4 วิ ธีใช้เงินให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ จนถึงสิ้นเดือน

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำวิธีการใช้เงินเดือนให้ถึงสิ้นเดือน แบบฉบับมีกิน มีใช้ และมีเก็บ ไม่จนก่อนสิ้นเดือนกับบทความ 4 วิ ธีใช้เงินให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ จนถึงสิ้นเดือน ไปดูกันว่าในยุคที่หาเงินย ากแบบนี้เราจะสามารถใช้เงินให้ถึงสิ้นเดือนได้อย่ างไร

1 ใช้ห นี้ก่อนเป็นอันดับแรก

เมื่อเงินเดือนออ กแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำ คือ การแบ่งเงินชำระห นี้สินยิ่งโดยเฉพาะ ห นี้บัตรเครดิ ต หรือ ห นี้ น อ ก ร ะ บ บ สำหรับห นี้นอ กระบบ แท้จริงแล้วหากไม่จำเป็น จริงๆ ก็ไม่ควรมีห นี้แบบนี้เนื่องจากว่าดอ กเบี้ยสูงมากค่ะ ซึ่งถ้าเทียบกับเงินกู้ จากสถาบันการเงินแล้วนั้นเงินกู้แบบนี้จะมี ดอ กเบี้ยที่ โ ห ด มาก ซึ่งไม่คุ้มเลยกับเงินต้นที่เรายืมมา แต่เนื่องจากสถานการณ์ ของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน

อาจจะจำเป็นต้องมีห นี้ทางนี้ เมื่อเกิดห นี้แล้วอย่ างไรก็ต าม เราควรใช้เป็นอันดับแรกค่ะ ก่อนที่จะกล า ยเป็นดินพอ กหาง ห มู และทำให้เงินที่เรายืมมายิ่งทบต้นทบดอ กจนเราไม่สามารถที่จะชำระห นี้ได้ นอ กจากนี้ หากเราไม่สามารถชำระห นี้ที่ยืม มาจากสถาบันการเงินแล้ว อาจทำให้ในอนาคตหากเราต้องการทำเรื่องขอ กู้รถ กู้บ้าน ก็อาจจะทำให้เรากู้ไม่ผ่าน เพราะเคยมีประวัติในการชำระห นี้สินที่ไม่ดี เพราะฉะนั้น เงินส่วนแรก ที่เราควรแบ่งมาใช้ คือ การชำระห นี้กันนะคะ

2 หารายได้เสริม

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ควรทำ เพราะการหารายได้ จากหล า ยๆ ทางทำให้เราสามารถป้องกันความ เ สี่ ย ง ได้ส่วนหนึ่ง หากงานประจำที่เราทำไม่ได้ผลตอบแทน อย่ างที่คิดหรือ ร้ า ย แ ร ง ถึงขั้นเลิกจ้าง อย่ างน้อยเราก็ยังมีรายได้จากช่องทางอื่น มาช่วยบรรเทาได้ค่ะ การหางานอย่ างอื่นเสริมมีมากมาย เช่น การข า ยสินค้าออนไลน์ ที่มีต้นทุนไม่สูงมาก ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ หรือจ้างพนักงาน มาดูแลประจำ

เพราะเราก็สามารถดูแลเองได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น หรือไม่หากเรา มีความสามารถด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ก็อาจนำมาประยุกต์ใช้ได้ เช่น สอนพิเศษเด็กๆ ในวิช าที่เราถนัดหรือรับแปลเอกส าร หากเรามีความสามารถด้านภาษาเป็นพิเศษ และดีไม่ดีทำไปทำมางานเสริม อาจกล า ยเป็นงานประจำหรือเป็นช่องทางหารายได้ หลักของเราไปเลยก็ได้ ลองตรวจสอบศักยภาพของตัวเอง แล้วนำมาปรับเป็นจุดแข็งและหารายได้กันนะคะ

3 ทำแผนรายรับรายจ่าย

ข้อนี้เชื่อว่า หล า ยๆ ท่านคงเคยลองทำดูแล้ว ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จ กันเท่าไรนัก เพราะกว่าจะมานั่งบันทึกกันก็ลืมไปแล้วว่า ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง นานวันเข้าก็เลย กล า ยเป็นขี้เกียจที่จะทำไป และไม่ทำไปในที่สุดค่ะซึ่งในปัจจุบัน มีตัวช่วยมากมายที่จะทำให้การทำแผน รายรับรายจ่ายไม่ยุ่งย ากอีกต่อไป เช่น M o b i l e A p p l i c a t i o n ที่มาช่วยในการบันทึกรายรับรายจ่ายให้ง่ายขึ้น มากๆ

เพียงแค่เปิดแอพพลิเคชั่นขึ้น มา ก็สามารถเลือ กหมวดหมู่การใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งรายรับ หรือรายจ่ายโดยสามารถแยกย่อยถึงรายละเอียด การใช้เงินได้อีกด้วย เพื่อให้เราสามารถดูได้ว่า ผลรวมตอนนี้ เราใช้เงินไปแล้วเท่าไร ใช้ไปกับอะไรมากที่สุด สามารถเพิ่ม หรือลดตรงส่วนไหนบ้างได้หรือไม่ เป็นการทำให้เห็นถึงระบบเงินของตัวเอง อย่ าง real time และสามารถแก้ปัญหาการมีเงินไม่พอใช้ได้

4 เปลี่ยนเงินก้อนเล็ก ให้กล า ยเป็นเงินก้อนใหญ่

หากเราสามารถ ทำสามข้อข้างต้น ได้ทั้งหมดแล้ว เราต้องมีเงินที่สามารถประหยัดเพิ่มขึ้นได้ ไม่มากก็น้อย และนั่นก็เป็นจุดเริ่มที่ดี ในการมีเงินเก็บค่ะ และเงินเพียงเล็กน้อย ที่เราเริ่มเก็บได้ หากเรานำเงินนั้น มาเริ่มต้นลงทุน อาจจะเริ่มง่ายๆ จากการฝากประจำ ก็จะทำให้เงินก้อนเล็กๆ นั้น เริ่มเพิ่มพูนขึ้น มาโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อย เงินก็สามารถเพิ่มเองได้

แต่หากเราเริ่มหาความรู้ในการลงทุน เพิ่มเติมแล้วเราอาจจะนำเงินเหล่านี้ไปลงทุนในกองทุนหรือหุ้นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นก็ได้ค่ะ ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการแปลงสภาพเงินก้อนเล็ก ให้เป็นเงินก้อนใหญ่นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การมีวินัย หากทำเป็นประจำในทุกๆ เดือนแล้ว เชื่อว่าในปล า ยปี หากมาลองเช็คกันจะพบว่ามีเงินก้อนเหลือ เก็บเพิ่มขึ้นอย่ างแน่นอนค่ะแม้ว่าแต่ละคน จะมีวิธีใช้เงินของตัวเองไม่เหมือนกันก็ต าม

แต่หากเรารู้จัก ที่จะบริหารวางแผนต่างๆ ในการใช้เงินอย่ างดีแล้ว เชื่อว่าทุกท่านจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาถังแตกอีกต่อไป! อีกทั้งยังมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกด้วย แล้วกลับมาพบกันใหม่ ได้ในครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่มา a l i f e.c o.t h, y i n d e e y i n d e e