5 ข้ อที่บอ กว่าคนโ ง่กับคนฉลาดเขาต่างกันยังไง

คุณเป็นคนแบบไหน และ คนแบบไหนที่คุณอย ากจะเป็น ความแตกต่างระหว่าง คนโ ง่ หรือ คนฉลาด บางคนชอบคิดว่าตัวเองนั้นฉลาดกว่าใคร และมักแสดงอวดรู้ไปหมด ซึ่งบางเรื่องนั้นบางทีก็ทำให้คนอื่นเขาหาว่าโ ง่ได้ แต่กลับไม่รู้ตัวเองเลย

ในสังคมทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีคนอยู่หลากหล า ยประเภทจริง ๆ ซึ่งบางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอย า กคบหาด้วยและบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวว่านิสัยส่วนตัว ทำให้คนรอบข้าง

ต้องเบื่อหน่าย ในจำนวนนี้ มีอยู่จำพวกหนึ่ง ที่ถูกเรียกว่าเป็นคนโ ง่ ชอบอวดฉลาด ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าคนโ ง่ มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก คนฉลาด อยู่ 5 อ ย่ างด้วยกัน

1. คนโ ง่ จะไม่สนความต้องการ และความรู้สึกของผู้อื่น

จากผลการศึกษาคนอเมริกันหล า ยพันคน โดยรัสเซลเจมส์ แห่งมหาวิทย า ลัยเท็กซัสเทคพบว่าคนที่มีไอคิวสูงจะมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอ กเห็นใจผู้อื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใคร โดยไม่หวังผลตอบแทน

ต่างจากคนโ ง่ ที่แทบจะจินตนาการไม่ออ กเลยว่า คนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อ ย่ างไรอีกทั้งยังมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืน มา ถือเป็นเรื่องแปลก

2. คนโ ง่ มักจะคิดว่า ตัวเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง คนโ ง่ จะเถียงอ ย่ างเอาเป็นเอาต า ย เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะและแทบจะไม่สนเลยว่า ในวงสนทนานั้น มีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่ ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจ และพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเองซึ่งนักจิ ต วิ ท ย า ชื่อ ดัง เดวิด ดันนิ่ง เผยว่า คนฉลาดจะตั้งใจฟังและพิจารณาเรื่องทั้งหมด ก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออ กไป

3. คนโ ง่ ชอบโยนความผิ ดของตัวเองให้คนอื่น

คนโ ง่ ไม่ชอบรับผิ ดในสิ่งที่ตัวเองทำ และมักโยนความผิ ดให้ผู้อื่น ซึ่งผลการศึกษาด้านป ร ะ ส า ทวิทย า โดยเจสัน เอส โมเซอร์ จากมหาวิทย า ลัยมิชิแกนสเตท พบว่า ส ม อ ง ของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย า ที่ต่างออ กไปเมื่อมีความผิ ดพลาดเกิดขึ้น เพราะพวกเขารู้ว่า ความผิ ดพลาดทุกอ ย่ างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ เพื่อไม่ให้ทำผิ ดซ้ำสอง

4. คนโ ง่ คิดว่า ตัวเองดีกว่าคนอื่น

คนโ ง่ มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์ หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือ กว่าและมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน โดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง

5. คนโ ง่ จะแสดงอาการด ม โ ห และก้าวร้าวเพื่อ กลบเกลื่อน

เวลาที่คนโ ง่ รู้สึกว่า อะไรไม่เป็นไปอ ย่ างที่คิด หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้ พวกเขาจะแสดงอาการด ม โ หและก้าวร้าว เพื่อเป็นการกลบเกลื่อน ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าวกับระดับไอคิว โดยนักวิ จั ย จากมหาวิทย า ลัยมิชิแกน ที่ใช้เวลานานถึง 22 ปีพบว่ามีความสัมพันธ์กัน จากคนที่มีระดับไอคิวน้อย จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากกว่าคนที่มีระดับไอคิวสูง

ที่มา  jingjai999