4 แนวทางเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง เติบโตมีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้แนวทางการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ างมีความสุข กับบทความ 4 แนวทางเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง เติบโตมีความสุข ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ฝึกให้ลูกอ ดออม และใช้เงินของตัวเองในการซื้ อของ

การอ ดออม เป็นวินัยขั้นพื้นฐานที่พ่อแม่ ควรฝึกลูกน้อยตั้งแต่ยังเด็ กเพื่อให้เขารู้จักประหยัดเงินไม่แบมือขอเงินพ่อแม่เพียงอย่ างเดียว โดยคุณควรฝึกให้ลูกน้อยใช้เงินที่เก็บมาได้นั้นสำหรับใช้ซื้ อของที่จำเป็นวิธีนี้จะช่วยให้ลูกของคูณ มีความรับผิดชอบ รู้จักให้และ เ สี ย ส ละมากขึ้น

2 ฝึกให้ลูกช่วยงานบ้านตั้งแต่เล็กๆ

การฝึกให้ลูกของคุณ ช่วยทำงานบ้าน ปัด กวาด เช็ดถูในสิ่งที่เขาพอจะทำได้ถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการฝึกฝนให้เ ด็ กเกิดความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักหน้าที่ของตัวเองและคอยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ การปลูกฝังในลักษณะนี้จะช่วยให้เ ด็ กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยชอบช่วยเหลือ และทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่ างไม่มีปัญหา

3 อ ย่ าต ามใจลูกมากเกินไป

การต ามใจลูกมากเกินไป จะส่ ง ผลเสี ยต่อตัวลูกในหล า ยๆ ด้าน เพราะจะทำให้เ ด็ กเกิดความเอาแต่ใจมากขึ้นได้ดังนั้น พ่อและแม่ควรเตือนตัวเองไว้เสมอว่าอย่ าเลี้ยงลูกด้วยการต ามใจมากเกินไป ต ามใจได้ในบางโอ กาสหรือต ามความเหมาะสม วิธีนี้จะช่ ว ย ใ ห้ เ ด็ กมีความยับยั้งชั่งใจ และรู้จักอ ดทน มากขึ้น

4 สอนลูกถึงความสำคัญของครอบครัว

การสอนลูกให้รู้จักความสำคัญของครอบครัว จะช่วยสร้างรากฐานทางจิตใจของตัว เ ด็ กได้เป็นอย่ างดีทำให้เขารู้สึกว่า ครอบครัวเป็นสถานที่อบอุ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่พึ่งพิงทำให้เ ด็ กจะรู้จักพูดคุยกับคนในครอบครัวมากขึ้น ให้ความสำคัญมากขึ้นและเมื่อมีปัญหาใดๆ ก็กล้าที่จะปรึกษาพ่อและแม่มากขึ้นคุณแม่มือใหม่ ที่กำลังคิดไม่ตก กับแนวทางการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีที่มาพร้อม

ความเก่งและฉลาด สามารถนำเอาวิธีเหล่านี้ไปลองปรับใช้กันดูได้เลยค่ะเชื่อว่า หากทำครบทั้ง 4 วิธีนี้ ลูกน้อยของคุณจะเติบโตเป็น เ ด็ กที่มีคุณภาพได้อย่ างแน่นอน

ที่มา s a n o o k v e r r y s m i l e j u n g s i t – s m i l i n g