5 นิสัยก่อห นี้ไม่รู้ตัว หล า ยคนชอบทำ

อะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตของคุณขัดสน วุ่นวาย แล้วทำไมตอนนี้คุณถึงเป็นห นี้ เชื่ อว่าหล า ยๆ คนก็คงจะตอบว่า เพราะจำมีเหตุเป็นต้องใช้เงิน หรือไม่ก็ตอบว่า เพราะหมุนเงินไม่ทัน แต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆ แล้วสาเหตุที่ทำให้เป็นห นี้นั้น

ส่วนใหญ่มาจาก พ ฤ ติ กร รม พังๆ ที่เราอาจทำไปโดยไม่รู้ตัว วันนี้ เราจึงมี 5 ข้ อสำคัญ ที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ที่คนชอบทำด้วยความไม่รู้ มันคือความจริงหรือไม่ อ ย่ างไร

1. เพิ่มวงเงิน ใช้แบบเพลินๆ

คนจำนวนไม่น้อยเลย ที่คิดว่า การซื้ อ บ้ า นสักหลัง เพียงเก็บออมแค่ เงินวางด าวน์ก็พอ แล้วค่อยไปกู้สิ นเชื่ อบ้ า น ผ่ อ น จ่ายธนาคารไป มากไปกว่านั้น มีความคิดว่าเงินก้อนโต คือ เงินฟ รี ไม่มีต้นทุ น กล า ยเป็นการกู้เกินความจำเป็น เพื่อนำส่วนต่าง ไปหมุนทำอย่ างอื่น

2. อยู่ไปวันๆ หาเช้ากินค่ำ

ถ้าใครอยู่ในวงจรนี้นะ แนะนำให้ถามตัวเองว่า จะหาส่วนต่ างรายรับ-รายจ่ายให้กล า ยเป็น เงินเก็บได้ยังไง ควรหาวิ ธีเพิ่มร ายได้ ล ดรายจ่าย เพื่อระบายความเ ค รี ย ดซะ ก่อนชีวิตจะเครี ย ดไปมากกว่านี้

3. ฉันต้องมีรถ เมื่อเรียนจบ

คุณควรคิดใหม่เลย มู ลค่ารถยนต์นานวันไปก็มีแต่ ล ดลง และกล า ยเป็นสาเหตุความจน วัยทำงานช่วงเริ่มต้น เป็นวัยที่มีภาระการเงินไม่มาก คุณควรนำเงินไปลงทุ นในสิ่งที่มันงอ กเงย เงินคุณไม่ควรจะล ดลง เพราะถูกหั กผ่ อ น จ่ายรถ แต่หล า ยคนก็เลือ กความโก้หรู ความสะดวกสบายกันทั้งนั้น

4. ปล่อยบั ตรเค รติด ทำล ายเค รดิ ตตนเอง

มันเสมือนเป็นการใช้จ่ายเงินอนาคต วัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการซื้ อ ของหรือใช้จ่ายเพื่อ การพักผ่ อ น ต ามอัธย าศัย ไม่ใช่เป็นเงินทุ นสำรองจ่ายห นี้ก้อนอื่น ที่เรารู้กันคือ บั ตรเค รดิตมีอัตร าด อ กเบี้ ยสูง มันคือหนึ่งสาเหตุความจน

5. ออมเงิน แต่ อม ห นี้

หล า ยคนทำคือ การเที่ยวเล่น ใช้จ่ายเงินแบบไม่คิด บางคนที่คิดได้ก็มีการแบ่งเป็นเงินออมไว้นิดหน่อย บางคน มองเห็นคุณค่าการเงิน มากกว่านั้น จึงไม่ใช่แค่ออม แต่นำเงินนั้น ไปลงทุ นหาผลตอบแทน ดูเหมือนจะดีอยู่นะ แต่หากขณะนั้นคุณกำลังมีห นี้ อย่ าลืมนึกถึง การจ่ายเพื่อล ดภาระด อ กเบี้ ยด้วย

ที่มา  sabaisabuy