4 ข้ อที่มนุษย์เงินเดือนต้องมีไว้บ้าง มันจะทำให้ชีวิตการเงินดีขึ้น

รายได้ที่เป็นตัวเงินหรือ เงินเดือน ที่รู้สึกว่าไม่เพียงพอนั้นทำให้มนุษย์เงินเดือนหล า ยคนก็เริ่มเบื่อ กับงานประจำ บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองทำงาน มาก็หล า ยปี แต่ทำไมเงินเดือนที่มีถึงอยู่เท่าเดิมทั้งที่ตั้งใจและทุ่มเททำงานอ ย่ างหนักแต่เงินเดือนก็ไม่เห็นจะขยับเขยื้อนไปไหนใช่มั้ยล่ะ

ความเสี่ยงอ ย่ างหนึ่งเลย คือ การมีรายได้ แค่ทางเดียวของชีวิตมนุษย์เงินเดือน ข้ อความข้างต้นเป็นจริง อ ย่ างมากในยุคนี้ เพราะงานประจำที่หล า ยคนคิดว่า มัน มั่นคงแล้ว แต่ แท้จริงมัน มีความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะถ้าเรามีรายได้ทางเดียวจากงานประจำ แล้วถ้าเกิด ว่าเกิดปัญหา จากงานประจำจนเรา ต้องตกงานจะทำยังไงล่ะถ้าอ ย่ างนั้น เรา มาดูกันดีกว่าว่าข้ อคิด สำหรับงานประจำแต่มีรายได้ทางอ้อมเป็นยังไงบ้าง

ข้ อที่ 1 มองหารายได้เสริมจากสิ่งที่ตนเอง ชอบ

ไม่ว่าใครก็ย่อมมีสิ่งที่ชอบที่อย า กทำสิ่งที่ชอบอาจจะเป็นงานเย็บกระเป๋าทำมือไม่ต้องเ สี ยเงินไปซื้ อ กระเป๋าที่เราอย ากได้ เราสามารถทำเป็นอาชีพ เสริมได้นะด้วยการนำไปข า ยออนไลน์หรือพัฒนาต่อไปเป็นซื้ อมาข า ยไปในอนาคตก็ยังได้ เราจงเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบเพราะมันจะช่วยให้เรา ทำมันได้ดีและนานโดยเราไม่เบื่อเลย

ข้ อที่ 2 พอเราหาสิ่งที่ทำได้แล้วต้องคอยพัฒนาเพื่อต่อยอ ด

เราต้องรู้จักพัฒน าต่อยอ ดไปได้เรื่อยๆโดยเริ่มต้นเราอาจจะทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆแต่เราต้องคิดเพื่ออนาคต เพิ่มคุณค่าให้กับงานของเราเป็นธรรมดาที่ช่วงแรกจะต้องติด ขัดบ้างและเราอาจจะพบกับอุปสรรคทำให้เราท้อ แต่จากประสบการณ์ส่ วนตัวของผู้เขียนพบว่างานไม่ประจำถ้าเราทำดีๆมันทำเงินได้มากกว่าหรือพอๆกับงานประจำกันเลยล่ะนะ เชื่อเถอะว่าหากเราตั้ง ใจจริงเราได้จริงๆ

ข้ อที่ 3 อ ย่ าพึ่งรายได้จากงานประจำเพียงท างเดียว

การพึ่งพิงรายได้ทางเดียวจากงานประจำนับว่าเป็นความเสี่ยงอ ย่ างยิ่งเลยล่ะเราไม่ควรประมาทด้วยการหารายได้จากงานประจำเพียงทางเดียว สำหรับคนที่คิดหาแผนสำรองคือทำงานเสริมงานประจำไปด้วย เราจะมีรายได้อย่ างน้อยสองทางทั้งจากงานประจำและงานเสริมลดความเสี่ยงได้มาก เลยล่ะ

ข้ อที่ 4 ปรับทัศนคติกับงานไม่ประจำใหม่ซะตอนนี้

บางคน มีทัศนคติที่ไม่ดีกับงานไม่ปร ะจำแบบ ที่เราเองไม่รู้ตัวไม่รู้ว่า สิ่งนี้คือตัวฉุด ไม่ให้เราก้าวไป ไหนไกลได้ เพราะบางทีคนเราก็จำกัดขอบเขต ให้กับชีวิตและที่สำคัญ เราไม่รู้ตัวความเป็ นจริงนั้น เราสามารถทำอะไร

ได้มากกว่าที่เราคิดจงก้าวออ กมาสัมผัสกับประสบ การณ์ใหม่ ๆ บ้าง งานประจำนั้น อาจจะจำเจแต่งาน ไม่ประจำจะทำให้เรารู้สึก ถึงโลกใบใหม่มันก็จะกล า ยเป็นส่วนหนึ่ง ของชีวิต และถ้ามันทำเงินให้เรา ได้มันก็เป็นเรื่องดีจริงมั้ย

ที่มา  forlifeth