5 ผักสวนครัวริมรั่วทานได้ เก็บข า ยสร้างรายได้งาม

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ผักสวนครัวปลุกไว้ริมรั้ว สามารถเก็บทานได้ เก็บข า ยก็กำไรงาม กับบทความ 5 ผักสวนครัวริมรั่วทานได้ เก็บข า ยสร้างรายได้งาม ไปดูกันว่าผักสวนครัวริมร่วแต่ละชนิดมีอะไรบ้าง

1 รั้วชะอม

รั้วชะอม ชะอมเป็นพืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อม ปกติแล้วไม่ต่อยมีโ ร คและแ ม ล งมารบกวน ส่ ว น ใหญ่จะปลูกโดยวิธี การปักชำ การตอนกิ่ง โดยปลูกห่างกันประมาณ 1 เมตร การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยมูลสั ต ว์ และคลุมหน้าดินด้วยฟางข้าวเพื่อเป็นการรั ก ษ าความชื้นให้หน้าดิน และฟางข้าวสามารถ ย่อยสล า ยกล า ยเป็นปุ๋ยให้ต้นชะอมได้อีกด้วยตอนกิ่งชะอม

2 รั้วกระถิน

รั้วกระถิน ปลูก โ ด ย การใช้เมล็ดแก่ มาโรยไว้ต ามรั้วของบ้าน หรือเพาะลงในถุงแล้วนำมาปลูก เราจะได้รั้วกระถินไว้เก็บยอ ดอ่อนกินกันแล้ว ยอ ดอ่อนของกระถินอุดมไปด้วย โพแทสเซียม เบต้าแคโรทีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก วิต ามินบี

3 รั้วต้นขี้เหล็ก

รั้วต้นขี้เหล็ก ขี้เหล็กเป็นไม้ยืนต้น ทนแล้งได้ดี ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ขี้เหล็กเป็นพืชสมุนไพร และยังใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แผนไทยหล า ยๆด้าน ใบขี้เหล็กอุ ด ม ไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง

4 รั้วใบมะขามอ่อน

รั้วใบมะขามอ่อน ใบมะขามอ่อน เป็นต้นไม้พื้นบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ปลูกง่านทนแล้ง การปลูก ปลูกโดยการเพาะเมล็ดและการตอนเสียบยอ ด การทำเป็นรั้วบ้านโรยเมล็ดมะขามต ามแนวรั้วบ้าน จะได้รั้วใบมะขามอ่อนไว้เก็บยอ ดอ่อนกินและข า ย ได้ ในยอ ดใบมะขามอ่อน ประกอบไปด้วย วิต ามินบี วิต ามินอี วิต ามินเค ธาตุเหล็ก แคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส วิต ามินซี เส้นใย สังกะสี โคลีน พลังงาน

5 รั้วตำลึง

รั้วตำลึง ตำลึงจัดเป็นไม้เลื้อย ปลูกโดยวิธีปักชำไปต ามรั้วบ้าน ผักตำลึงจะปลูกได้ง่ายทุกภาคของประเทศ โดยจะใช้ใบและยอ ดอ่อน มาทำเป็นอาหาร ในใบตำลึงมีวิต ามินดังนี้ วิต ามินเอ แคลเซียม วิต ามินซี เบต าแคโรทีน วิต ามินบี

จากรั้วบ้านเพราะนอ กจากจะส ร้ า ง ด้วยกำแพงปูนยังสามารถปลูกพืชผักไว้กินและข า ย สร้างรายได้ เป็นทางเลือ กได้อีกทาง ยังไงก็อย่ าลืมไปลองทำกันดูนะคะ

ที่มา ชมพู ชมพูนุช, panyacheewit