5 ข้อ ดีของการสะสมทอง หล า ยคน มักไม่รู้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลดีๆ ของการเก็บสะสมทองคำ กับบทความ 5 ข้อ ดีของการสะสมทอง หล า ยคน มักไม่รู้ ไปดูกันว่าการที่เราสะสมทองคำไว้นั้นจะส่ งผลดีต่อชีวิตในอนาคตอย่ างไร

1 ใช้เพื่อให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ อย่ างเช่น ลูกรับปริญญางี้

ทองก้อนนี้ คือทุนตั้งต้น หรือ หล า ยคนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็น มรดก ตกทอ ดให้แก่ลูกๆหลานไว้เป็นทุ นสำรอง หรือให้เป็นของขวัญ ในวันสำคัญ อย่ างวันแต่งงาน วันรับปริญญา วันสงกรานต์ โดยทองคำ และในสิ่งที่พ่อแม่ให้นี่แหละ ลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ ไปต่ อ ยอ ดทางการเงินได้อีก

2 ใช้จ่าย เมื่อเ จ็บไ ข้ได้ป่ ว ย

เพราะค่ารักษ าพย าบาล มันก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณ ที่สุขภาพอาจไม่ได้ดีเหมือนก่อน โอกาสเกิดโร ค ร้ าย ก็สูงขึ้นด้วย ฉะนั้นแล้ว ก็จงเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย ถ้าไม่มีการวางแผน เงินที่เก็บมา ก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ และเมื่อลำบากขึ้น มา จะหันหน้าไปพึ่งใครล่ะ

3 ก็ใช้แทนการเก็บเงินไปเลย

เพราะการเก็บเงินสดมันก็ย ากอยู่นะ ถ้างั้นลองเก็บเป็นทองแทน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่อย ากจะสร้างวินัยในการออมเงินของตัวเอง โดยการเก็บทอง แทนการเก็บเงินเนี่ย มันก็เหมือนการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่ก็แค่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะสมทองคำแทนนั่นแหละ

4 เป็นทุน ในการทำธุรกิจในอนาคต เมื่อทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย แม้ทองนั้นจะไม่มีปันผล

ไม่มีดอ กเบี้ย แต่ราค าส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทอง ได้รับความสนใจเก็บไว้ เพื่อลงทุ น มีหล า ยคน ที่เกษียณไปแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ และบางครั้งอาจต้องใช้ทุน ในจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว เงินที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่อย ากกู้เงิ นสร้างห นี้ ทำให้ทองคำเป็นสินทรั พย์ที่ซั พพอ ร์ตในเรื่องนี้ได้ และราค าทองไม่เปลี่ยนไปต ามราค าสินค้าอื่น ๆ ด้วย เพราะงั้น การมีทองสำรองไว้ อุ่นใจกว่า หากเกิดปัญหาขึ้น มา มันก็สามารถทำให้เรา พบทางออ กได้

5 สำร องการเงินในเวลาที่ฉุ กเฉิ น อย่ างค่าเทอมลูกไม่พอ มันก็เป็นปัญหาที่หล า ยคนเจออยู่ และก็เจอเรื่อยๆ

และเราคงจะเคยเห็น ข่ าวผู้ปกครอง นำทองมาข ายช่วงเปิดเทอม เพราะค่าใช้จ่ายเรื่องเรียน ของลูก 1 คน ค่อนข้างเยอะอยู่นะ พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผน การเงินที่ดี ก็ได้ทองคำนี่แหละ มาช่วยให้ผ่านพ้นวิ ก ฤ ตนี้ไปได้

ที่มา tamnanna