5 ข้ อที่คนฉลาดส่วนใหญ่เขาฝึกทำกันทุกวัน

ความเก่งความฉลาดไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด แต่คนเราจะเก่งขึ้นได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเอง ว่ามีความอย ากพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหน หากวันนี้คุณเองอย ากจะเป็นคนที่เก่งฉลาดแบบคนอื่นๆ เรามาดูสิ่งที่คนเก่งๆฉลาดเขาทำกัน ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาถึงได้ฉลาดมากขนาดนี้

เวลาเราเห็นคนที่ฉลาดมากๆ เรามักจะคิดว่านั่นคือพรสวรรค์ของเขาที่ติดตัวมาแต่เกิด เราคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอ กที่จะเก่งขนาดนั้น แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย เราสามารถฉลาดขึ้นได้ เพราะว่าคนเราก็ล้วนแต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเอง ฝึกฝน และเก่งในด้านต่างๆ

มีคนหล า ยคนบนโลกที่ไม่ได้เก่งกาจมาตั้งแต่เกิด แต่พวกเขาก็สามารถก้าวขึ้น มาประสบความสำเร็จ และถ่ายทอ ดสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นได้พวกเขาเรียนรู้ว่าจะพัฒนาสิ่งที่พวกเขามีอยู่ เพื่อทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นได้ และคุณก็สามารถทำได้เช่นกัน ไปดูกันเถอะว่าทำยังไงบ้าง

1. อ่ า นหนังสือมากๆ

คุณอาจจะรู้สึกท้อแท้เวลาที่เห็นคนอื่นอ่ า นหนังสือได้เยอะๆ ราวกับว่าเขาดาวน์โหลดข้ อมูลเหล่านั้นลง ส ม อ ง ได้โดยตรง แต่อ ย่ าเพิ่งตกใจไป เพราะมีไม่กี่คนหรอ กที่ทำแบบนั้นได้ มันน่าอิจฉาก็จริง แต่อ ย่ าลืมว่าคนเก่งๆ หล า ยคนก็ไม่ได้อ่ า นเร็ว

สิ่งที่เขาทำก็คืออ่ า นให้เป็นนิสัย เราต้องอ่ า นหนังสือเป็นประจำ ถ้าเราอ่ า นน้อย หรือไม่ได้ทำเป็นกิจวัตร เราจะรู้สึกลืมและขี้เกียจที่จะอ่ า น การอ่ า นเป็นประจำจะช่วยให้คุณสามารถนำสิ่งที่อ่ า น มาใช้ได้ง่ายขึ้น คนที่เก่งๆ นั้นอ่ า นหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ จนแทบจะกล า ยเป็นการฝึกฝน และแน่นอนว่าการฝึกฝนก็ทำให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆ จนเก่งขึ้นนั่นเอง

2. คนที่ฉลาดย่อมใช้เวลาอยู่กับคนที่ฉลาด

คนเรามักจะใช้เวลากับคนที่เหมือนๆ กัน ถ้าคุณอย ากจะฉลาดขึ้น คุณก็ต้องใช้เวลาร่วมกับคนที่ฉลาดกว่าคุณ อ ย่ างเช่นคำที่บอ กว่า ถ้าคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในที่นั้น คุณก็อยู่ผิ ดที่แล้วล่ะ ถ้าคุณอยู่กับคนฉลาด เขาจะผลักดันคุณ และถ่ายทอ ดความรู้ให้กับคุณ บางครั้งมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองจะมามัวจมปลักแบบนี้ไม่ได้แล้ว แล้วคุณก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

3. พวกเขาทำงานหนัก (มาก)

การทำงานหนักคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณฉลาดขึ้น เพราะการทำงานคือ การได้ล้วงลึกเข้าไปในสิ่งต่างๆ โดยตรง ต่อให้คุณมีความรู้มากแต่ถ้าคุณไม่ลองลงมือทำ มันก็อาจจะเป็นความรู้ที่ไม่ลึกซึ้ง คนฉลาดจึงมุ่งมั่นกับการทำงานหนัก พวกเขาไม่ปฏิเสธข้ อนี้ เพราะว่ามันคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาเก่งขึ้นในทุกๆ วันนั่นเอง

4. คนฉลาดนั้นไม่กลัวความผิ ดพลาด

จงจำไว้ว่า ก้าวที่พลาดคือโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองไปข้างหน้า การที่เราจะเก่งขึ้นนั้นหมายความว่าเราต้องคิดเกี่ยวกับความผิ ดพลาดเ สี ยใหม่ คุณต้องไม่กลัวที่จะทำพลาด เพราะการทำพลาดจะทำให้คุณกลับมาทบทวนตัวเอง และเห็นว่าตัวเองต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า คนฉลาดทุกคนย่อมรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้เป็นอ ย่ างดี

5. คนฉลาดนั้นให้คุณค่ากับความรู้ทุกประเภท

ค น โ ง่ นั้น มักจะปฏิเสธความรู้ที่ไม่เกี่ยวของกับตัวเขา เพราะคิดว่ารู้ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร แต่คนฉลาดกลับตรงกันข้าม พวกเขาสนใจความรู้ทุกประเภท สนใจในสิ่งที่เขาไม่รู้และต้องการที่จะรู้มัน เพราะความรู้เป็นสิ่งที่บอ กไม่ได้หรอ กว่าความรู้แบบไหน มีคุณค่าหรือแบบไหนไร้คุณค่า คนฉลาดจึงเปิดรับความรู้ทุกรูปแบบ พวกเขาชอบเรียนรู้ และเห็นโอกาสที่จะขย ายความรู้นั้นให้กว้างออ กไปอีก

ที่มา sumrej    sabailey