4 วิ ธีรับมือ กับเงินเดือนหมดก่อนถึงสิ้นเดือน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือ กับเงินเดือน เดือนชนเดือน กับบทความ 4 วิ ธีรับมือ กับเงินเดือนหมดก่อนถึงสิ้นเดือน ไปดูกันว่าเราจะต้องมีวินัยในเรื่องใดบ้าง เพื่อไม่ให้เงินหมดก่อนสิ้นเดือน

พวกเราคนทำงาน นั้นต่างรู้ดีว่า ช่วงใกล้สิ้นเดือนนั้น ถือเป็นช่วงที่อันตร าย เป็นอย่ างมาก ซึ่งอันตร าย ที่ว่านี้ก็คือ อันตร าย จากการที่เงินหมด จนเป็นเหตุให้พวกเรานั้น มีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนั่นเอง อย ากกินอะไรก็ไม่ได้กิน อย ากไปไหนก็ไม่ได้ไป เพราะไม่มีเงินนั่นเองหรือที่มีคำกล่าวว่า ‘สิ้นเดือนก็เหมือนสิ้ น ใ จ ‘ นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ เราจึงจะมาแนะนำเพราะว่าอาการนี้นั้น สามารถเกิดได้ทั้งคนที่มีเงินเดือน มากและเงินเดือนน้อย

หากแต่ใช้จ่ายอย่ างไม่ระวัง ก็มีสิทธิเกิดอาการนี้ได้ทั้งนั้น ว่าแล้วก็มาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้าง

1 จัดสรรเงินให้ดีเสียตั้งแต่ต้นเดือน

หากต้องการแก้ปัญหาเงินหมด ช่วงสิ้นเดือน วิธีแรกที่เราควรทำเลยก็คือ การแบ่งเงินเดือนที่เราได้รับ มาออ กเป็นส่วนต่างๆ ทันทีที่เราได้รับเงินในตอนต้นเดือน สาเหตุที่ต้องทำในตอนที่รับเงิน มาทันที ก็เพื่อป้องกันเรานั้นนำเงินไปใช้จ่ายจนเงินหมดก่อนจะได้แบ่งส่วนนั่นเอง

รวมถึงการแบ่งเงินก่อนใช้จ่าย นั้นจะช่วยให้เรารู้ขอบเขตของการใช้การในแต่ละอย่ างนั้น ว่ามีงบอยู่เท่าใด ซึ่งหากเราใช้เงินก็จะมีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน ว่าจะเดือ ดร้อนเงินส่วนอื่นๆ ที่เราแบ่งไว้ โดยเราอาจจะแบ่งสัดส่วนเงินได้คร่าวๆ ดังตัวอย่ างนี้

ค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาห าร เป็นต้น

– ค่าเดินทางไปทำงานในแต่ละเดือน

– เงินส่วนของค่าอินเตอร์เน็ต และ โทรศัพท์มือถือ

– ส่วนของเงินเก็บออม ในแต่ละเดือน

– เงินสำหรับซื้ อ สิ่งของเครื่องใช้เข้าบ้าน

– เงินสำหรับจ่ายค่าน้ำไฟ ค่าเช่าบ้าน

– เงินส่วนที่จะไว้จ่ายห นี้ต่างๆ ที่เรามี

ซึ่งการแบ่งสัดส่วนอย่ างไรนั้น ก็สามารถเลือ กแบ่งได้ต ามความต้องการของแต่ละคน เลยว่าจะแบ่งอย่ างไร แต่อย่ าลืมข้อสำคัญว่าเราต้องแบ่งให้เพียงพอต่อ การใช้จ่ายจริงๆ ด้วย เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่เดือ ดร้อนนั่นเอง

2 พย าย ามหลีกเลี่ยงการสร้างห นี้

การมีห นี้สินนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดหากเป็นห นี้สินกู้ยืม มาเพื่อ การลงทุนและทำให้ท รั พ ย์สินของเรางอ กเงยขึ้น มา จนเราสามารถที่จะนำเงิน มาใช้คืนเจ้าห นี้ที่เรากู้มาได้อย่ างไม่ลำบาก

หรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็นห นี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ นั่นเองแต่ หากเป็นห นี้ที่เกิดจากความอย ากได้อย ากมี ไม่สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับเรา มีแต่จะเพิ่มดอ กเบี้ยให้กับเราทุกวัน ห นี้แบบนี้ ควรหลีกให้ไกลครับ เพราะนอ กจากจะบั่นท อน เงินที่เรามีอยู่แล้ว ยังอาจจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของดอ กเบี้ยให้เราได้อีกด้วย

3 ประหยัดและลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

หากอย ากมีเงินเหลือใช้ จนครบเดือนแบบไม่ลำบากการรู้จักประหยัดและลดค่าใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยลง ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น มากๆ เพราะหากเรายังใช้เงินอย่ างไม่ประหยัด รวมถึงใช้จ่ายอย่ างฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งไม่จำเป็น การที่เราจะมีเงินเหลือใช้จนครบเดือนนั้นคงจะเป็นเรื่องย าก

ซึ่งหากใครบอ กว่า มีเงินเดือนเยอะๆ จะช่วยได้ ก็ไม่จริงซะ ทั้งหมดครับ เพราะว่าหล า ยๆ คนนั้น มีรายได้เข้ามาเยอะ แต่ก็ใช้จ่ายออ กไปเยอะเช่นกัน ทำให้พอหักลบกันแล้ว เหลือเงินจริงๆ ไม่เท่าไหร่นั่นเอง ดังนั้น ไม่ว่าเราจะเงินเดือนเยอะหรือน้อย เราก็ควรที่จะรู้จักประหยัด และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับ เพื่อที่เราจะได้มีเงินใช้อย่ างไม่ลำบากครับ

4 หารายได้เสริม

การหารายได้เสริมก็เป็นวิธีป้องกัน การไม่มีเงินใช้ในช่วงสิ้นเดือนที่ดีวิธีหนึ่งเลยทีเดียว แถมยังอาจจะสามารถต่อยอ ดให้กล า ยเป็นอาชีพหลัก ของเราก็ได้ หากเราศึกษาและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ วิธีนี้ก็เช่นเดียวกันที่ไม่ว่าคนเงินเดือนน้อย

หรือเงินเดือน มากก็สามารถทำได้ทั้งนั้น ก็แค่มีความตั้งใจจริงๆ ที่จะเพิ่มช่องทางรายได้ ให้กับตัวเราเอง โดยแรกๆ หากใครยังนึกไม่ออ กว่า จะทำอะไรก็ให้ลองค้นหา อาชีพเสริม ต่างๆ ที่น่าสนจากในอินเตอร์เน็ตดูก่อนก็ได้ครับ

เพราะยุคนี้มีคน มาแนะนำ ไว้เยอะมากเลย แถมการเข้าถึงยังง่ายอีกด้วย หากทำได้อย่ างที่เราแนะนำ มาในวันนี้ ก็จะหลีกเลี่ยงอาการสิ้ น ใ จ ในช่วงสิ้นเดือนไปได้มากเลยทีเดียว หวังว่าจะเป็นไอเดีย ให้กับพวกเราทุกคนได้นะครับ เราขอเอาใจช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากอาการนี้ครับ

ที่มา terrabkk, sabailey