็ได้เหมือนกันครับ

ข้ อ ดีของการทำแบบนี้คือ เป็นการบังคับตัวเองให้เก็บออมเ งิ นทุก ๆ เดือนยิ่งปัจจุบัน มีบริการตัดเ งิ นเพื่อนำไปออมอัตโนมัติยิ่งง่าย เพียงแค่แจ้งให้ธนาคารทราบว่าเราต้องการหักเ งิ นเพื่อโอนไปอีกบัญชีหนึ่ง กำหนดวันเวลาที่จะหักเ งิ นส่วนนี้ทุกเดือน

ทางธนาคารก็จะทำเรื่องให้อัตโนมัติโดยเราไม่ต้องวุ่นวายครับและเ งิ นส่วนที่เหลือ เราก็อาจจะนำมาหารต ามจำนวนวันในเดือนนั้น ๆ เพื่อ ดูว่าโดยเฉลี่ยแล้วเราสามารถใช้เ งิ นได้วันละเท่าไร ก็เท่ากับเป็นการวางแผนการใช้จ่ายร า ยเดือนได้อีกทางหนึ่งครับ

การออมเ งิ นไม่ได้เป็นเรื่องย าก แค่มีความพย าย าม และการสร้างวินัยในการออมเ งิ นถือเป็นสิ่งสำคัญ อะไรก็เป็นจริงได้หากเราตั้งใจมุ่งมั่น และลงมือทำครับ

ที่มา  forlifeth