5 วิ ธีดูคนจริงใจ กับคนแกล้งทำเป็นคนดี

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการจับไต๋ คนแกล้งทำเป็นดี แต่ที่จริงแล้ว เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับเรา กับบทความ 5 วิ ธีดูคนจริงใจ กับคนแกล้งทำเป็นคนดี ไปดูกันว่าเราจะแยกออ กอย่างไร ระหว่างคนจริงใจ กับคนไม่จริงใจ

คิดมาก ดีกว่า ไม่เคยจะคิดโลกสวยมากไป ระวังจะกล า ยเป็น โลกมืดให้ไป เท่าทีได้รับ ใครดีมาก็ดีกลับ แบบเท่าเทียมแต่ถ้าคบแล้วมีแต่เสียกับเสียไม่เคย ได้รับก็ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรไปแลกมันไม่คุ้ม คน มีล้านคนล้านความคิดล้านสติปัญาล้านนิสัยจะให้ชอบอะไรเหมือนกันก็คงเป็นไปไม่ได้

คนที่มี จริต ตรงกัน แค่เห็นหน้าต ากันก็ถูกชะต าจะพูด จะคิด จะทำอะไรก็ถูกใจ ไปเสียหมดแต่ถ้า ไม่ถูกชะต า แม้ยังไม่ทันทำอะไร ก็จะมี อคติ ทันทีทำอะไรก็ขัดหู ขัดต า ไปเสียหมดทำดีก็มองเป็นไม่เข้าท่า อย่ าไปยึดติดอะไรกับใจคนถ้ามัวแต่แคร์ความรู้สึกคนทั้งโลกจะใช้ชีวิตโคตรลำบากโดยเฉพาะบางคน

ที่เก่งแต่วิจารณ์คนอื่นในด้านลบก็ไม่เห็นไม่จำเป็นต้องสนใจและให้ความสำคัญคิดจะทำอะไรต้องมั่นใจอย่ าให้เสียงวิจารณ์ ( ที่ไร้สาระ ) จากคนไม่กี่คน มาทำให้เราลังเลไม่ต้องรู้สึกแย่อะไรทั้งนั้นถัาวันนี้คิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็จงเชื่อมั่นในศักยภาพเถิด สำเร็จคือ การที่เราได้ พัฒนาไม่ใช่ทำให้คนอื่น พอใจอย่ าให้ เสียงวิจารณ์ ทำให้คุณผิดหวังหรือถอ ดใจกับสิ่งที่คุณทำดีที่สุดแล้ว

5 ข้อสังเกตระหว่าง คนจริงใจ กับ เสแสร้ง

1 คนจริงใจ เขารู้จักประมาณตน อยู่ในที่ๆตัวเองควรอยู่

คนจริงใจ = ไม่พย าย ามทำให้คนอื่นๆ มาชอบตัวเอง

คนเสแสร้ง = พย าย ามอย่ างหนัก ที่จะทำให้คนอื่นชอบตัวเอง

2 คนจริงใจ เขาไม่ทำตัวมีปัญหา หรือทำตัวเด่น และไม่ชอบเรียกร้อง

คนจริงใจ = ไม่ใช่คนเรียกร้องความสนใจ

คนเสแสร้ง = ชอบเรียกร้องความสนใจ

3 คนจริงใจเขาไม่โชว์ ไม่เสนอหน้า เพราะมันไม่ได้ดูเท่

คนจริงใจ = ไม่คุยโม้ โอ้อวด

คนเสแสร้ง = ชอบโชว์ออฟอยู่ตลอ ดเวลา

4 คนจริงใจ เขาพูดกันซึ่งๆหน้า ไม่ปากเก่งลับหลัง

คนจริงใจ = แสดงความคิดเห็นอย่ างเปิดเผย

คนเสแสร้ง = ชอบแอบนินทาลับหลัง

5 เรื่องการเคารพ เขาจะไม่หน้าไหว้หลังหลอ ก ไม่เห็นเงินเป็นใหญ่

คนจริงใจ = ให้ความเคารพกับทุกคน

คนเสแสร้ง = ให้ความเคารพกับคนที่มีอำนาจ

ที่มา แค่ยิ้ม, boktorth