5 ลักษณะความคิดของคนที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว

การโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่าย หล า ยสิ่งๆอาจเปลี่ยนไป แต่ขอให้ใจเราเข้มแข็ง ดำเนินชีวิตด้วยความดี แล้วสิ่งดีๆจะต ามมา พอเราโตขึ้นเราก็จะใช้ชีวิตย ากขึ้น ต้องใช้ชีวิตอ ย่ างระมัดระวัง

ทุกวันนี้คนเหนื่อยใจมากกว่าร่างกาย เพราะอะไรนั้นหรา สังคมเอย ครอบครัวเอย คนรักเอย ไวรัสระบาดบ้างเอย ทุกสิ่งรอบด้าน มันยุ่งเหยิงไปหมด ทุกอ ย่ างเร่งรีบ ทุกอ ย่ างไปเร็วจนเกินไป

สภาพจิตใจต ามทันบ้างไม่ทันบ้าง พูดแล้วก็เหนื่อยจริงๆ ตอนเ ด็ กๆมีแค่เล่น เรียน และนอน ไม่ต้องรับรู้เรื่องราอะไรมาก โตมานึกว่าจะสบายทั้งๆที่ตั้งใจกับทุกอ ย่ างในอ ดีตแล้ว แต่เปล่าเลย ยิ่งเราโตขึ้นปัญหาก็มีมากขึ้น พบปะผู้คน มากขึ้น มีเรื่องที่ต้องเจอมากขึ้น

การโตขึ้น มันเหนื่อยจริงๆ แต่ทำไมทุกคนยังไม่หยุดละ เหนื่อยก็พักสิ คำตอบคือ ถ้าหยุดแล้วจะทำอะไรละ จะกินอะไร จะใช้จ่ายพอไหม ครอบครัวอีก ไฟแนนซ์อีก ค่าอยู่ค่ากินอีก บลาบลาบลา สรุปก็ต้องทำต่อ แม้จะบ่นว่าเหนื่อยว่าเบื่อ แต่ก็ไม่เคยหยุดนั้นแหละชีวิตของผู้ใหญ่ เหนื่อยกับทุกสิ่งจริงๆไม่ได้เหนื่อยกับการโตเป็นผู้ใหญ่ แต่เหนื่อยกับสิ่งรอบข้างที่ต้องเจอมากกว่า

คนเรามีความคิดหรือ การเติบโตมาไม่เหมือนกัน บางคน มีนิสัยความคิดที่ดูโตหรือ ดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ บางคนยังมีนิสัยที่เหมือนเ ด็ ก แต่เมื่อสักวันที่เรารู้ตัวเองว่าโตขึ้น ความคิดก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่มมีกลิ่นไอความ เป็นผู้ใหญ่เข้ามาในตัวมากขึ้น เรามี 5 ข้ อสังเกตตัวเองสำหรับกลุ่มวัยรุ่นว่าความคิดเราได้เริ่มเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่

1.การพย าย ามไม่สร้างปัญหาหรือ การทะเลาะ

เราจะเริ่มมีความคิดที่มองการณ์ไกลนิสัยยืดหยุ่นได้ เริ่มคิดว่าถ้าทำสิ่งนี้ลงไปแล้วผลลัพธ์ที่จะต ามมาจะเป็นอย่ างไร มีการเปลี่ยน mindset มองโลกในแง่บวกมากขึ้น เริ่มรู้สึกสู้ไปคงไม่มีประโยชน์ เช่น ทะเลาะกับใคร แล้วเป็นคนง้อคนไม่เป็น หรือรู้สึกว่าตนเองไม่ ได้มีความผิ ดจริงๆก็จะไม่เข้าหาอีกฝ่ายก่อน แล้วถ้าต่างคนต่างไม่เข้าหากัน ก็อาจจะทำให้บั่นทอนทำล า ยความรู้สึกกัน เพราะฉะนั้นการไม่สร้างปัญหาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

2.นิ่งขึ้น มีความสุขุม

การที่นิ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเก็บกด แต่เป็นการนิ่งกับสิ่งต่างๆหรือสิ่งเร้าที่เราเจอในชีวิตประจำวัน เช่น จากแต่ก่อนพอเจอสิ่งหนึ่งที่รับไม่ได้ เราจะแสดงอาการออ กมา แต่พอเริ่มโตขึ้น ความคิดก็เริ่มเปลี่ยนไปบวกกับเราเริ่มยอมรับความเป็นจริงได้ในชีวิตจริง

3.เริ่มมีเป้าหมายวางแผนอนาคต

การที่เริ่มคิดถึงอนาคตเพิ่มขึ้น เริ่มหาอะไรทำที่เป็นงานอ ดิเรกหรือความชอบที่วางแผนว่าจะทำในอนาคต หรือสิ่งที่สามารถสร้างราย ได้ให้กับตนเองได้ ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ มองหาวิ ธีที่

จะทำให้มีความสุขในระยะย าว เริ่มมีการเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตนเอง ไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนา ลงมือทำในสิ่งที่อย ากทำและเกิดประโยชน์ สิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยให้คุณทำต ามความฝันได้สำเร็จต ามที่ตนเองได้ตั้งเป้าหมายไว้

เราทุกคนล้วนโตมากับความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การเป็นผู้ใหญ่ทำให้เรามีความคิดที่เป็นอิสระมากขึ้น มีเหตุการณ์ที่เราต้อง เผชิญท้าทายอยู่ทุกๆวัน แค่มีความคิดที่ดีและเหมาะสม ก็สามารถทำให้เราผ่านเรื่องต่างๆมาได้ เหตุการณ์ในชีวิตที่เราต้องเจอของ

แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะเจอความท้าทายหนักๆ ให้เราคิดว่าความท้าทายนั้นเป็นประสบการณ์ชีวิตและ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้การคิดบวกมากกว่าคิดลบเป็นสิ่งที่ทำให้เราผ่านเรื่องต่างๆไปได้ง่ายขึ้น

4.ความอ ดทน

เมื่อมีความอ ดทนกับสิ่งต่างๆ สิ่งนั้นก็ต้องผ่านไปด้วยดี เราจะคิดถึงอนาคตมากขึ้นจะรู้จัก รับรู้ถึงรสชาติ ความขมของชีวิตเป็นอย่ างไร เข้าใจชีวิตมากขึ้นสามารถจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้ จัดการกับเรื่องต่างๆในชีวิตได้เอง โดยไม่มีผลกระทบต่อคนรอบข้างและตนเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้ รับมือ กับบทเรียนที่ต้องเจออยู่เสมอ

5.มีความรับผิ ดชอบเพิ่มขึ้น

ในชีวิตประจำวันเราย่อมเจอสิ่งต่างๆมากมาย อาจจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องงาน เวลา ครอบครัว หรือสิ่งที่เรากระทำ บางเวลาอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆ แต่ความรับผิ ดชอบเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำและยอมรับให้ได้ เริ่มคิดถึงอนาคตเพิ่มมากขึ้น

ที่มา  jingjai999  bohatto