4 วิ ธีสอนลูกให้เป็นคน มีเหตุผล เชื่อฟัง โดยไม่ต้องบังคับ

วันนี้เราจะพาพ่อแม่ไปเรียนรรู้วิธีการสอนลูกให้เป็นคนที่มีเหตุผล เชื่อฟัง โดยที่เราเองไม่ต้องไปบังคับให้ลูกทำต าม กับบทความ 4 วิ ธีสอนลูกให้เป็นคน มีเหตุผล เชื่อฟัง โดยไม่ต้องบังคับ ไปดูกันว่าจะต้องสอนลูกอย่ างไรบ้าง

1 สอนให้ลูก พึ่งตัวเอง

แก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ได้ เพราะพ่อแม่บางรายนั้น มักจะห้ามลูกทำ โน่นนี่ ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ก็ต้องโดนว่า และ การกระทำเช่นนี้นั้น จะทำให้ลูกข า ด ความมั่นใจ เพราะงั้นสิ่งที่เหมาะสม ใน การสอนลูกก็คือ เราควรฝึกให้ลูกใช้ ความคิด ใช้ปัญญาแก้ปัญหา ไม่ควร ห้ามเขา เพราะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ ด้วยตัวเองไม่ได้

2 สอนเขา ทั้งทำให้ดูเป็นตัวอย่ าง

เพราะเด็ก ๆ ในช่วง 3-6 ขวบ มักลอ กเลียน แบบคนใกล้ชิดเสมอ และ ซึ่งบางที ก็ยัง ไม่สามารถแยกอะไรได้ว่า ควรหรือไม่ ฉะนั้นเนี่ย ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูก ล อ ก เลียน แต่ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่เหมาะสม ที่ดี ๆ ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่ าง ให้เขาเห็น และ สิ่งเหล่านั้น ที่มันจะทำให้ลูก สามารถจดจำ นำไปปฏิบัติได้

3 ใช้คำพูดสุภาพ ในการสอน

เขาแต่ละครั้ง เพราะเราเชื่อได้ว่าเด็ก ๆ นั้น มักจะเกิด อารมณ์ต่อต้านหากพ่อแม่ใช้ คำพูดที่ รุ น แ ร ง ในการสอน ทำให้ผลลัพธ์ใน การสอนลูกไม่เป็น ไปต ามที่พ่อแม่คาด หวังไว้ ฉะนั้น วิธีที่เหมาะสม ในการสอน ลูกคือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ ในโทนเสียง ที่อ่อนหวาน และ เรียกชื่อลูกทุก ๆ ครั้ง ไม่ว่าจะสอนอะไร จะทำให้ลูกหัน มารับฟัง หัน มาสนใจได้มากขึ้น

4 ฟังลูก เข้าใจลูกให้มาก ๆ

มันคือข้อสำคัญสำหรับการสอนลูก นั่นคือ การเปิดพื้นที่ ให้เขาได้มีโอกาสพูด ไม่ใช่ เพียงแค่พ่อแม่จะถูกเสมอไป เพราะบาง ที เ ด็ ก ก็มีแง่มุมความคิด ที่เป็นของ เขาเหมือนกัน ฉะนั้น จึงควรให้เด็กได้ ลองพูด เสนอมุมมองของเขาหน่อย และ จะ ผิ ด ถูกอย่ างไร คุณเองก็จะได้

รับรู้ความรู้สึก นึกคิดของลูก มันทำให้ คุณแก้ไขปัญหา ที่ต้นสายปล า ยเห ตุได้ จงสอนลูกซะใหม่นะ จงหัน มาให้ความ รักกับเขา ให้ความใกล้ชิด ให้ความเข้า ใจลูก สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณรับรู้ได้ ถึงปัญหาแท้จริง ว่าเกิดขึ้นอย่ างไร เป็น มาอย่ างไร และ จะแก้ไขได้ อย่ างเข้าใจมัน

ที่มา s a n o o k, s a n – s a b a i, y i m k a o w a i