4 สิ่งที่ทำเป็นประจำแล้วชีวิตนี้มีเงินใช้ มีกิน ไม่ข า ดมือ

ใครบ้างไม่อย ากร ว ย คนเราตั้งแต่เกิดมาก็ต้องเริ่มจับจ่ายใช้เงินกันแล้ว ตอนเป็นเ ด็ กก็อาศัยเงินพ่อแม่ผู้ปกครอง พอโตมาทำงานหาเงินเองได้ ก็มีแต่รายจ่ายด้านต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วความร ว ยจะมาจากไหน หากใครเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะที่ดีร่ำร ว ยอยู่แล้วก็ดีไป ก็เพียงหาความรู้เพื่อ ดำรงรั ก ษ าความร ว ยที่มีอยู่แต่เดิมให้ดีขึ้น แต่สำหรับสามัญชนคนธรรมดาอ ย่ างคนชั้นกลางทั่วไปเล่า จะไขว่คว้าหาความร ว ยได้หรือไม่

หล า ยๆ คนคงสงสัย คนร ว ยเขามีนิสั ยแบบไหน ปฎิบัติตัวยังไงนิสั ยเหล่านี้ที่ทำให้ร ว ย เมื่อทำเป็นประจำแล้วชีวิตนี้มีเงินใช้ มีกิน ไม่ข า ดมือ ในตอนแรกๆ ต้องใช้ความ พ ย าย ามมากพอสมควร แต่เชื่อเถอะว่าไม่ย ากเกินไปที่เธอจะทำได้ นิสั ยที่ทำให้ร ว ย

1. จำกั ดการใช้เงินของเราเอง

นิสั ยที่เราควรฝึกไว้ก็คือ การจำกั ดการใช้เงินในแต่ละเดือน หรืออาจจะจำกั ดว่าวันนี้ ใช้เงินได้นี้ที่สำคัญ อ ย่ าให้ในกระเป๋ามีเงิน มากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนั่นเอง บอ กเลยว่าชีวิตนี้จะมีเงินใช้แบบไม่ข า ดมือ หากลำบ ากจริงก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้เสมอ เมื่อทำได้มันจะดีต่อตัวเธอ และครอบครัวแน่นอน

2. แบ่งเงินไว้ออม 10เปอร์เซน

เก็บออมประมาณ 10เปอร์เซน ของร ายได้ทั้งหมด นี่แหละคือนิสั ยที่ทำให้ร ว ย แต่หากใครไม่ค่อยใช้เงิน มาก ก็แบ่งมาเก็บออมมากกว่า 10เปอร์เซน ก็ได้เช่นกันนะ

3. อ ย่ าหมุนเงิน สร้างห นี้

นิสั ยที่ทำให้ร ว ยแท้จริง เรานั้นต้องไม่สร้างหนี้ไม่หาเงินจากแหล่งอื่น เพื่อมาหมุนไปเรื่อย ๆเพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น กล า ยเป็นว่าต้องดิ้ นรนไปหาเงิน มาเพื่อหมุนไปตลอ ด

4. คิดก่อนทุกครั้ง เมื่อจะใช้เงิน

เราจำเป็นต้องคิดก่อนว่า มันจำเป็นขนาดไหนกัน คุ้มมั้ย เป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าอ ย่ าเห็นแก่ความอย ากได้ ระงับกิเล สไว้บ้างก็ดี ไม่งั้นเงินหมด จะลำบากเอานะ

ที่มา  108resources