5 ข้ อคิดของคนสู้ชีวิต จะเหนื่อยแค่ไหนก็ผ่านไปได้

บางช่วงเวลาในชีวิต ต้องมีสักครั้งที่เรารู้สึกอย ากจะล้มเลิกทุกสิ่งทุกอ ย่ าง และลืมมันไปให้หมด บางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อย หมดกำลังใจ และขุ่นเคืองกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกจนรู้สึกอย ากจะห า ยไปเ สี ยให้รู้แล้วรู้รอ ด

ไม่ว่าใครก็ต้องเคยรู้สึกแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้น จงปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้แล่นผ่านตัวเราไป แต่อ ย่ าจมอยู่กับมัน แม้ว่าการยอมแพ้จะเย้ายวนใจแค่ไหน แต่คุณก็ควรพย าย ามมองในด้านดี และดึงตัวเองให้ลุกขึ้น มาอีกครั้งเสมอ

ทำงานทุกวัน เจอปัญหาในชีวิตมากมาย ก็อาจจะมีเหนื่อยมีท้อบ้างแหละ มันเป็นเรื่องธรรมดา ขึ้นอยู่กับตัวเราว่า จะมีวิ ธีรับมือ กับความรู้สึกนั้นอ ย่ างไรได้บ้าง และเราจะฮึดสู้ขึ้น มาอีกครั้ง หลังจากรู้สึกผิ ดหวังได้ยังไงเมื่อพักใจจนรู้สึกดีขึ้นแล้ว จงก้าวเดินต่อไปอ ย่ างเข้มแข็งนะ

1 อนาคตที่ดี เริ่มต้นจากวันนี้ บางครั้งเราอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมเราต้องทนเหน็ดเหนื่อย ทุ่มเททำงานหนัก หรือเรียนหนัก เราทำเพื่อใคร อะไรคือความใฝ่ฝัน อะไรคือแรงบันดาลใจ

อะไรคือจุดหมายปล า ยทางของเรา คำถามนี้ตัวเราเองคงตอบได้ดีที่สุด เมื่อเราตอบตัวเองได้แล้ว เราจะมองเห็นภาพในอนาคตของตัวเอง ว่าเราต้องการอะไร อย ากมีอนาคตแบบไหน เราก็จะมีกำลังใจในการก้าวไปสู่ความฝันนั้นต่อไป

2 มองให้เห็นข้ อ ดีของตัวเอง แล้วทำมันให้ดียิ่งขึ้น หลังจากพิจารณาข้ อเ สี ยของตัวเองไปแล้ว หัน มามองข้ อ ดีของตัวเราเองบ้าง ว่าเรามีอะไร ดี หรือมีอะไร เด่น จากนั้นดึงเอาศักยภาพของเรา ออ กมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาสิ่งที่เราดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

3 เมื่อเราหยุด คนอื่นกำลังก้าวแซงเราไป ใครที่ชอบการแข่งขันกับคนอื่น น่าจะชอบประโยคนี้เป็นพิเศษ เพราะนี่เป็นสิ่งที่จะปลุกความรู้สึกฮึดสู้ อย ากเอาชนะ และไม่อย ากยอมแพ้ขึ้น มาได้ ในขณะที่เรากำลัง

หยุดอยู่กับที่ ยังมีคนอื่น ๆ อีกมากมายที่กำลังเดินหน้าต่อไป จากคนที่เคยเดินต ามหลังเรา เขาอาจจะค่อยๆ ก้าวมาเสมอ กับเรา สุดท้ายก็อาจจะเดินแซงหน้าเราไปเลย ถ้าเรายังหยุดนิ่ง ไม่มีการพัฒนา เพราะโลกยังคงหมุนไปทุกวัน และเวลาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อย ๆ เราจึงต้องพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ

4 พิสูจน์ตัวเรา กับตัวเราเอง ถึงจะมีคนยอมรับในตัวเรามากขนาดไหน ก็ไม่สำคัญเท่ากับเรา ยอมรับในตัวเองหรอ ก เมื่อพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นแล้ว ก็อ ย่ าลืมพิสูจน์กับตัวเองด้วยนะ มองให้เห็น ถึงข้ อด้อยของตนเอง และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทุกคน มีข้ อเ สี ย-ข้ อควรปรับปรุงทั้งนั้น

เรามองเห็นข้ อเ สี ยของตัวเองแล้วหรือยัง หากยังไม่รู้ ก็ลองเปิดใจพิจารณาข้ อเ สี ยของตัวเองบ้าง แต่หากเรารู้ข้ อเ สี ยของตัวเองแล้ว ก็แก้ไขข้ อเ สี ยเหล่านั้นซะ แล้วพัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

5 อ ย่ าให้ใครมาบอ กว่า เราไม่เก่ง เมื่อเรามีอะไรที่ยังไม่เก่ง ก็ขอให้เรามองเห็น ความไม่เก่ง นั้นด้วยตัวของเรา ไม่ต้องให้ใครมาบอ ก ค้นหาสิ่งที่เราไม่เก่งให้เจอ ยอมรับกับตัวเองว่าเราไม่เก่งทุกเรื่องเสมอไป แล้วหาทางเพิ่มพูนความรู้ ทำตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา  kha-yam