5 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้หญิงใจเย็น มีสติมากขึ้น

อารมณ์ความโ ก ร ธ มีปัญหาชีวิตนั้น มีกันทุกคน ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับมัน เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาทำร้ า ยเรามากกว่าเดิม ฉนั้นการมีสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เรานั้นแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาให้ผ่านไปได้ด้วยดี วันนี้เราจึงจะพามาดูว่า คนที่เขาใจเย็น ใช้สติแก้ปัญหาเขาเป็นอ ย่ างไร ทำอะไรได้บ้าง

1 เมื่อใดที่เธอ กลัดกลุ้ ม

ลองสุดลมห า ยใจลึกๆ ทบทวนดูว่าชีวิตนี้มัน มี แต่ลดกับลดปฏิทินที่ฉีกไปในวันนี้ กำลังบอ กเธอว่าเวลา เธอลดไปอีกวันหนึ่งแล้ว การได้พบหน้ากันในวันนี้ หมดโอกาสได้เจอ กัน ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว เธอจะกลัดกลุ้ ม ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม ไม่มีใครถูกไม่มีใคร ผิ ดมีแต่ถูกใจ หรือไม่ถูกใจคนที่เธอถูกใจ ต่อให้เขาทำผิ ดเธอก็ไม่รู้สึก โ ก ร ธคนที่เธอไม่ถูกใจ ต่อให้เขาทำถูกเธอก็ยังขวางต า ขวางใจเพราะฉะนั้น อ ย่ า ไป อ า ฆ า ต พ ย า บ า ท ใครเขาเลย

2 เมื่อใดที่เธอโ ม โ ห

ลองนั่งนิ่งๆ ทบทวนดูว่าเวลาที่เหลือ อยู่ในชีวิตนี้มีอยู่ อีกสักกี่วันใย เ สี ยเวลาไปเพราะ เรื่องไม่เป็นเรื่อง

3 เมื่อใดที่เธอถูกเอารัดเอาเปรียบ

ลองปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเ สี ยมิตรคิดเล็กคิดน้อย จ ะ เ สี ย กำลั ง ใ จเ ธอจงจำไว้ เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน แค่นี้ก็เพียงพอ ให้เธอสุขใจวันนี้ ยังกินข้าวได้ยัง นอนหลับได้ยังมีเสื้อผ้า ให้สวมใส่ยังไปเที่ยว ได้ยังมีคนอยู่รอบกาย ยังอ่ านหนังสืออ่ าน เ ฟ ส อ่ าน ไลน์ได้ความสุขอาจหาไม่ง่าย แต่ความเรียบง่าย ทำให้ชีวิตเป็นสุข เธอเ อ๋ ย สุ ขให้เป็น

4 เมื่อใดที่เธอรู้สึกไม่พอใจ

ลองไตร่ตรองดูไม่มีใคร ครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ ได้ตลอ ดไปเธออาจไม่ได้ร ว ยล้นฟ้า เหมือนเ ศ ร ษ ฐีมีเ งิ น แต่เธออาจมีความสุขอันเรียบง่าย ที่เ ศ ร ษ ฐีโหยหาก็เป็นได้ และ เธอยังแข็งแรกมากกว่า คนที่นอน ป่ ว ย อยู่ต ามโรง พ ย า บ า ล เธอโชคดีกว่าคนอื่นอีก มากเพียงใดเธอจงจำไว้ ม อ ง ล่ า ง เธอเหลือมองเหนือเธอข า ด

5 เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เธอ เจ็ บ ป ว ด ใจ

ลองปล่อยให้มันเป็น ไปทบทวนดูสิว่า ชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน คนที่มีชื่อเ สี ยงคนที่ ร ว ยล้นฟ้าหรือคนที่รั ก กั นปาน จะกลืนกินในอ ดีตวันนี้เหลือไว้ แต่ชื่อสุดท้ายเธอก็แค่ คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้ ต่อให้เธอ แ ค้ น เธอก็ต้องไป จากโลกนี้ต่อให้เธออาลั ย อาวรณ์เธอก็ต้องจาก โลกนี้ไปในสักวันหนึ่ง

ที่มา bohatto verrysmilejung  horoscopedaily99