4 เ ค ล็ ด ลั บสอนลูกให้รู้จักหลักการใช้เ งิ น

จะดีแค่ไหนถ้าลูกของคุณเติบโตมาพร้อมกับการเห็นคุณค่าของเ งิ น และใช้ทุกบ า ททุกสต างค์อ ย่ างคุ้มค่าที่สุด เพราะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าค่าครองชีพ และข้าวของต่างๆ ที่เราต้องซื้ อ และใช้ในชีวิตประจำวันแพงขึ้น

มากกว่าสมัยก่อน ภาระต่างๆ ที่ต้องเลี้ยงดูลูก ต้องดูแลครอบครัว ซื้ อของใช้ต่างๆ ก็มีมาก ฉะนั้นการที่เราจะประหยัดค่าใช้จ่าย ต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังให้ลูกๆ มีจิตสำนึกในการใช้เ งิ น และ การอ ดออมนั่นคือทางออ กที่ดีที่สุด แต่จะทำอ ย่ างไรให้ลูกรู้จักคุณค่าของเ งิ น และรู้จักการออมเ งิ น

วันนี้เลยขอแนะนำ 4 กลยุทธ์ ที่คุณพ่อ คุณแม่ สามารถนำไปสอนให้ เ ด็ ก รู้จักหลักการใช้เ งิ น เพื่อให้เขาสามารถนำไปปรับใช้ในช่วงชีวิตอนาคต

1. สอนให้รู้จักบริหารการใช้เ งิ น

คุณยังสอนให้เขารู้จักวิ ธีจัดการกับการเ งิ นอ ย่ างง่ายๆ ด้วยการให้ค่าขน มเป็นรายวันกับเขา เพื่อให้เขามีประสบการณ์ตรงในการใช้จ่ายเ งิ น ที่สำคัญก็คือคุณจะต้องสม่ำเสมอ กับจำนวน และเวลาที่ให้

และต้องหนักแน่นพอที่จะไม่ให้เขาเพิ่มเมื่อเขาใช้เ งิ นหมดก่อนเวลา และจะเป็นการดียิ่งขึ้นถ้าหากคุณบอ กให้เขารู้ว่า ถ้าหากเขาใช้เ งิ นจนหมด

เขาก็จะไม่มีเ งิ นสำหรับใช้จ่ายในเรื่องที่มีความสำคัญกว่า หรือใช้จ่ายในสิ่งที่เขามีความต้องการมากกว่า

ดังนั้นเขาจึงควรจะต้องรู้จักแบ่งเ งิ นออ กเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จะใช้ และส่วนที่ออมไว้สำหรับในวันหน้า บางเรื่องอาจดูปฏิบัติได้ ย า ก แต่เชื่อเถอะว่า

ถ้าคุณปลูกฝังให้เขามีวินัยในการใช้เ งิ นตั้งแต่เล็ก รับรองว่าลูกของคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของโ ฆ ษ ณ าชวนเชื่อที่มีอยู่ดาษดื่นในปัจจุบันแน่นอน

2. สอนให้รู้จักที่มาที่ไปของเ งิ น วัยอนุบาลนี่แหละ

ช่วงวัยที่เจ้าตัวน้อยของคุณเริ่มก้าวออ กไปสู่โลกกว้าง เขาจะถูกภาวะรอบข้างกล่อม เกลาให้รู้จักใช้เ งิ นเป็นไปโดย ป ริ ย า ยและรวดเร็วกว่าคุณจะมารู้ตัวอีกทีอาจเห็นภาพเจ้า

ตัวน้อยยื่น มือเล็กๆ ส่งต าแป๋วมาตรงหน้าเพื่อ ข อ เ งิ น ไป ซื้ อ ลูกอม ขน มกรุ๊บกร๊อบแล้วก็ได้ ฉวยโอกาสนี้สอนให้เขารู้จักที่มาที่ไปของเ งิ น บอ กเขาว่า เ งิ นที่คุณให้เขาใช้ได้มา

จากการที่คุณต้องออ กไปทำงานเพื่อแลกมาเวลาที่คุณออ กไปจับจ่าย ซื้ อ ของเข้าบ้าน พาเขาไปด้วย เพื่อให้เขารู้ว่า เ งิ นที่คุณได้จากการทำงานจะต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้างภายในบ้าน

วิ ธีนี้จะช่วยสอนให้เขารู้ว่าเราจ่ายเ งิ นออ กไปเพื่อวัตถุประสงค์ 2 อ ย่ างคือ เพื่อความต้องการ และความจำเป็น ถ้าหากเขาใช้เ งิ น ซื้ อ ขน ม หรือของเล่น มาก เ งิ นที่เหลือก็อาจจะไม่พอใช้ ซื้ อ ของจำเป็นอ ย่ างอื่นในบ้าน

3. เริ่มจากสอนให้รู้จักค่าของเ งิ น

เมื่อเขาโตขึ้นจนคุณพอจะสอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ ได้ก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคย กับการแตกทอนของตัวเ งิ นโดยเริ่มจากจำนวนน้อยๆ เช่น เ งิ นบ า ท 5 เหรียญ จะเท่ากับเ งิ น

เหรียญห้า 1 เหรียญ เ งิ นเหรียญห้า 2 เหรียญ จะเท่ากับเ งิ น 10 บ า ท 1 เหรียญวิ ธีนี้นอ กจากจะ เป็นการสอนบวกลบเลขเบื้องต้นแล้ว ยังช่วยให้เขาคุ้นเคยกับค่าของเ งิ นแต่ละเหรียญอีกด้วย

4. ต้องรีบสอนตั้งแต่เล็กๆ เริ่มในขณะที่เขายังแบมือขอเ งิ น ซื้ อ ขน มไม่เป็นนั่นแหละ

โดยเริ่มจากการสร้างวินัยในการใช้เ งิ นให้เป็นตัวอ ย่ าง เพราะ เ ด็ ก เ ล็ ก ๆ ช่วง 2 ขวบ ก็มีการเรียนรู้แล้ว เขาจะมองดูพฤติก ร ร มของพ่อแม่และเก็บไปคิดเขาอาจยังไม่เข้าใจว่าโลกใบนี้

มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยผ่านสื่อ กลางที่เรียกว่าเ งิ น แต่พฤติก ร ร มของคุณจะทำให้เขาค่อยๆ เรียนรู้ไปเอง ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เ งิ นไปในลักษณะใด

ที่มา  108resources