4 วิ ธีบริหารเงินเดือน ให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ จนถึงสิ้นเดือน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่มีปัญหาเงินเดือนชนเดือน จนต้องทำหยิบยืมเพื่อนคนอื่น มาใช้ ไปเรียนรู้วิธีการบริหารเงินเดือนให้มีกิน มีใช้จนถึงสิ้นเดือน และยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วย กับบทความ 4 วิ ธีบริหารเงินเดือน ให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ จนถึงสิ้นเดือน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเราไม่ลำบาก

ใช้ห นี้ก่อนเป็นอันดับแรก

เมื่อเงินเดือนออ กแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำ คือ การแบ่งเงินชำระห นี้สินยิ่งโดยเฉพาะ ห นี้บัตรเครดิ ต หรือ ห นี้ น อ ก ร ะ บ บ สำหรับห นี้นอ กระบบ แท้จริงแล้วหากไม่จำเป็น จริงๆ ก็ไม่ควรมีห นี้แบบนี้เนื่องจากว่าดอ กเบี้ยสูงมากค่ะ ซึ่งถ้าเทียบกับเงินกู้ จากสถาบันการเงินแล้วนั้นเงินกู้แบบนี้จะมี ดอ กเบี้ยที่ โ ห ด มาก แล้วอย่ างไรก็ต าม เราควรใช้เป็นอันดับแรกค่ะ ก่อนที่จะกล ายเป็นดินพอ กหาง ห มู และทำให้เงินที่เรายืมมายิ่งทบต้นทบดอ กจนเราไม่สามารถที่จะชำระห นี้ได้

นอ กจากนี้ หากเราไม่สามารถชำระห นี้ที่ยืม มาจากสถาบันการเงินแล้ว อาจทำให้ในอนาคตหากเราต้องการทำเรื่องขอ กู้รถ กู้บ้าน ก็อาจจะทำให้เรากู้ไม่ผ่าน เพราะเคยมีประวัติในการชำระห นี้สินที่ไม่ดี เพราะฉะนั้น เงินส่วนแรก ที่เราควรแบ่งมาใช้ คือ การชำระห นี้กันนะคะ

ทำแผนรายรับรายจ่าย

ข้อนี้เชื่อว่า หล ายๆ ท่านคงเคยลองทำดูแล้ว ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จ กันเท่าไรนัก เพราะกว่าจะมานั่งบันทึกกันก็ลืมไปแล้วว่า ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง นานวันเข้าก็เลย กล ายเป็นขี้เกียจที่จะทำไป และไม่ทำไปในที่สุดค่ะซึ่งในปัจจุบัน มีตัวช่วยมากมายที่จะทำให้การทำแผน รายรับรายจ่ายไม่ยุ่งย ากอีกต่อไป เช่น M o b i l e A p p l i c a t i o n ที่มาช่วยในการบันทึกรายรับรายจ่ายให้ง่ายขึ้น มากๆ เพียงแค่เปิดแอพพลิเคชั่นขึ้น มา ก็สามารถเลือ กหมวดหมู่การใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งรายรับ หรือรายจ่ายโดยสามารถแยกย่อยถึงรายละเอียด การใช้เงินได้อีกด้วย เพื่อให้เราสามารถดูได้ว่า ผลรวมตอนนี้ เราใช้เงินไปแล้วเท่าไร ใช้ไปกับอะไรมากที่สุด สามารถเพิ่ม หรือลดตรงส่วนไหนบ้างได้หรือไม่ เป็นการทำให้เห็นถึงระบบเงินของตัวเอง อย่ าง real time และสามารถแก้ปัญหาการมีเงินไม่พอใช้ได้

เปลี่ยนเงินก้อนเล็ก ให้กล ายเป็นเงินก้อนใหญ่

หากเราสามารถ ทำสามข้อข้างต้น ได้ทั้งหมดแล้ว เราต้องมีเงินที่สามารถประหยัดเพิ่มขึ้นได้ ไม่มากก็น้อย และนั่นก็เป็นจุดเริ่มที่ดี ในการมีเงินเก็บค่ะ และเงินเพียงเล็กน้อย ที่เราเริ่มเก็บได้ หากเรานำเงินนั้น มาเริ่มต้นลงทุน อาจจะเริ่มง่ายๆ จากการฝากประจำ ก็จะทำให้เงินก้อนเล็กๆ นั้น เริ่มเพิ่มพูนขึ้น มาโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อย เงินก็สามารถเพิ่มเองได้ แต่หากเราเริ่มหาความรู้ในการลงทุน เพิ่มเติมแล้วเราอาจจะนำเงินเหล่านี้ไปลงทุนในกองทุนหรือหุ้นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นก็ได้ค่ะ ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการแปลงสภาพเงินก้อนเล็ก ให้เป็นเงินก้อนใหญ่นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การมีวินัย หากทำเป็นประจำในทุกๆ เดือนแล้ว เชื่อว่าในปล ายปี หากมาลองเช็คกันจะพบว่ามีเงินก้อนเหลือ เก็บเพิ่มขึ้นอย่ างแน่นอนค่ะ

หารายได้เสริม

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ควรทำ เพราะการหารายได้ จากหล ายๆ ทางทำให้เราสามารถป้องกันความ เ สี่ ย ง ได้ส่วนหนึ่ง หากงานประจำที่เราทำไม่ได้ผลตอบแทน อย่ างที่คิดหรือ ร้ า ย แ ร ง ถึงขั้นเลิกจ้าง อย่ างน้อยเราก็ยังมีรายได้จากช่องทางอื่น มาช่วยบรรเทาได้ค่ะ การหางานอย่ างอื่นเสริมมีมากมาย เช่น การข า ยสินค้าออนไลน์ ที่มีต้นทุนไม่สูงมาก ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ หรือจ้างพนักงาน มาดูแลประจำ เพราะเราก็สามารถดูแลเองได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น หรือไม่หากเรา มีความสามารถด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ก็อาจนำมาประยุกต์ใช้ได้ เช่น สอนพิเศษเด็กๆ ในวิช าที่เราถนัดหรือรับแปลเอกส าร หากเรามีความสามารถด้านภาษาเป็นพิเศษ และดีไม่ดีทำไปทำมางานเสริม อาจกล ายเป็นงานประจำหรือเป็นช่องทางหารายได้ หลักของเราไปเลยก็ได้ ลองตรวจสอบศักยภาพของตัวเอง แล้วนำมาปรับเป็นจุดแข็งและหารายได้กันนะคะ

แม้ว่าแต่ละคน จะมีวิธีใช้เงินของตัวเองไม่เหมือนกันก็ต าม แต่หากเรารู้จัก ที่จะบริหารวางแผนต่างๆ ในการใช้เงินอย่ างดีแล้ว เชื่อว่าทุกท่านจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาถังแตกอีกต่อไป! อีกทั้งยังมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ที่มา a l i f e.c o.t h, y i n d e e y i n d e e