4 แนวทางเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่มีเหตุผล

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักแนวคืดการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่มีเหตุผล กับบทความ 4 แนวทางเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่มีเหตุผล ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรให้เขาเติบโตเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็น มีความสุขในทุกวัน

1 สอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

พ่อแม่บางราย มักจะห้ามลูกทำโน่นทำนี่เสมอ ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ก็ต้องโดนเอ็ดไปซะทุกครั้ง ซึ่งการกระทำเหล่านั้น จะทำให้ลูก ข า ดความมั่นใจดังนั้น สิ่งที่เหมาะสมในการสอนลูกก็คือ ควรฝึกให้ลูก ใช้ความคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ควรห้ามเขาไปซะทุกอย่ าง เพราะจะทำให้เขาไม่สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้

2 สอนและทำให้ดูเป็นตัวอย่ าง

เด็กในช่วงวัย 3 – 6 ขวบ มักมีพฤติกรร มลอ กเลียนแบบ คนใกล้ชิด ซึ่งบางครั้ง ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ควรหรือไม่ควร ดังนั้นหากพ่อแม่ ต้องการให้ลูกลอ กเลียน แต่พฤติกรร มที่เหมาะสม ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่ าง ทำให้ลูกเห็นบ่อยๆสิ่งเหล่านั้น จะทำให้ลูกสามารถ จดจำและนำไปปฏิบัติต ามได้ดียิ่งขึ้น

3 ใช้คำพูดสุภาพอ่อนหวานในการสอน

เชื่อได้ว่าเด็กๆทุกคน มักจะเกิดอารมณ์ต่อต้าน เมื่อพ่อแม่ ใช้ถ้อยคำรุนแรง หรือขึ้นเสียในการสอน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนลูกนั้น ไม่เป็นไปต ามที่พ่อแม่คาดหวังเอาไว้ ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ในการสอนลูกก็คือให้ใช้คำพูด สุภาพพูดในโทนเสียงที่อ่อนหวาน และเรียกชื่อลูกทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะสอนอะไรก็ต าม จะทำให้ลูกหัน มารับฟังได้ดีขึ้น

4 ฟังลูกให้มากๆ

ข้อสำคัญในการสอนลูก ก็คือ การเปิดพื้นที่ ให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้าง ไม่ใช่เพียงแต่พ่อแม่ จะเป็นฝ่ายถูกเสมอไป เพราะบางครั้ง เด็กก็มีแง่มุมความคิดเป็นของตัวเอง จึงควรให้เด็กได้ลองพูด

ในมุมมองของเขาดูบ้างผิดหรือถูกอย่ างไร คุณก็จะได้รับรู้ ความรู้สึกนึกคิดของเขา ทำให้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหา ที่ต้นสายปล า ยเหตุได้ดีขึ้น คุณพ่อคุณแม่ทั้งหล า ย ที่กำลังประสบปัญหาลูกตัวน้อยไม่เชื่อฟัง ลองปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร ม ในการสอนลูกซะใหม่หัน มาให้ความรัก ความใกล้ชิดความเข้าใจลูก ให้มากขึ้นจะทำให้คุณรับรู้ได้ ถึงปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้นและแก้ไขมันได้ดีกว่าที่ควร

ที่มา sanook, stand-smiling