32 สัญญาณเ ตื อ นของคนในยุคนี้ ที่ต้องเตรียมรับมือให้ดี

ในยุคปัจจุบัน หล า ยๆอ ย่ างเริ่มเปลี่ยนไป ทั้งในเรื่องการงาน เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เราจะประมาทไม่ได้ วันนี้เราจะพามาดูว่า เราควรจะเตรียมความพร้อมรับมือ กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ดี และนี่คือ 32 สัญญาณเ ตื อ นของคนในยุคนี้ ที่ต้องเตรียมรับมือให้ดี

1.แล้วห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ที่ดอ กเบี้ยต่ำสุดหากดอ กเบี้ยนโยบายขึ้นเพียงหลักสต างค์บาทสองบาท ห า ยนะของคนเป็นห นี้เชียวเช่นบ้านเคยผ่อนต้นหมื่นดอ กเบี้ยสองหมื่นในยอ ดผ่อนสามหมื่น มันกล า ยเป็นดอ กเบี้ย แทบทั้งหมดเลย

2. อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุนโดยเฉพาะคอนโด ที่หล า ยคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล า ยมานานแล้วเริ่มออ กอาการชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจมเ งิ นกู้เช่น การไปสอนคนกู้เ งิ น เกิน มากๆ เพราะอย ากได้นายหน้า

เช่น คนที่ไม่เคยมีเ งิ นกู้คอนโดเลยก็มีคนสอนให้ กู้พร้อมกันห้าที่งี้ เ งิ นเดือนห้าหมื่น กู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่านได้เ งิ นเกินจำนวน หล า ยล้านและมีห นี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มากคิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

3.การที่เ งิ น ยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลกอ ย่ าเพิ่งดีใจไป เพราะเขาต้องการ ถือเ งิ นบาท เพื่ออะไรบางอ ย่ างแค่นั้นแหละ

4. เ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้หากเราไม่สร้างห นี้จนเกินรับไหวอ ย่ างน้อยๆเราก็มี ดินดีปลูกผักปลูกผลไม้ได้ มีกินในครอบครัวไม่เหมือนในหล า ยๆ ประเทศ

5.ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่าร า ยได้ที่มี จงอ ย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะดอ กเบี้ย คือพลังทวีอ ย่ าใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่รอ ดนะ

6.คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้ อตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก เพราะคนที่ถือ เก็งกำไรไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวน มากในตอนนี้

7.B l o c k Chain เป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

8.อาชีพข า ยประกันจะเริ่มถดถอย นั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ามีทางเลือ กโดยเฉพาะ บริษั ทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา

9.หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็นหุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เ งิ นที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

10.ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกล ดคน จากระบบใหม่แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก เพราะจะมีคนที่ออ กจาก sector นี้หล า ยคนเชียวล่ะ

11.อสังหาธุรกิจที่พึ่งลูกค้าต่างชาติ บัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

12.ห นี้เ สี ย N P L ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริงของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แบงค์เซได้

13.คนทำธุรกิจ อ ย่ า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้น

14.ที่ดินตอนนี้ข า ยย ากเพราะเ งิ นในระบบ ห า ยไปมาก

15.เริ่มมีการเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้นในน้ำมันจึงควรพิจารณาแล้ว

16.สกุลเ งิ นดิจิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมาเพื่อทดสอบระบบทำหน้าที่ B u r n c a s h ทิ้งจากการพิมพ์เ งิ นตลอ ดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

17.โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆนั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

18.ไม่ใช่เราบริหารไม่ดีแต่ระดับโลกหล า ยๆ ประเทศก็ทรุดตัวพร้อมๆ กัน

19.การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ผ่าน มา ออ กบอนด์กัน บานตะไท มี 2 อ ย่ างคืออ ย่ างแรกข า ดสภาพคล่อง ซึ่งเรทติ้งจะตกอีกไม่ช้าจากผลประกอบ การจึงต้องรีบออ กบอนด์ในเร ทที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s อีกอ ย่ างคือ บริษัทที่ทราบว่าดอ กเบี้ยจะเป็นขาขึ้นแล้วจึง lock อัตราดอ ก เบี้ยระยะย าวไว้ ก็เพราะถ้าดอ กเบี้ยลอยตัว ต่อให้เป็น บลจ. ต้นทุนก็จะสูงขึ้น มาก

