4 นิสัยที่ควรคิดให้ได้ ถ้าอย ากร ว ย มีอนาคตที่ดี

ความร ว ย เป็นอะไรที่หล า ย ๆ คนอย ากได้กันทั้งนั้น แต่จะมีสักกี่คนที่ได้สัมผัส นั่นเพราะพฤติก ร ร มที่จะนำพาเราไปสู่ความร ว ยนั้นพูดตรง ๆ ก็คือไม่ง่าย ต้องใช้ความพย าย าม ความอ ดทน และความกล้าระดับหนึ่ง

ถ้าความร ว ยเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเรา เราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของตัวเองก่อน วันนี้คุณยังมีนิสัยต่อไปนี้กันอยู่หรือไม่ เพราะถ้ามีก็ควรเลิกมันได้แล้ว ถ้าอย ากร ว ย

1. ขี้สงสา ร ใจบุญไม่เลือ กหน้า

ทุกคนย่อมมีทุ ก ข์เป็นของตัวเองกันหมด เราควรช่วย เท่าที่พอจะมีกำลังช่วย และควร เลือ ก เสี ยบ้ าง ไม่มีประโยชน์อันใดหรอ กถ้าเราช่วยเหลือไปเ สี ยทุกคนที่เข้ามา โดยที่ สุดท้ายก็ต้องเดือ ดร้อนเข้าเนื้อตัวเอง มันก็ไม่ไหว

2. ชอบยืม ชอบผ่ อ น

มนุษย์เ งิ นเดือนหล า ยต่อหล า ยรายชอบระบบเ งิ นผ่ อ นและการกู้ยืม เพราะคิดว่ามีเ งิ นเดือนประจำอยู่แล้ว ภาระแค่นี้หมุนไปเรื่อยๆ เป็นเรื่องจิ๊บๆ แต่หารู้ไม่ว่า การผ่ อนแต่ละครั้งมันต้องมี ด อ ก เ บี้ ย

รวมอยู่ด้วย และถ้าต้องผ่ อ นไปหล า ยเดือนหล า ยปี ก็ค่อนข้างถือว่า เป็นภาระหนักมากเลยทีเดียว ยิ่งประสบกับคนที่ไม่มีวินัยการเ งิ น ยิ่งเ สี่ยงต่อความล้มเหลวสูง ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ อย่ าหยิบยืมเ งิ นใคร หรือซื้ อสินค้ าด้วยระบบผ่ อนเด็ดข า ด มีเ งิ นสดที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจะชัวร์กว่า

3. การพ นั น ลุ้นนิดๆ หน่อยๆ

พอให้สนุกก็เป็นสีสันไปอีกแบบ แต่ถ้าต้องเ ส พติดถึงขนาด ที่ว่าต ามติดทุกงวด มีเท่าไหร่จ่ายไม่อั้น แบบนี้ก็ไม่ไหวต่อสุ ข ภ า พ การเ งิ นเช่นกัน

4. มีเ งิ น แต่ไม่กล้าต่อยอ ด

อย่ าปล่อยให้เ งิ นนอนนิ่งในบัญชีอยู่อ ย่ างนั้น เมื่อมีโอกาสควรนำมาต่อยอ ด ในรูปแบบต่างๆ บ้าง เช่น ไปเรียนภาษาเพิ่มเติม ไปเรียนธุรกิจที่สนใจ นำไปล ง ทุ น ในกองทุนสักนิดหน่อย แค่นี้รายได้ก็จะงอ กงามมากขึ้น ไม่เพียงแต่รับเ งิ นเดือน

แล้วหักออมแค่จำนวนหนึ่งอ ย่ างที่ผ่าน มา บางคน มีเ งิ นสะสมเป็น 2 เท่ากว่าแต่ก่อน บางคนได้โอกาส

ลาออ กมาทำธุรกิจที่กำลังไปได้สวย กินเ งิ นแบบง่ายๆ สบายๆ อยู่บ้าน ก็มีข้ อได้เปรียบมนุษย์เ งิ นเดือนได้ทั้งเ งิ นและสวัสดิการที่มั่นคง สม่ำเสมอ

หักลบกลบห นี้แต่ละเดือนก็ยังพอมีเ งิ นให้รู้สึกอุ่นใจได้บ้ าง ไม่เหมือนการ ทำธุรกิจส่วนตัวหรืองานฟรีแลนซ์ที่ต้องเหนื่อยมากๆ แถมยังต้องลุ้นอีกว่า รายได้จะพอ กินพอใช้หรือไม่

เพราะมันเป็นงานที่ไม่มั่นคงอาศัยความเสี่ ยง อยู่ตลอ ดเวลา แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงตราบใดที่ยังมีนิสัยการใช้จ่ายไม่คิด ผ่านไปกี่สิบปีก็ไม่ร ว ยขึ้นแน่นอน

ที่มา  e-yhangwa