4 เหตุผลที่คนฉลาดเลือ กที่จะเงียบ ไม่พูดออ กมา

วันนี้เราอย ากที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เหตุผลของคนฉลาดที่เขาเลือ กที่จะเงียบ มากกว่าทเลือ กที่จะพูดออ กมา กับบทความ 4 เหตุผลที่คนฉลาดเลือ กที่จะเงียบ ไม่พูดออ กมา ไปดูกันว่าทำไมคนฉลาดเขาถึงไม่ชอบพูดอะไรออ กมา

1 ไม่หยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลาไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลัง หรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่ าหยุดพัฒนา และผลักดันตัวเองให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมันส่ งผลดีต่อชีวิต ทำให้คุณรู้ทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และกล า ยเป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอ ดเวลา

2 คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาดต้องรู้จักคิดก่อนพูด หรือคิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอ เพราะมันเป็นตัวบ่งบอ กถึงนิสัยใจคอ พฤติก ร ร ม และพื้นฐานต่างๆ เป็นคนอย่ างไร ฉะนั้น การไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนจะพูดออ กมา จึงมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมายในชีวิต เพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็น และเกิดประโยชน์

3 รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอ กจากจะทำให้คุณกล า ยเป็นผู้ฟังที่ดี และมีมารย าทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ส่ งผลให้รู้เท่าทันผู้คนบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

4 หยุดเพ้อเจ้อ แล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝันอันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้น มาสร้างฝัน ให้กล า ยเป็นจริงดีกว่า ถ้ายังมัวแต่เสียเวลา เพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือลงแรงทำอย่ างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ ดังนั้น หากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาด จะต้องไม่พูดพร่ำให้เสียเวลา แต่ควรนำเวลาทุกนาทีที่เรามี มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะดีกว่า

ที่มา aanplearn