3 แนวคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเจ้านายของเงิน

วันนี้เราจะเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีการเป็นเจ้านายที่ดีของเงินที่ทุกๆคนหามาได้ กับบทความ 3 แนวคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเจ้านายของเงิน ไปดูกันว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ างไรบ้าง เพื่อให้อนาคตการเงินของเพื่อนๆไม่ขัดสน

คุณได้เก็บเงินออมไว้บ้ างรึยัง? เชื่อว่าคำถามนี้ คงไม่มีใครถามเป็นคำถามแรกเมื่อเจอหน้าคุณแน่ เพราะฉะนั้น วันนี้จึงลองถามคุณเป็นคนแรก เพื่อเปิดประเด็นก่อนเลยว่า คุณมีเงินออมเก็บไว้บ้ างรึยัง ถ้าคำตอบกลับกล า ยเป็นว่ายังและไม่เคยเก็บสักบาท เราขอแนะนำขั้นต้นกับคุณเลยว่า ให้เริ่มเก็บออมได้เลย อย่ างน้อยๆเมื่อย ามลำบาก หรือ มีเหตุการณ์ที่ต้องใช้เงินจริงๆแล้ว จะได้มีเงินก้อนนี้ ช่วยเหลือตนเองได้ย ามลำบาก

และไม่ต้องไปยืมใครให้ลำบากใจต่อ กันอีก แต่ถ้าคุณตอบคำถามว่า มีเงินเก็บอยู่แล้ว เราขอแนะนำว่า น่าจะเอามาทำให้มันเพิ่มพูนเงินตรากันดีกว่า จะเพิ่มพูนด้วยวิธีใดนั้น เราขอแนะนำ การใช้เงินให้ทำงาน ว่าหมายถึงอะไร ในขั้นแรก เงินทำงาน เงินเป็นทาสเรา มา เปลี่ยนตัวเอง กันเถอะ! แน่นอนว่าทุกวันนี้ ที่คุณยอมทุ่มเทใจแทบข า ดในสายงานของคูณนั้น

เพื่อเหตุผลใหญ่ๆและเป็นประเด็นสำคัญของการทำงานก็คือ เงิน ผู้เป็นเจ้านายที่แท้จริงของเรา เพราะบางทีแม้เราจะมีอาการเบื่องานที่ทำแค่ไหน แต่ก็ยังท่องเอาไว้ว่าเพื่อเงิน จากที่เรารู้ๆกันอยู่ว่า เงิน เป็นตัวชี้วัดถึงความสุขสบายในชีวิตของเรา แต่ ทำไมเราไม่คิดจะเป็นเจ้านายมัน แล้วใช้งาน มันเหมือนที่มันทำละ เพราะฉะนั้นเรามี วิธีใช้งาน มัน ( ได้เวลาเอาคืน ) ให้มันทำงานแทนเราได้อย่ างสาสมแล้วล่ะ

1 หัดเรียนรู้การจัดสรรเงิน แม้จะเป็นเงินก้อนเล็กๆก็ต ามที

แนวคิดนี้เอาไปสอนเด็กน้อยๆได้เลยนะคะ อย่ างเช่น การสอนให้เขาออมเงินที่เขาได้ไป โรงเรียน ตัวอย่ าง ลูกได้เงินไปในจำนวน 20 บาท ข้าวกลางวันฟรี ค่ารถมีรถรับส่ ง ให้กินขน มสัก 15 บาท และเหลือเงิน อีก 5 บาทมาหยอ ดกระปุกทุกวัน เป็นต้น และให้เขาได้รู้จัก บริหารจัดการเงินด้วยตนเอง ซึ่งการฝึกตั้งแต่เย าว์วัยนั้น จะก่อเกิดผลที่เติบโตออ กมารู้จักการบริหารเงินและ วางแผนการเงินได้อย่ างเป็นนิสัย ตัวเราเองก็เช่นกัน

หากเรามีรายได้น้อย ก็เก็บออมน้อยไปต ามวิถีกำลังเงินที่เราเก็บได้ อย่ าใช้คำว่า เงินเดือนน้อยอยู่ถ้าเก็บก็คงเก็บเงินได้น้อย ให้ได้เงินเยอะก่อน แล้วค่อยเก็บเงิน ซึ่ง เป็นการคิดที่ไม่ควรอย่ างมาก นอ กจากนี้การสร้างนิสัยการเก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้มของความร่ำร ว ยในวันหน้าได้อีกด้วยนะ ดังนั้น อย่ าละเลยการเก็บออมเงินและบริหารเงินให้ดีด้วยล่ะ

2 หัดคิดก่อนจ่าย!อย่ างฟุ่มเฟือยเกินกำลังสิ!

