4 หลักแนวคิดวางแผนการเ งิ นใช้ชีวิตบั้นปล า ยให้มีความสุข ไม่ลำบากลูกหลาน

วันนี้เราอบากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้วิธ๊การวางแผนเรื่องเงินเพื่อชีวิตบั้นปล า ยอยู่อย่ างมีความสุข ไม่ลำบากคนอื่นๆ กับบทความ 4 หลักแนวคิดวางแผนการเ งิ นใช้ชีวิตบั้นปล า ยให้มีความสุข ไม่ลำบากลูกหลาน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

วิธีที่ 1 ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

แน่นอนว่าคนโสด เก็บเงินเพื่อวัยเกษียณอย่ างเราในแต่ละเดือน หลังจากที่เราคำนวณจำนวนเงินที่ต้องเก็บเพื่อใช้หลังเกษียณได้แล้ว รวมไปถึงหากว่าเรายังอยู่ในวัยทำงานที่มี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำ สิ่งที่ควรทำเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการการเงินของเราได้ดีคงหนีไม่พ้นการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพราะง่าย ๆ เพียงแค่เราจดลงสมุด โดยแบ่งต าราง ออ กเป็นช่องรายรับและรายจ่ายในแต่ละวันให้ชัดเจน รวมไปถึงสร้างต ารางแบ่งค่าใช้จ่ายประจำเดือน และเก็บออมต่อเดือนไว้ได้ยิ่งดี แต่ในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น เราอาจจะใช้แอปพลิเคชันบันทึกรายรับรายจ่ายบน มือถือก็ย่อมได้ เพราะข้อ ดีหลัก ๆ เลยคือเราไม่ต้องพกสมุด รวมถึงเราสามารถบันทึกได้ทันที ทุกที่ทุกเวลานั่นเอง

วิธีที่ 2 เงินเก็บฉุกเฉิน

สำหรับคนโสดแล้วหากเกิด เ จ็ บ ป่ ว ยอะไรขึ้น มาก็อย ากจะพึ่งพาตัวเองก่อน เพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะป่ ว ยเมื่อไหร่ หรือแม้แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิด รถเสียต้องซ่อมหนัก หรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้อาจทำให้เราข า ดรายได้หลัก หรือ กระทบกับงานที่ทำอยู่ก็ได้ ดังนั้นแล้วเหล่าคนโสดควรวางแผนการเงินคนโสดเผื่อในส่วนตรงนี้ด้วย และควรมีเงินออมสำรองฉุกเฉิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมไปถึงเราควรเลือ กออมเงินไว้ในบัญชีออมท รั พ ย์จะได้ถอนออ กมาใช้ได้ทันทีเป็นโสดไม่หวั่น วางแผนเก็บเงินใช้ หลังเกษียณสบาย

วิธีที่ 3 ให้เงินทำงาน

เพราะถ้าหากว่าคนโสดเกษียณไปแล้ว แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้ทำงานแล้วก็ได้ ซึ่งเงินเก็บออมของเราที่มีอยู่นั้นต่อให้เก็บเผื่อเงินเฟ้อไว้แล้วก็ต าม จะดีกว่าไหมหากเรามีเงินในส่วนที่ ให้เงินทำงานโดยที่เราไม่ต้องลงแรงมาก นั่นคือ การที่เรานำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในจำพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือแม้แต่กองทุน RMF ที่เราสามารถเลือ กลงทุนได้นั่นเอง อย่ างไรก็ต ามการลงทุนเพื่อต่อยอ ดเงินที่เรามีนั้น ยังคงมีตัวเลือ กมากมายให้เราศึกษา เพราะฉะนั้นแล้วทุกการลงทุน มีความเสี่ยง สำหรับคนโสดแล้วอาจต้องวางแผนการเงินคนโสด ในส่วนของการลงทุนให้ดีอีกด้วย

วิธีที่ 4 ปกป้องตัวเองด้วยประกัน

แน่นอนว่าเมื่อเราอายุมากขึ้น ร่างกายหรือสุ ขภา พก็จะเ สื่ อ มลง และยิ่งสำหรับคนที่ทำงานหนักเพื่อเกษียณอายุแล้ว อาจเคยได้ยินคำว่า ‘ร่างกายไม่มีอะไหล่สำรอง’ และนั่นคือข้อเท็จจริง ถ้าหากว่าเราทำงานอย่ างหนักเพื่อเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ สุดท้ายแล้วหากเราไม่เลือ กซื้ อปร ะกั นสุ ขภา พหรือปร ะกั นอุบั ติเ ห ตุ หรือปร ะกั นชนิดต่าง ๆ เตรียมไว้ หากเราป่ ว ยขึ้น มา ค่าใช้จ่ายหนักกว่าเดิมแน่นอน ถึงแม้ว่าใครหล า ย ๆ คนอาจมีประกันสังคมอยู่ แต่ถ้าหากเราเลือ กซื้ อปร ะกั นต่าง ๆ เสริมไปด้วย ก็จะทำให้เราได้รับการรั ก ษ าที่ดีที่สุดนั่นเอง สำหรับคนโสดแล้ว

การรักตัวเองคงเป็นเรื่องที่ทุกคนถนัดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเลือ กซื้ อประกันไว้เพื่อเกราะป้องกันที่ดีของเรา เพียงเท่านี้ความโสดของเราก็จะเต็มไปด้วยความสบายอย่ างแน่นอนหากว่า เหล่าคนโสด เก็บเงินเพื่อวัยเกษียณอยู่ วิธีข้างต้นก็จะสามารถทำให้เราโสด สตรอง เป็นสายเปย์ตัวเองได้แบบสบาย ๆ เพียงแค่วางแผนการเงินคนโสดให้ดีนั่นเอง

ที่มา k r u n g s r i. c o m, f a h h s a i