4 ลักษณะของคนที่จะเป็นเถ้าแก่ที่ร่ำร ว ย

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า คนที่เป็นนักธุรกิจ ที่ร่ำร ว ยนั้นเขาทำอ ย่ างไรหรือมีนิสัยการใช้ชีวิตอ ย่ างไร ทำไมพวกเขาถึงกล า ยมาเป็นนักธุระกิจที่ร่ำร ว ยได้ บางคนแต่ก่อนไม่ได้มีอะไรเลย แม้กระทั่งต้นทุ น ฉนั้นหากคุณเองก็มีความสงสัย เราจะมาไขข้ อสงสัยนี้กัน ว่าเขาทำอ ย่ างไรถึงกล า ยมาเป็นเถ้าแก่ที่ร่ำร ว ยได้ แล้วอ ย่ างเราจะมีโอกาศได้เป็นอ ย่ างเขาได้หรือเปล่า ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย

เดี๋ยวนี้ไปอ่านที่เว็บไซต์ไหนๆ หรือ ดูรายการทีวีก็จะมีสัมภาษณ์ถึงคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะจับหรือริเริ่มทำอะไรก็ดูจะสำเร็จไปซะทุกเรื่องและคนที่ประสบความสำเร็จโดยส่วน มากมักจะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกัน

ไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก หรือระดับประเทศ หรือจะเป็นคนรู้จักกันที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจของตัวเอง เรามาลองดูกันดีกว่าคนเหล่านั้น มีลักษณะนิสัยเป็นแบบไหนกัน แล้วตัวเรามีลักษณะนิสัยที่พอจะ เป็นเถ้าแก่ แบบคนอื่นได้บ้างหรือเปล่า

1. มีความคิดต่างอ ย่ างสร้างสรรค์ การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้จะต้องมีความโดดเด่น มีเรื่องราวในตัวสินค้ าตัวแบรนด์ ของเรา เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างความโดดเด่น ที่จะทำให้เราสามารถมีที่ยืนอยู่ในตลาดได้อ ย่ างมั่นคงและนอ กจากนั้นแล้วการเป็นเจ้าของกิจการที่จะประสบความสำเร็จได้

จะต้องปรับปรุงสินค้ าและบริการอยู่ตลอ ดเวลา เพื่อให้สินค้ าของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ าที่ไม่เคยหยุดนิ่งได้หรือ เราสามารถพัฒนาสินค้ าและบริการของเราให้สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้ าได้ เราก็สามารถที่จะเป็นผู้นำในตลาดได้เช่นกัน

2.ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เชื่อหรือเปล่าว่าเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จนั้น ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่เคยละทิ้งนิสัยที่ใฝ่หาความรู้เลย ซึ่งการหาความรู้นั้นเจ้าของกิจการสามารถทำได้หล า ยทางตั้งแต่การอ่านตำราวิชาการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จ เรียนรู้จากลูกค้ า หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้จากคู่แข่ง เพราะในโลกธุรกิจการหยุดเรียนรู้ หรือหยุดพัฒนาก็เท่ากับเป็นการถอยหลังนั่นเอง

3.คนที่พร้อมจะเป็นเถ้าแก่ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ ความมุ่งมั่นนี้เป็นเสมือนหัวใจของเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ หมายความว่า เมื่อมีความมุ่งมั่นที่ อ ย า ก จะประสบความสำเร็จมากๆ ในการทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการเราก็จะไม่หวาดหวั่นต่อความล้ ม เ ห ล วที่อาจจะเกิดขึ้น

หรือเมื่อเจอ กับความล้ ม เ ห ล ว เราก็จะคอยมีความมุ่งมั่นนี้แหละมาคอยฉุดให้เราลุกขึ้น มาต่อสู้ โดยไม่ล้มเลิกไปกลางทางอีกทั้งการเป็นเจ้าของกิจการเองนั่น ต้องทุ่มเทกำลังสมองแรงกาย กำลังใจ และเงินลงทุ นที่มีอยู่ ต้องทำเองทุกอ ย่ าง ซึ่งเมื่อเจออุปสรรคเพียงนิดเดียวก็จะทำให้ท้อได้ แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่มากเพียงพอก็จะคอยฉุดให้เราเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายจนได้

4.เป็นคนที่กล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ เมื่อเราเป็นเจ้าของกิจการเอง สิ่งสำคัญอีกอ ย่ างคือ เราจะต้องกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะตัดสินใจบนข้ อมูลที่มีอ ย่ างเพียงพอ และการวางแผนที่ดีเพราะการกล้าเสี่ยงและกล้าที่จะตัดสินใจในแต่ละครั้ง

หมายถึงความอยู่รอ ดในการดำเนินชีวิตของตัวเราและคนรอบข้างด้วยซึ่งผิ ดกับการใช้ชีวิตของพนักงานประจำในระดับพนักงานทั่วไป ที่การตัดสินใจในแต่ละวันนั้นจะเป็นเพียงเฉพาะส่วนงานที่ตัวเองรับผิ ดชอบเท่านั้นซึ่งจะไม่ได้กระทบถึงความอยู่รอ ดของธุรกิจเหมือนกันเจ้าของกิจการ

ถ้าอ่านจนจบแล้วพบว่าเรามีลักษณะนิสัยครบทุกข้ อต ามที่ว่ามา เราก็น่าจะพอมีแววที่จะเป็นเถ้าแก่ใหม่กับคนอื่นเค้าได้เหมือนกัน แต่ถ้าอ่านแล้วไม่ค่อยตรงสักเท่าไรก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้พร้อมที่จะเป็นเถ้าแก่หรือเจ้าของกิจการ

เราอาจจะไปได้ดีในการเป็นพนักงานประจำก็ได้ เพียงแต่ฝึกฝนตนเองให้เป็นที่หนึ่งในตำแหน่งหน้าที่การงาน ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินที่เราจะไขว่คว้ามาได้ ถึงแม้ว่าลักษณะนิสัยอ ย่ างที่ว่ามานั้นไม่ใช่เรา เราอาจจะไม่ได้มีความคิดที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือเถ้าแก่ใหม่

แต่เราก็สามารถนำมาใช้กับการทำงานประจำของเราก็ไม่เ สี ยห า ยอะไรทั้งในเรื่องของความมุ่งมั่นและการใฝ่หาความรู้ ทั้งสองอ ย่ างนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานประจำได้เหมือนกัน นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองให้เชียวชาญในหน้าที่การทำงานที่รับผิ ดชอบอยู่ได้

ที่มา  forlifeth