5 นิสัยที่ผู้หญิงสวย เก่ง ฉลาดต้องมีในยุคนี้

ในสังคมทุกวันนี้เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นยังไง ทุกคนดูเหมือนใส่หน้ากาดเข้าหากันเป็นซะส่วนใหญ่ การเอาตัวรอ ด ฉลาดมีไหวพริบ จึงจำเป็น มากในการใช้ชีวิต เพื่อที่จะรู้ทันเล่เหลี่ยมของคนบางคนที่อาจจะเข้ามาคิดไม่ดีต่อเรา โดยเฉพาะผู้หญิง ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มาก

แม้ความสวยจะเป็นเหมือนของคู่กัน กับผู้หญิงจน มีคนพูดบ่อยๆ ว่าผู้หญิงอ ย่ าหยุดสว ยแต่โลกยุคนี้แค่สวยยังไม่พอ นี่คือ 5 ลักษณะนิสัย ที่ผู้หญิงยุคใหม่ ต้องมีเพื่อสวย เก่ง ฉลาด ทันคนจะได้สวยครบเครื่องไม่อ๊องจนโดนใครล่อลวงได้ง่ายๆไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ การเรียนหรือ การงาน

1.สวยเก่งฉลาดไม่ทันรู้ตัวจงออ กกำลังกายให้เป็นนิสัย

ใครจะรู้ว่าลักษณะนิสัยการออ กกำลังกาย เป็นประจำไม่ได้ ทำให้เราแค่หุ่นดี สวยขึ้นสุ ข ภ า พดีเท่านั้น แต่มีงานวิจัย ที่ออ กมาระบุ ว่าคนออ กกำลัง กายเป็นประจำจะมีสมาธิดีกว่าอ ดทนได้ มากกว่าและ ลักษณะนิสัย ที่มีวินัยกับร่างกาย ตัวเองจะทำให้เราสามารถนำไป ปรับใช้กับการทำ อ ย่ างอื่น จนประสบ ความสำเร็จต ามไปด้วย

2.สวยฉลาดทันทุกความสัมพันธ์ต้องมีลักษณะนิสัยขี้สงสัย

ไม่เพียงแค่โลกออนไลน์เท่านั้น แต่ในสังคมที่ มนุษย์ต่างมีความเชื่ออันแข็งแกร่งเป็นของตัวเอง ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง มาก ๆ จึงง่ายที่เราจะได้รับข้ อมูล ที่มาจากความคิด เห็นฝั่งเดียวของใครดังนั้นสาวยุคใหม่หากรักจะสวยเท่าทัน คนต้องมีลักษณะนิสัย ช่างถามช่างสงสัยไม่ใช่ใครบอ กอะไรมาก็เชื่อต ามเขาไปหมด ลองถามเขาเพิ่มเติม

ว่าทำไมเขาคิดอ ย่ างนั้นอะไร ทำให้เขาเชื่อแบบนั้น อ ย่ างน้อยถ้าเราจะเชื่อข้ อมูลหรือสิ่งที่เขาพูดเราก็จะได้รู้ก่อนว่า เขาเข้าใจ สิ่งที่เขาเชื่อแค่ไหนหรือจะตั้งคำถามจนไปหาข้ อมูล มาเองเพื่อใ ห้ชั วร์ก่อนก็ยิ่งดีไปใหญ่

3.สวยฉลาดทันคนต้องมี ลักษณะนิสัย เ ช็ คก่อน แ ช ร์

ลักษณะนิสัยสำคัญที่สาวยุคใหม่ อ ย่ างเราต้องมีคือ การไม่ส่งต่อข่ า วปลอม ข้ อมูลมั่วหรือข่ า วที่มีมูลความจริงเสี้ยวเดียว แต่ใส่ความคิด เห็นเพื่อโจมตีใครเพราะโลกยุคโซเชียลมีเดีย ให้ผลดีหรือร้ า ยได้ มากกว่าที่คิดดังนั้น

ก่อนคิดจะ แ ช ร์ อะ ไรเล่าอะไร ต่อบอ กอะไรต่อ ลองสละเวลาเสิร์ชข่ า วนั้น เช็คข่ า วนั้นดูอีกสักรอบด้วยตัวเองให้ชัวร์ก่อน ไม่ใช่ข้ อมูลผิ ดๆเท่านั้น ที่ อั น ต ร า ย แต่การ แ ช ร์ โดยไม่เช็คอะไรเลยทำให้เราดูเป็นคนไม่ทันโลก ไม่ทันเหตุการณ์ และข า ดความน่า เชื่อถือเอามากๆ

4.สวยเก่งทั้งเรียนและงานต้องมี ลักษณะนิสัย จัดการเวลา

สกิลหรือลักษณะนิสัยหนึ่งที่โลกยุคใหม่ต้องการคือ การบริหารจัดการเวลาค่ะซิส เราก็คงเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้ทำงานเยอะขึ้นทำหล า ยอ ย่ างมากขึ้น แม้เวลาแต่ละคนจะมีคล้ายๆ จะเท่ากันแต่ ถ้าเราบริหารจัดการเป็นองค์กร

ไหนก็ต้องการตัวไปทำงาน มีความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนก็มีชัยแถมดีกับตัวเองเพราะสามารถทำอะไรอ ย่ างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นเราจะ สวยขึ้นเก่งขึ้น ไม่ว่าพาตัวเองไปอยู่ที่ไหน ถ้ารู้จักTimeManagementSkill

5.เก่งฉลาดด้วยลักษณะนิสัยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอ ด

เมื่อโลกหมุนไปทุกวันแถมเทคโนโลยี ก็ดูท่าจะหมุนไป เร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสวยอ ย่ างเดียวคงไม่พอ และการเรียนจบ ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะฉลาดทันคนทันโลกใบนี้ ดังนั้น ลักษณะนิสัยสำคัญ ที่จะให้เรา

ไม่หยุดนิ่ง อยู่กับที่ก็คือ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะภาษาใหม่ ๆ วัฒนธรรมใหม่ ๆการพาตัวเองออ กเดินทางไป ในที่ใหม่ๆการเห็นโลก ที่กว้างขึ้น หรือมองในมุม ที่ต่างออ กไป จะทำให้เราสวยเก่งฉลาดเท่าทัน คนไม่ว่าโลก จะหมุนไปไว แค่ไหนแน่นอนลักษณะนิสัย เป็นลักษณะนิสัยเล็ก ๆ แต่ต้องทำเป็น ประจำสม่ำเสมอ

แรกๆเราอาจยังไม่เห็นภาพว่า เราจะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร แต่เมื่อเราทำจนติดตัวเราไปตลอ ดเราจะเป็นผู้หญิงที่เก่งสวยฉลาดทันคน ครบเครื่องในโลกยุคที่อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอ ดแน่นอน

ที่มา  khoddeeja