4 ข้ อที่คนฉลาดจริงเขาจะทำกันเป็นประจำ

การที่คนเราเรียนหนังสือมากหรือมีการศึกษาสูงไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น คนที่ฉลาดมากไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีปริญญาหล า ยใบ

หล า ยคนคิดว่าคนฉลาดเกิดมาก็ฉลาดแล้ว แต่นั่นเป็นส่วนน้อย มีหล า ยคนที่เกิดมาอาจจะไม่ได้มีความพร้อมหล า ยๆอ ย่ างหรือไม่ได้มีเชื้อสายความฉลาดมากมาย แต่เลือ กที่จะเรียนรู้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่มีและทำให้คนเหล่านั้นกล า ยเป็นคนที่ฉลาดในที่สุด ทำยังไงนะเหรอ

1.คนฉลาดเห็นคุณค่าในความรู้ทุกๆด้าน

ค น โ ง่ เท่านั้นถึงคิดว่า เรื่องนี้ไม่ อ ย า ก เรียนรู้เพราะไม่เกี่ยวกับฉัน คนฉลาดมักจะพูดว่า เรื่องนี้น่าสนใจ ฉันไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลย ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้มั้ย

มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้อง อ ย า ก รู้ทุกเรื่องถึงจะเป็นคนฉลาด แต่คุณไม่จำเป็นต้องปิดกั้นการเรียนรู้จากเรื่องใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย ลองเปิดใจรับมัน อาจจะทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งใหม่ๆที่คุณเรียนรู้กว่าที่คุณคิด คนฉลาดทำงานหนัก มาก

ใครคิดว่าคนที่เป็นคนฉลาดไม่ต้องลำบากนั้นคิด ผิ ด ม หั น ต์ คนฉลาดมันสนุกกับการเรียนรู้ แต่กระบวนการเรียนรู้ก็ไม่ได้โรยโดยกลีบกุหลาบ การมีระเบียบวินัยในตนเอง การมีความรับผิ ดชอบ

เป็นสิ่งที่สำคัญ ความฉลาดไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้น มา แต่มันใช้ความ พ ย า ย า ม ความขยัน ความมีวินัยต่อตนเอง การไม่กลัวความผิ ดและพร้อมเรียนรู้จากก้าวที่พลาดเพื่อ การพัฒนาและเติบโตในอนาคต

2.คนฉลาดชอบที่จะทำผิ ดและเรียนรู้จากมัน

ทุกๆครั้งที่พลาดคือทุกๆครั้งที่เรียนรู้ ปรับปรุง และทำให้ดีกว่าเดิม ส่วนนึงของการเป็นคนฉลาดคือ การที่ไม่กลัวที่จะทำผิ ด แต่กลับมองทุกความผิ ดพลาดเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากมัน เพราะคนฉลาดชอบการเรียนรู้ตลอ ดเวลา มันคือเส้นทางของการพัฒนาอ ย่ างไม่หยุดนิ่งนั่นเอง คนที่ฉลาดจึงเชื่อในกระบวนการ การเรียนรู้มากกว่าการที่จะต้องทำทุกอ ย่ างถูกต้องตลอ ดเวลา

3.คนฉลาดมักคบคนฉลาด

คนเรามักจะคบคนที่มีอะไรคล้ายๆกับเรา ซึ่งมีทั้งข้ อ ดีและข้ อเ สี ย ถ้าคุณ อ ย า ก ที่จะพัฒนาสติปัญญาของคุณ คุณก็ควรจะคบหาสมาคมและใช้เวลากับคนที่มีสติปัญญามากกว่าคุณ

อ ย่ างที่มีคนกล่าวว่า ถ้าคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้อง คุณก็อยู่ผิ ดห้องแล้ว เวลาคุณใช้เวลากับคนที่มีสติปัญญาจะทำให้คุณได้เรียนรู้จากความคิดและมุมมองต่างๆของคนเหล่านั้น

ทำให้คุณเพิ่มความเข้าใจและความรู้ให้กับตัวคุณเองไปในตัว และจะทำให้คุณรู้สึก อ ย า ก เรียนรู้เพิ่มขึ้น มีคนเคยกล่าวว่า คุณจะเป็นเหมือนเงาสะท้อนความคิดของ 5 คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด คุณว่าจริงมั้ย

4.คนฉลาดส่วนใหญ่รักใน ก า ร อ่ า น

ก า ร อ่ า น เป็นความสามารถอ ย่ างนึง คนที่ไม่ชอบ อ่ า น หรือ อ่ า น หนังสือไม่บ่อยอาจจะรู้สึก ย า ก แต่สามารถฝึกได้ให้ตัวเองเริ่ม อ่ า น มากขึ้นเรื่อยๆ บ่อยขึ้น คนที่ฉลาดส่วนใหญ่มักจะมีนิสัยที่ชอบ อ่ า น เป็นประจำและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเรื่อยๆ

ที่มา  sabailey