5 คำพูด ที่ไม่คสรพูด ทำให้ชีวิตตกอับ ไม่มีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้คำพูดที่ไม่ควรพูดกับตัวเอง เพราะจะพาชีวิตไม่เจริฐก้าวหน้า และทำให้ชีวิตไม่มีความสุขในที่สุด กับบทความ 5 คำพูด ที่ไม่คสรพูด ทำให้ชีวิตตกอับ ไม่มีความสุข ไปดูกันว่ามีคำพูดอะไรบ้างที่ไม่ควรพูด

5 คำ ที่ไม่ควรพูด ยิ่งพูดชีวิตยิ่ง ถ ด ถ อ ย

1 คำว่า ‘เหนื่อย’

เมื่อพูดคำนี้ออ กมา ร่างก ายก็จะตอบ ส นอง ต่อคำ พูดของเราทันที จากที่มีแรงกลับอ่อนแรงลงไปในทันที และยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขึ้นเป็น 2 เท่าซะอีก

2 คำว่า ‘ทำไม่ได้’

เราไม่ควรพูดว่า ทำไม่ได้ เพราะจะเป็นเหมือนการปิดกั้ น ตัวเองออ กจากสิ่งเหล่านั้น ปิดกั้ น การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และคำพูดจะกล่อมให้เราไม่สามารถทำได้จริงๆ ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง กล า ยเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จ

3 คำว่า ‘ย าก’

เวลาที่เราพูดคำว่า ย าก ออ กมาจากปาก มันก็เหมือนกับการทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้ย ากขึ้น และลดความสามารถของเราลงมา

4 คำว่า ‘ขี้เกียจ’

พูดขี้เกียจบ่อยๆ จะเป็นการสะกดจิตให้ตัวเราเริ่มขี้เกียจเข้าจริงๆ จะเริ่มรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้น มาทำอะไร มีแต่จะอย ากอยู่เฉยๆ ซะมากกว่า

5 คำว่า ‘ท้อ’

เวลาที่เราเปล่งคำนี้ออ กมา พลั ง กายและพลั ง ใจจะ ถ ด ถ อ ย ลงไปทันที เหมือนเราสร้างกำแพงสูงๆ ขึ้น มาในใจของตัวเอง ที่มองขึ้นไปก็ไม่เห็นแม้แต่ปล า ยกำแพง มันทำให้รู้สึกท้อจริงๆ

5 ‘คำพูดติดปาก’ พูดบ่อยๆ ชีวิตยิ่งดีขึ้น

1. คำว่า ‘ขอโทษ’

คำๆนี้ เป็นคำที่ควรพกติดตัวเอาไว้เลย เพราะการจะอาศัยอยู่ร่วมกัน ในสังคมได้ เราต้องรู้จักสำนึก ถ้าทำผิด หรือทำอะไรที่ไม่เหมาะสม ก็ต้องรีบขอโทษ หรือแม้แต่การ ท ะ เ ล า ะ กัน ไม่ว่าคุณจะถูกหรือผิด การพูดขอโทษก่อน จะทำให้ปัญหาแก้ไขได้ง่ายขึ้น อย่ าอายที่จะขอโทษก่อน เพราะการรักษ ามิตรภาพที่ดีไว้สำคัญยิ่งกว่า

2 คำว่า ‘ฉันทำได้’

การที่คุณพูดคำนี้บ่อยๆ มันจะเป็นพลั ง ให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้สำเร็จ เพราะตัวคุณจะเชื่อว่า คุณทำมันได้จริงๆ และเมื่อคุณคิดว่าได้ ความมั่นใจ และพลั ง งานต่างๆ จะถูกขับออ กมา และผลักดันให้คุณ สามารถไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้ในที่สุด

3 คำว่า ‘ขอบคุณ’

การขอบคุณ ถือเป็นคำพูดที่มีพลั ง บวก และยังช่วยดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตคุณเรื่อยๆ ถึงแม้บางครั้งที่คุณจะต้องพบเจอ กับสิ่งที่คิดว่า เ ล ว ร้ า ย คุณก็ควรจะขอบคุณ เพราะนั่นจะเป็นบทเรียนให้คุณได้ดีมากๆ และมันยังเป็นการแสดงออ ก ถึงการรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ

4 คำว่า ‘ฉันโชคดี’

การบอ กตัวเอง ด้วยคำพูดดีๆ ที่มีความหมายดีๆ ก็เป็นเหมือนแรงดึงดูด ที่จะคอยดูดแต่สิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา การที่เราพูดว่า ‘ฉันโชคดีที่……’ ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็จะยิ่งทำให้ความโชคดีมาหาเรา เพราะจิตใต้สำนึกจะมองหาแต่สิ่งดีๆ มาให้ชีวิตของเรานั่นเอง

5 คำว่า ‘ฉันไม่เป็นไร’

ทุกคนต่าง เคยทำเรื่องที่ผิดพลาด แต่เมื่อพลาดไปแล้ว สิ่งที่ทำได้ก็คือ การยอมรับมันและแก้ไขสิ่งนั้นให้ดีขึ้น

ดังนั้นการพูดว่า ‘ฉันไม่เป็นไร’ ก็เหมือนเป็นการให้อภั ยตัวเองไม่ยึดติดอยู่กับอ ดีต และกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าอีกครั้ง

รู้ไหม คำพูด มัน มีอิทธิพลกับชีวิตเราได้มากมายมหาศาลเลยนะ ทุกสิ่งทุกอย่ างที่เราทำ มันก็เริ่มมาจากคำพูดนั่นแหละ และ เมื่อเราพูดแบบไหน ตัวเราก็จะเป็นแบบนั้น เพราะคำพูดสามารถสะกดจิตเราให้เป็นไปต ามสิ่งที่พูดได้ ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบเหล่านี้ และพูดแต่คำดีๆ ที่จะทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าจะดีกว่า

ที่มา b i t c o r e t e c h, v e r r y s m i l e j u n g