32 เรื่องราวกำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เป็นสัญญาณบอ กให้เราเริ่มเก็บออม ใช้จ่ายให้ประหยัด

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่กำลังเริ่มเกิดขึ้น เป็นสัญญาณที่บอ กว่าชีวิตของเรากำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน กับบทความ 32 เรื่องราวกำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เป็นสัญญาณบอ กให้เราเริ่มเก็บออม ใช้จ่ายให้ประหยัด ไปดูว่าเรื่องอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณบอ กให้คุณได้เตรียมตัวรับมือ

1 ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่ารายได้ที่มี จงอย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะดอ กเบี้ย คือพลังทวี อย่ าใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อ ดนะ

2 พลังงานทางการเงิน แต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้วนี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของ ด อ ก เบี้ย เต็มอัตรา อีกไม่นานนักหรอ ก

3 จะมีการ R o l l over B o n d s ( หุ้นกู้ระยะ สั้น อาจจะออ กมาแบบหมดอายุแล้วต่ออัตโนมัติ ) อย่ างต่ำประมาณห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่าน มั้ยแล้วอาจจะมีการลดระดับ ในหล าย บริษัท ที่ไม่ผ่านด้วย

4 สกุลเงิน ดิ จิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบ บมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้ง จากการพิ มพ์เงินตลอ ดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

5 การที่เงิน ยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลก อย่ าเพิ่งดีใจไป เพราะเขาต้องการ ถือเงินบาท เพื่ ออะไรบางอย่ างแค่นั้นแหละ

6 เริ่มเห็นแล้ว นักท่องเที่ยว ที่ห า ยไปมาก ทั้งคน ที่เที่ยว และออ กมาลงทุ น ห า ยไปจาก ปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะทำความเข้าใจไ ด้

7 แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ B u b b l e ของ อสังหา หุ้ น เดริเวอร์ที ฟ ห นี้ พร้อมกันทุกอย่ าง ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ ซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

8 อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่มถดถอย นั่นเพราะแข่ง ขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือ ก โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจร มา

9 ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหล าย ๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

10 B l o c k Chain เป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดป ระสงค์

11 ห นี้เสี ย ( N P L ) ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อ ให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แบงค์เซได้

12 อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

13 วันนี้นักลงทุ นรายใหญ่ ของโลกหล าย ๆคนและบ ริษัทเข้าไปถือ เหมืองทอง อย่ างมีนัยยะ หากไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอันใดล่ะ

14 ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก เพราะเงินในระบบ ห า ย ไปมาก

15 อีกไม่เกินสิบปี หล าย ๆ ประเท ศไม่ได้เปลี่ยน ร ถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น รถพลังงานไฟฟ้า แต่จะเทิร์น ไปสู่รถยนต์พลังงาน ไฟฟ้าเลย โดยเฉพ าะเมืองจี น จะเร่ง วางระบบใหม่ ฟังดูมันก็ดี แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถ ที่ใช้เครื่องยนต์ประ เภทเก่า รถยนต์ ดีเซลจะถูกโละไป จะทำให้หล าย ๆ อุตสาหกร ร มหมดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์ เต๊นรถ ช่างต ามอู่ แม้แต่อุตสาหกร ร ม ที่ใหญ่สุดๆ เช่ นพลังงานน้ำมั น มีโอกาสจะกระท บมากเลยล่ะ

16 โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเพราะ แทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

17 คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้ อตอนแฮคั ทของแบ งค์ต่างๆ ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก เพราะคนที่ถือ เก็ งกำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวน มา กในตอนนี้

18 ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถู กลดคน จากระบบใหม่ แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก เพราะจะมีคนที่ออ กจาก sector นี้หล าย คนเชียวล่ะ

19 เริ่มมีการเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิ จหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

20 คนทำธุรกิจ อย่ า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

21 ทุกอย่ าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนัก อย่ าไปโล ภ อย่ าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเสี ยห า ยจากสิ่ งเหล่านี้นั้น มากมาย

22 เ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่ สร้างห นี้จนเกินรับไหว อย่ างน้อยๆ เรา ก็มี ดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ มีกินในครอบครัว ไม่เห มือนในหล าย ๆ ประเทศ

23 ทองคำยังมีค่า เวลาค่าเงิน มีปัญหาให้เรียนรู้ จากหลา ยๆ ประเท ศที่ค่าเงินลด แล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงิน ใดก็ ได้

24 อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หล าย คนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล า ยมานานแล้ว

เริ่มออ กอาก ารชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจ มเงินกู้ เช่น การไปสอนคนกู้เงิน เกิน มากๆ เพราะอย ากได้นายหน้า เช่น คนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลย ก็มีคนสอนให้ กู้พร้อมกันห้าที่งี้ เงินเดือนห้าหมื่น กู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่านได้เงินเกินจำนวน หล าย ล้ านและมี ห นี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไ ม่มีคนเช่าด้วย

25 การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ผ่าน มา ออ กบอนด์กัน บานตะไท มี 2 อย่ างคือ อย่ างแรก ข าดสภาพคล่อง ซึ่งเร ทติ้งจะตกอีกไม่ช้า จากผลปร ะกอบ การจึงต้องรีบออ กบอนด์ ในเร ทที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s อีกอย่ างคือ บริษัทที่ทราบ ว่า ด อ ก เบี้ย จะเป็นขาขึ้นแล้ว จึง lock อัตรา ด อ ก เบี้ยระยะย าวไว้ ก็เพราะถ้าด อ ก เบี้ย ลอย ตัว ต่อให้เป็น บลจ. ต้นทุ นก็จะสูงขึ้น มาก

26 บอนด์จะเป็นชนวน การเกิด วิกฤติ ใหญ่ในรอบนี้ โดยมีนัยย ะ

27 ต้องให้ระวั งการถือ พันธบัตร ต่างๆ เพราะพวกเราถูกสอน ให้เชื่อใน credit r a t i n g ( อันดับความน่าเชื่อถือ ) แล้วให้ยื มเงิน และเอาสิ ทธิ์เจ้าห นี้มาเฉ ยๆ ในบริษัทที่ล้ มหล าย บริษัท ตอนออ กหุ้ นกู้ เรทติ้งก็ยังดี แล้วทำไมถึงล้ม ทั้งต่างประเ ทศและ ในบ้านเรา ให้รั ก ษ าเนื้อรั ก ษ าตัว ระวังเงินต้นที่มีให้ดี บางทีหุ้ นกับบอนด์ หุ้นยังปลอ ดภั ยกว่านะ

28 การที่ห นี้เสี ย แค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียว กระเทื อนไปทั้ งตลาด หากเป็นแบบนี้ หล าย ๆ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

29 AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง อย่ างไม่น่าเชื่อ

30 หากรอบนี้คนเก่งชอต แบ งค์ใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่ เพราะเป็นที่แน่นอนว่า ห นี้เสี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้ และผิดนัดชำร ะ บาน

31 หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็นหุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

32 แล้วห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ด อ กเบี้ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ย นโยบ ายขึ้นเพียงหลักสต างค์ บาท สองบาท

ห า ยนะของคนเป็นห นี้เชียว เช่นบ้านเคยผ่อนต้นหมื่นด อ กเบี้ย สองหมื่น ในยอ ดผ่อนสามหมื่น มันกล าย เป็นดอ กเบี้ย แทบทั้งหมดเลย

ที่มา 108resources