20.ทุกอ ย่ างที่จะเป็นโค้ชพาร ว ยแล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนักอ ย่ าไปโลภ อ ย่ าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเ สี ยห า ยจากสิ่งเหล่านี้นั้น มากมาย

21.จะมีการ R o l l o v e r B o n d s อ ย่ างต่ำประมาณห้าแสนล้าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่าน มั้ยแล้วอาจจะมีการล ด r a t i n g ในหล า ยบริษัท ที่ไม่ผ่านด้วย

22.การที่ห นี้เ สี ยแค่บริษัทใหญ่ๆบริษัทเดียวกระเทือนไปทั้งตลาด หากเป็นแบบนี้หล า ยๆบริษัทไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

23.แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ B u b b l e ของ อสังหาหุ้นเดริเวอร์ทีฟห นี้พร้อมกันทุกอ ย่ างซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ ซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

24.AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง อ ย่ างไม่น่าเชื่อ

25.ทองคำยังมีค่าเวลาค่าเ งิ น มีปัญหาให้เรียนรู้ จากหล า ยๆ ประเทศที่ค่าเ งิ นล ดแล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเ งิ น ใดก็ได้

26. เริ่มเห็นแล้วนักท่องเที่ยวที่ห า ยไปมากทั้งคนที่เที่ยว และออ กมาลงทุนห า ยไปจาก ปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะทำความเข้าใจได้

27. อีกไม่เกินสิบปี หล า ยๆ ประเท ศไม่ได้เปลี่ยน รถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น E V carแต่จะเทิร์นไปสู่รถยนต์พลังงาน ไฟฟ้าเลย โดยเฉพาะเมืองจีนจะเร่งวางระบบใหม่ฟังดูมันก็ดีแต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถ ที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่ารถยนต์

ดีเซลจะถูกโละไปจะทำให้หล า ยๆอุตสาหก ร ร มหมดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์เต๊นรถ ช่างต ามอู่ แม้แต่อุตสาหก ร ร มที่ใหญ่สุดๆ เช่นพลังงานน้ำมัน มีโอกาสจะกระท บมากเลยล่ะ

28. L e v e r a g e ทางการเ งิ น แต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้วนี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของดอ กเบี้ย เต็มอัตรา อีกไม่นานนักหรอ ก

29. หากรอบนี้คนเก่งชอตแบงค์ใหญ่จะได้เ งิ นก้อนใหญ่ เพราะเป็นที่แน่นอนว่าห นี้เ สี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้และผิ ดนัดชำระบาน

30. ต้องให้ระวังการถือ B o n d s ต่างๆ เพราะพวกเราถูกสอนให้เชื่อใน creditratin g แล้วให้ยืมเ งิ น และเอาสิทธิ์เจ้าห นี้มาเฉยๆในบริษัทที่ล้มหล า ยบริษัทตอนออ กหุ้นกู้เรทติ้งก็ยังดี แล้วทำไมถึงล้ม ทั้งต่างประเทศและในบ้านเรา ให้รั ก ษ าเนื้อรั ก ษ าตัวระวังเ งิ นต้นที่มีให้ดี บางทีหุ้นกับบอนด์ หุ้นยังปลอ ดภั ยกว่านะ

31. บอนด์จะเป็นชนวน การเกิด c r i s i s ใหญ่ในรอบนี้ โดยมีนัยยะ

32. วันนี้นักลงทุนร า ยใหญ่ ของโลกหล า ยๆคนและบริษัทเข้าไปถือเหมืองทองอ ย่ างมีนัยยะ หากไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอันใดล่ะ

ที่มา  forlifeth