5 ต้นไม้ปลูกไว้สร้างเม็ดเงินในวัยเกษียณ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่ทำงานประจำอยู่และอย ากที่จะมีเม็ดเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียนไปเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้สร้างเม็ดเงินให้กับเพื่อนๆ ได้ กับบทความ 5 ต้นไม้ปลูกไว้สร้างเม็ดเงินในวัยเกษียณ ไปดูกันว่าต้นไ้แต่ละชนิดที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆ ในวัยเกษียนมีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

ก ฏหมายใหม่ได้ถูกปรับแก้ให้ ‘ไม้ทุกแบบที่ขึ้นในที่ดินมีก ร ร มสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองต ามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม’ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป เนื่องจากไม้หวงห้ามและไม้ห า ย าก 171 แบบ ถูกปลดล็อ ก

ให้ปลูกและตัด ข า ย ได้อย่ างเสรี ในที่ดินของเรา สำหรับใครที่มีที่ดิน ต้องการจะทำสวนป่า ปลูกต้นไม้ไว้สำหรับตัด ข า ย ก็สามารถทำได้แล้ว แล้วเราควรจะปลูกต้นไม้อะไรให้สามารถสร้างรายได้ได้อย่ างคุ้มค่าที่สุด วันนี้ปริญญาชีวิตจะพาไปดู วิ ธี

การปลูกต้นไม้ให้มีค่า 3 ปีมีกิน 15 ปี เรียกได้ว่าล่ำซำกันเลยทีเดียว คำถามก็คือ เราควรจะปลูกต้นอะไร ให้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป และได้ราค า ดีหากมองเป็นเรื่องราค าสำหรับไม้แบบที่ ร า ค า แพงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่

1 ประดู่ป่า

ไม้ร่มเงาไม้ริมทาง เปลือ กให้น้ำฝาดสำหรับฟอ กหนังและแก่นให้สีแดงสำหรับย้อมผ้า เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนต่างๆ ทำเครื่องดนตรี เช่น ระนาด นอ กจากนั้น เนื้อไม้ประดู่ยังนำไปใช้ในงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอ กอาคารเป็นอย่ างดี เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทานสูง เนื้อไม้มีสีสวยงาม

2 สักทอง

ไม้โตเร็วปานกลางและเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีลักษณะพิเศษกว่าไม้ชนิดอื่น โดยเฉพาะเนื้อไม้ มอ ด ปลวก และแ ม ล ง ไม่ทำอันตราย เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง ลวดล า ยสวยงาม เลื่อยไสกบตบแต่งง่าย จึงนิยมใช้ทำบ้านเรือนที่ต้องการความสวยงาม ในสมัยโบราณไม้สักทองหาง่าย ร า ค าไม่แพง การสร้างบ้านเรือน ใช้ไม้สักทองทำเสาเรือนด้วย

3 พะยูง

ม้พะยูงอยู่ตรงความที่เป็นไม้ที่มีเนื้อละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน และชักเงาได้ดี มีน้ำมันในตัว จึงทำให้คนไทยนิยมนำไปใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในการแกะสลักและทำด้ามเครื่องมือต่างๆ ใช้ทำเกวียน เครื่องกลึงแกะสลัก ทำเครื่องดนตรี เช่น ซอ ขลุ่ย ลูกระนาด หรือแม้กระทั่ง ไม้คมแฝก ตะบองและไม้เท้า

4 ตะเคียนทอง

ไม้ตะเคียนใช้ทำน้ำมันชักเงาตบแต่งเครื่องใช้ในร่ม ใช้ผสมกับน้ำมันทาไม้ย าแนวเรืการจะปลูกไม้แบบเหล่านี้ที่ ข า ย ได้ ร า ค า ดี ข้อเสียก็คือ ต้องใช้เวลานานในการปลูกกว่าจะตัด ข า ยได้ใน ร า ค า ที่สูงอย่ างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 1O ปีดังนั้นหากใครที่อย ากจะทำสวนป่าตัด ข า ย ก็ควรจะทำในรูปแบบของสวนป่าแบบผสมผสาน

5 ชิงชัน

ไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ประเภทไม้ผลัดใบที่อยู่ในวงศ์ Leguminosae ชนิดหนึ่ง (อยู่ในวงศ์เดียวกับประดู่) เนื่องจากไม้ชิงชันนั้นมีลักษณะที่แข็งและเหนียวรวมถึงมีลักษณะที่ดูสวยงามมากดังนั้นจึงนิยมนำมาทำเป็น เครื่องเรือน เครื่องดนตรีต่าง ๆ ฯลฯ นอ กจากประโยชน์ทางด้านอุตสาหก ร ร มพื้นบ้านแล้วต้นไม้ชิงชันยังให้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอีกด้วย

วิธีทำสวนป่า แบบผสมผสาน

– ภาคอีสาน

เหมาะกับการปลูกไม้เช่น พะยูง พะยอม กระถินเทพณรงค์ เนื่องจากอย่ างไม้พะยูง จะชอบพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วม ก็จะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของภาคอีสาน

– ภาคเหนือ

เหมาะกับการปลูกไม้ เช่น สักทอง ชิงชัน อย่ างไม้ชิงชัน เป็นไม้กลางแจ้งที่สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกประเภทและต้องการน้ำเพียงปานกลาง สามารถแพร่กระจาย พั น ธุ์ ต ามป่าดิบแล้งตลอ ดจนถึงป่าเบญจพรรณทั่วไป ก็จะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของภาคเหนือ

สำหรับประดู่ป่าตะเคียนทอง สามารถปลูกได้ดีทุกภาคทั่วประเทศ ดังนั้นการจะทำสวนป่า เพื่อตัด ข า ย เราควรสำรวจพื้นที่ที่เราจะใช้ปลูก ว่าเหมาะกับ พั น ธุ์ ไม้แบบใด ที่จะเติบโตได้ดีและมีคุณภาพที่สุด เนื่องจากหากเลือ กปลูกไม้ พั น ธุ์ ที่มี ร า ค า แพง หรือต ามกระแส

แต่ไม่เหมาะกับพื้นที่ ก็จะไม่ได้คุณภาพ และ ข า ย ไม่ได้ ร า ค า ยิ่งแห่ไปปลูกต ามๆกันก็จะยิ่งทำให้ ร า ค า ตกลงไปอีก เหมือนที่มีมาให้เห็นแล้ว ข้อดีในการทำสวนป่า ร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีขียว ลดโลกร้อน อีกทั้งยังสามารถแปลเป็นท รั พ ย์หรือเป็น มรดกให้ลูกหลานได้ด้วย ดังคำที่ว่า….ทำสวนป่าปลูกไม้ให้มีค่า 3 ปีมีกิน 15 ปียิ่งล่ำซำ

ที่มา ไชยรัตน์ ส้มฉุน, kiddeepost