4 วิ ธีแบ่งเงินเดือนให้มีกิน มีใช้ มีเก็บได้เงินก้อน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการจัดการเงินเดือนให้สามารถมีเงินใช้จนถึงสิ้นเดือน และยังมีเงินเหลือเก็บได้ กับบทความ 4 วิ ธีแบ่งเงินเดือนให้มีกิน มีใช้ มีเก็บได้เงินก้อน ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้อนาคตมีเงินเก็บ ชีวิตไม่ลำบาก

ทำงานเพื่อที่จะหาเงิน มาใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ทั้งในวันนี้และในอนาคตวันข้างหน้า เพื่อที่จะมีเงินเก็บ มีเงินออม เอาไว้ทำสิ่งต่างๆที่เราอย า กจะทำ ในช่วงเวลาต้นเดือนเป็นช่วงเวลาที่ หล า ยๆคนเงินเดือนออ ก บางจะมีค่าใช้จ่ายเต็มไปหมด ทำให้เหลือเงินน้อยไม่มีเงินเก็บเลย ไม่มีเงินออม ของที่อย า กได้ ก็ไม่ได้ ของที่อย า กมี ก็ไม่ได้มี จะต้องนำเงินเหล่านั้น มาใช้จ่าย ค่ากิน ค่าเดินทางในแต่ละวัน

วิธีการเก็บเงินการออมเงินของแต่ละคนนั้นก็มีความต่างกันออ กไป เป้าหมายของแต่ละคนก็ต่างออ กไปเช่นกัน เก็บเงินเพื่อที่จะซื้ อบ้ า นซื้ อรถ เก็บเงินเพื่อทำธุรกิจที่ตัวเองมีความใฝ่ฝัน เก็บเงินเพื่อจะนำไปเที่ยว เก็บเงินเพื่อใช้ความสุขส่วนตัว เป้าหมายของแต่ละคนต่างกันออ กไป วันนี้เราจึงได้มีแนวทางสำหรับการเก็บเงิน มาฝากให้กับทุกท่าน คนที่มีเงินเดือนน้อยก็สามารถที่จะออมเงินได้ ออมตั้งแต่วันนี้ก็ยังคงไม่สายเกินไป จะทำให้เรามีเงินเก็บเอาไว้ใช้อนาคตในวันข้างหน้า

1 ตั้งเป้าหมาย ในการเก็บออม

วางเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่อทำสิ่งใด แล้วจะต้องเก็บจำนวนเท่าไหร่ ระยะเวลานานแค่ไหน จะต้องไม่ยืดเยื้อและไม่อ้างเหตุผลในการผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ การออม คือรายได้เมื่อหักจากรายจ่ายแล้ว มีส่วนที่เหลืออยู่ส่วนของรายได้ที่เหลือที่ไม่ได้ถูกใช้สอย จะเรียกว่าเงินออม

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการออมเงินของแต่ละคนนั้น ก็ต่อเมื่อคนคนนั้น มีรายได้มากกว่ารายจ่าย จะทำให้เพิ่มเงินออมของเขาได้ โดยพย าย ามหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยตัวเอง อย่ างการหารายได้พิเศษ และนอ กจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญมากๆ การลดรายจ่าย รู้จักการใช้จ่ายที่พอเหมาะเท่าที่จำเป็น ของที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้ อ ก็จะทำให้เรามีเงินเก็บมีเงินออมเกิดขึ้นได้

2 ใช้เงินลงทุน

เก็บเงินคือสิ่งที่ดี แต่ถ้าหากว่าจะดียิ่งขึ้นไปหากเรานำเงินนั้น มาทำให้เกิดเป็นผลที่งอ กเงยขึ้นไป ด้วยการนำไปลงทุนต่อ แต่แน่นอนว่าก็ล้วน มีความเ สี่ ย ง เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะศึกษาวิธีการลงทุนให้ถูกให้ ดี ก่อน เพื่อที่จะสามารถเลือ กวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเรา เป็นการเพิ่มเงินจากการลงทุนได้อย่ างดี

3 เปลี่ยนทัศนคติ เรื่องการเก็บเงิน

การเก็บออมเป็นเรื่องที่สำคัญมา กไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทำเป็นเรื่องสุดท้าย เมื่อเงินเหลือหล า ยๆคนจะมีทัศนคติเกี่ยวกับการเก็บเงินที่ ผิ ดไป อย่ างเช่น การใช้เงินที่หามาได้ ก่อน พอมีเงินเหลือค่อยนำมาเก็บ แล้วถ้าหากว่าไม่มีเหลือเลยก็ไม่ต้องเก็บเลย ซึ่งเช่นนี้นั้นจะทำให้เรากล า ยเป็นคนที่ไม่มีวินัยในการออมเงิน และเป้าหมายในการออมเงินที่ตั้งใจจะทำนั้นก็ไม่สำเร็จ

4 บันทึกรายรับรายจ่าย

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน การทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่ามีรายรับและรายจ่ายมากน้อยแค่ไหน การจดบันทึก วิเคราะห์ ว่าเราควรเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ มีเงินสำหรับใช้จ่ายเท่าไหร่ เราจะได้รู้เพื่อที่จะจัด การกับเงินได้อย่ างดีมากขึ้น หล า ยๆคนนั้นหรือเกือบจะทุกคนเลยก็ว่าได้มีความฝันที่จะอย า กมีบ้ า นอย า กมีรถปลด ห นี้ มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายต่างๆ แต่ทำอย่ างไรรายรับกับรายจ่ายก็มักจะสวนทางกันอยู่เสมอ เงินที่เราใช้จ่ายไปแต่ละเดือนนั้นไม่เพียงพอจะต้องห า ยืมเงินจากคนอื่นๆ

จริงๆแล้วการออมเงินนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ย าก มีเงินน้อยก็เก็บออมวันละเล็กวันละน้อย เก็บออมทุกๆวันเมื่อเรานำออ กมาดูเราก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะเก็บเงินได้มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายย ามที่จำเป็นได้

ที่มา san-sabai, postsod