4 ประโยชน์ของต้นไม้ที่ควรหามาปลูกติดบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้หญิงอยู่เยอะ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คุณค่าของว่านงาช้าง ที่หล า ยๆคน มองว่าเป็นเพียงต้นไม้ประดับ มีหน้าที่แค่ฟอ กอากาศภายในบ้านและเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้าน แต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ถึงคุณค่าที่ว่านงาช้างมีต่อผู้หญิงกับบทความ 4 ประโยชน์ของต้นไม้ที่ควรหามาปลูกติดบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้หญิงอยู่เยอะ ไปดูกันว่าว่านงาช้างจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับผู้หญิงบ้าง

ว่านงาช้าง

มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ช่วยในการอยู่ไฟ ห ลั ง ค ล อ ด ช่วยให้ฟื้นตัวหลัง ค ล อ ด ได้เร็วขึ้นและยังมีสรรพคุณในการขั บ ปั ส ส า ว ะ นอ กจากนี้ยังช่วยในเรื่องของความสวยความงามของผิว ช่วยให้ผิวแข็งแรง ไร้จุดด่างดำ ทำให้ดูอ่อนกว่าวัย ไปดูสูตรการนำ ว่านงาช้าง ไปใช้ประโยชน์กัน

1 สูตรบำรุงเ ลื อ ด

สูตรนี้ให้เตรียมว่านงาช้าง 1 กำมือ ตัดเป็นชิ้นเล็กหรือโขล ก ห ย าบ ใส่ขวด ด อ งเ ห ล้ าไว้นาน 1 เดือน จากนั้นนำมาดื่มเป็นประจำช่วงเย็นหรือก่อนอาหาร วันละ 1 – 2 ครั้ง จะช่วยบำรุ ง เ ลื อ ด ใน ส ต รี และช่วยให้ผิวพรรณสดใส เนียนนุ่ม เ ลื อ ด ล ม สูบฉีดดี ช่วยให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นได้

2 ช่ว ย ขั บ เ ลื อ ด ห ลั ง ค ลอ ด

ว่านงาช้างที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโขลกให้พอแตก ประมาณ 1 กำมือ นำไปต้มกับน้ำร้อนนาน 15 นาทีใช้เป็นเครื่องดื่มก่อนอาหารเช้าและเย็น ครั้งละ 1 ถ้วย ช่วยให้อาการ ห ลัง ค ล อ ดต่างๆดีขึ้น อย่ า ง รวดเร็ว

3 บำรุงเส้นผมให้แข็งแรงตั้งแต่ร า กผม

ผมที่มรสุขภาพดีต้องมีร า ก ที่แข็งแรง สูตรบำรุงเส้นผมนี้จะเป็นการใช้น้ำคั้นจาก ว่านงาช้าง มาชโลมให้ทั่วห นั ง ศี รษะแล้วนวดให้ทั่ว จะช่วยให้เส้นผมสุขภาพดีขึ้น ทำให้ผมดกดำเงางาม แก้ปัญหาผมร่วงได้

4 บำรุงผิวหน้า

เพียงตัด ว่านงาช้าง มาล้างทำความสะอาดให้ดี ตัดเป็นท่อนแล้วนำไปโขลก พ อ ห ย า บ ตั้งน้ำขึ้นต้มนาน 15-20 นาที จากนั้นนำมาปรุงรสใช้ดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร สามารถทำให้ผิวพรรณดี ช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าเช่น ฝ้า กระ บนผิวหน้าจางลง

ภูมิปัญญาช าวบ้านขอ งไ ท ย ในการใช้สมุนไพรจากธรรมช าติมาใช้บำรุงร่างกายช่วยป้องกันโ ร คได้หลากหล า ย และยังเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อ กันในด้านของความเป็นสิริมงคล หากใครปลูกเอาไว้ ดูแลให้สวยงามก็จะช่วยในเรื่องของการเงินและการค้าข า ยให้เจ้าของได้ร่ำร ว ยทั่วกัน หามาปลูกติดบ้านเอาไว้ ได้ทั้งประดับบ้านและยังนำมาใช้บำรุงร่างกายได้ด้วย

ที่มา krustory