อย ากให้คุณนึกภาพถึงถังน้ำขนาดใหญ่ถังหนึ่ง แล้วจู่ๆถังปริแตกเป็นรอยรั่วออ กมาในจุดเล็กๆ คุณอาจจะมองว่ามันไม่สำคัญที่จะปิด ก็เลยปล่อยมันเลยต ามเลยไปซะ หลังจากนั้นเจ้ารูนั้น ก็ถูกแรงดันน้ำดันออ กมา จนรูขย ายใหญ่ไปเรื่อยๆโดยไม่หยุด หรือว่าถึงแม้คุณพย าย ามจะอุด แต่รูก็ใหญ่มากขึ้น กว่าคุณจะปิดได้ น้ำในถังแทบจะแห้ง ไปจนหมด ตอนนั้นละคุณถึงจะพย าย ามควบคุมดูแลเจ้าถังน้ำที่มีรูแตกร้าว

และต้องทนกินน้ำทีละนิดที่เหลืออยู่ไปอย่ างได้กินบ้ าง ไม่ได้กินบ้ าง ถ้าคุณอ่ า นจนจบแล้วแล้ว ลองเปรียบน้ำคือเงินที่คุณมี รูรั่ว คือ การใช้จ่ายเกินพอ ดีของคุณ และ สุดท้าย การที่ต้องทนกินน้ำน้อยๆนั้น ก็หมายถึงคุณต้องทนอยู่กับชีวิตที่ไม่มีเงินเหลือเลย หรือ เหลือน้อยมากๆ ไม่ว่ารอยรั่วนั้นจะเกิดจากการซื้ อของอะไรก็ต าม ที่เกินตัวเอง เกินตนจนไม่เหลือเงินเก็บ เพราะฉะนั้นอย่ าลืมคิดก่อนจ่ายว่าตนควรจะทำอย่ างไรต่อไป ควรจะอุดรอยรั่วหลังมันรั่วดี หรือควรจะป้องกันไม่ให้มันเกิดรอยรั่ว จนน้ำเหลือ กินพอใช้ แถม เก็บไว้ได้กินอีกนาน

3 ยิ่งเรารู้วิธีการล ง ทุ นอย่ างถูกวิธี เงินก็ยิ่งงอ กเงยงดงามเชียวละ

เชื่อว่าคุณต้องมีความรู้สึกที่ว่า อย ากเปิดบัญชีมา แล้วเจอเงินงอ กงามแบบเป็นจำนวน มากๆ แน่นอน เราจึงขอแนะนำวิธีการแบ่งเงินบางส่วน หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึง เงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ขอแนะนำว่าถ้าอย ากสบายๆ อย่ าพย าย ามไปกู้เงิน มาเพื่อล ง ทุ นเด็ดข า ด เพราะอนาคตนั้น เราอาจจะลำบากย่ำแ ย่ได้ ถ้าล ง ทุ นด้วยเงินที่แบ่งออ กมานั้นจะเป็นการล ง ทุ นด้วยเม็ดเงินของตัวเอง

ที่หามาได้ห า ยไม่ว่าจะเกิดปัญหา ทำให้เงินล ง ทุ นฝืดเคือง คุณแค่เสียใจ เวลาเสีย แต่ ถ้าหากคุณไปกู้เงินเพื่อล ง ทุ นขึ้น มา แล้ว สิ่งที่ล ง ทุ นกลับแสดงผลออ กมาในทางเ ล วร้ า ย นอ กจากเงินทุนจะต้องเสียไปแล้ว จะต้องมาเ ค รี ย ด เรื่องห นี้สินต ามมาอีกด้วยนะ!

อย่ าปล่อยให้ตัวเองกล า ยเป็นทาสของเงินเสมอไป เราควรที่จะเปลี่ยนให้เงินกล า ยเป็นทาสเราให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ต้องพย าย ามควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ายอย่ างประหยัด และรู้จักเก็บออม รวมถึงการรู้จักนำเงิน มาล ง ทุ นเพื่อให้รายได้พอ กพูนขึ้น มา แค่นี้ก็จะทำให้เงินกล า ยเป็นทาสของเราได้ไม่ย ากแล้วล่ะ แถมยังทำให้เรามีเงินเก็บออมมากขึ้นจนอาจจะร่ำร ว ยในวันข้างหน้าได้อีกด้วยนะ

ที่มา จั น ท ร์ เ จ้ า,  j i n g j a i 9 9 9