4 วิ ธีเอาตัวรอ ดการเงินในยุคนี้

ในยุคปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า เงิน เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตไปแล้ว คงไม่มีใครอยู่ได้ถ้าปราศจาก เงิน เพราะทุกอ ย่ าง ต้องใช้ เงิน ทั้งนั้นเลยนะคะ ตั้งแต่ตื่นนอน เปิดไฟ อาบน้ำ แปรงฟัน ทุกอ ย่ างก็เป็น เงิน ทั้งนั้นเลยค่ะ

จากสถานการณ์ โ ร ค ร ะ บ า ด ย า วมาถึงต้นปี 2564 บางคนได้ Work From Home แต่ทำไม ชีวิตยังพังเพราะเงินหมดตั้งแต่ต้นเดือน ห นี้เพียบ ภาระพุ่ง มาดู 4 วิ ธีเอาตัวรอ ดการเงินในยุคนี้ กันเถอะ

1. รู้ทันการเงินยุคใหม่

ใช้แอปช่วยจัดการเงิน ตอนนี้ใครไม่รู้เรื่องเงินคือ เชยนะ มีหล า ยแอปช่วยได้ เช่น ทำร า ยรับร า ยจ่าย เป็นต้น ศึกษาข้ อมูลทางอ อ น ไ ล น์ ใช้ ยู ทู ป อ่ า น หนังสือหาข้ อมูลการล ง ทุ น หาช่องทางให้เงินทำงาน

2. ไม่สร้างห นี้เ สี ย มีเงินเก็บ

มีเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น 3-6 เดือน ถ้าโดนไล่ออ กแล้วยังหางานใหม่ไม่ได้เงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสุดๆ ในการดำรงชีพโดยคำนวนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็นไม่จ่าย ถ้าฟุ่มเฟือยจนเป็นนิสัย อนาคตต้องข า ยของจำเป็นออ กไป แล้วชีวิตจะเหลืออะไร

3. หาอาชีพเสริม

ไม่พึ่งร า ยได้ทางเดียว งานประจำเป็นสิ่งไม่แน่นอน ควรมีร า ยได้หล า ยทางหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โดนล ดเงินเดือนหรือไล่ออ ก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำงานอ ดิเรกที่ชอบมาเป็นช่องทางในการหาเงินได้ เช่น ข า ยของ เขียนหนังสือ ยู ทู ป เบอร์ เป็นต้น

4. จัดระเบียบการเงินให้รัดกุม

แบ่งเงินใช้ เงินเก็บ เงินล ง ทุ น ควรแยกบัญชีจัดสรรเงินเป็น 3 ทาง เช่น เงินใช้จ่าย 50เปอร์เซน เงินเก็บ 10เปอร์เซน เงินล ง ทุ น 10เปอร์เซน ใช้ห นี้ไม่ควรเกิน 30เปอร์เซน ของเงินเดือน เป็นต้น ทำบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่าย เพื่อให้รู้ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน มีติดลบหรือเปล่า มีพอเหลือพอใช้เก็บมากน้อยแค่ไหน

ที่มา  jingjai999