5 ข้ อได้เปรียบที่เป็นนิสัยติดตัว ของคนฉลาด

ความฉลาด คือความสามารถในการรวบรวม และประยุกต์ความรู้ หรือทักษะที่มีออ กมาใช้กับทุกสิ่งทุกอ ย่ างในชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่เราสามารถจะทำเพื่อตัวของเราเองได้

ความสามารถของคนเรามีมากมายหล า ยด้านที่แตกต่างกันออ กไป แน่นอนว่าผู้ที่ฉลาดมากๆ ก็จะมีข้ อได้เปรียบที่ทำให้พวกเขา เรียนรู้ได้ไวและ 5 ข้ อได้เปรียบที่เป็นนิสัยติดตัว ของคนฉลาดก็มีดังต่อไปนี้

1. พวกเขาเห็นคุณค่าของความเงียบสงบ

มันอาจจะดูเหมือนว่าคนที่ฉลาดมากๆ จะต้องเรียนรู้ และทำบางสิ่งอ ย่ างต่อเนื่อง แต่ความจริงแล้วก็คือ บางครั้งพวกเขาก็ต้องการเวลาพักผ่อนเพื่อฟื้นฟู ร่ า ง ก า ย และจิดใจของตนเองพวกเขาเห็นคุณค่าของเวลาที่เงียบสงบ พวกเขาใช้เวลาในการอยู่คนเดียวบ่อยครั้งเพื่อใช้ความคิดในการ วางแผน พวกเขารักตัวเองและรักความสงบอันเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ ความสุข

2. เป็นคนช่างสงสัย

คนฉลาดปฏิเสธที่จะเชื่อทุกอ ย่ างที่พวกเขาได้ยินหรืออ่ าน มา พวกเขามักจะตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาได้เรียนรู้มา และลงมือค้นหาคำตอบอีกด้านหนึ่งพวกเขาจะใช้ทักษะด้านความคิด

อ ย่ างการแสดงความคิดเห็นและการตีความ นอ กจากนี้พวกเขา สามารถจับผิ ดคำพูด โ ก ห ก และคิดคำนวณถึงสิ่งต่างๆ ได้เป็นอ ย่ างดีคนที่ฉลาดมากๆ จะยึดติดกับความเชื่อ ของตนเองและยึดมั่นที่จะทำต ามถึงสิ่งที่ตัวเองคิด

3. พวกเขาแสวงหาความรู้

คนที่ฉลาดมากๆ มักไม่เคยพอ พวกเขาต้องการศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอ ดเวลา พวกเขาไม่เพียงแต่กระห า ยความรู้ แต่พวกเขายังกระห า ยการผจญภั ยพวกเขา พ ย า ย า ม ที่จะเรียนรู้

ทุกสิ่งจากประสบการณ์จริงของโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขา คนที่ฉลาดมากมักมีความสุขและเพลิดเพลินในเวลาที่ได้ สนทนากับคนที่ฉลาดคนอื่นๆพวกเขามีเสน่ห์ มีความรู้ และไม่เคยยอมให้ตัวเองรู้แค่เพียงเนื้อหา

พวกเขาเชื่อว่าความรู้คือพลังที่จริงแล้วพวกเราทุกคนก็สามารถมีนิสัย แบบคนฉลาดต ามที่กล่าวมาข้างต้น เพียงแค่เปิดใจรับพร้อมเรียนรู้สิ่ง ใหม่ที่เข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอ กค่ะ

4. พวกเขาไม่เพียงแค่คิดแต่ลงมือทำ

คนที่ฉลาดมากรู้ว่าความคิดและไอเดียมีความหมายต่อพวกเขา เพียงเล็กน้อยถ้าพวกเขาไม่ลงมือทำ ครึ่งหนึ่งของพวกเขาจะ สนุกกับความคิดใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นและมีความแตกต่าง

พวกเขามักคิดแผนการณ์เอาไว้อ ย่ างต่อเนื่องเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของพวกเขา พวกเขาไม่เพียงแค่เรียนรู้แต่ สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับทุกๆ สถานการณ์ได้พวกเขา ไม่กลัวที่จะแบ่งปันความรู้และความคิดของพวกเขากับคนอื่นๆ

5. พวกเขาไม่มีบุคคลต้นแบบ

คนที่ฉลาดมากๆ มักไม่มีบุคคลต้นแบบหรือไอดอล พวกเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจจากงานของคนอื่นๆ แต่พวกเขาก็รู้ว่าการทำงานหนักเป็นการศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมเช่นกันพวกเขาสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

แม้ว่าพวกเขาจะรู้คุณค่าของครูแต่พวกเขาก็เห็นตัวเอง เป็นกูรูด้วยเช่นกัน ด้วยสติปัญญาและความกระตือรือร้น ทำให้พวกเขามีความมั่นใจที่จะสามารถทำงานหนักและ ได้รับคำตอบที่พวกเขาแสวงหา

ที่มา  boktorth