5 วิ ธีรับมือ กับคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่น โดยที่ไม่เคยรู้จักกัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือ กับคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่น กับบทความ 5 วิ ธีรับมือ กับคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่น โดยที่ไม่เคยรู้จักกัน ไปดูกันว่าเราจะสามารถรับมือ กับคนเหล่านี้ได้อย่ างไร ให้ชีวิตของเรามีความสุข

หากคุณกำลังรู้สึกเหนื่อย ท้อแท้ หรือหมดแรงที่จะเดินต่อไป อาจจะเพราะมีใครบางคน กำลังทำให้คุณจน มุม คนที่ชอบวิจารณ์คุณ ทั้งๆที่ยังไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำ เราอย ากให้คุณ อ่ า นบทความนี้ แล้วคุณจะมีแรงก้าวต่อไปอีกครั้ง

คนที่ ‘ไม่รู้จัก’ คุณ อย าก ‘พูด’ อะไรก็พูด ช่างเขา!!

คนที่ ‘ไม่ชอบ’ คุณ อย าก ‘วิจารณ์’ ยังไงก็ได้ ช่างเขา!!

คนที่ ‘ไม่รัก’ คุณ อย าก ‘ไปไหน’ ก็ไป ช่างเขา!!

คนที่ ‘ไม่แคร์’ คุณ อย าก ‘ทำ’ อะไรก็ทำ ช่างเขา!!

ความสุข’ ของคุณ ‘สำคัญ’เกินกว่าจะแคร์คน ‘ไม่สำคัญ’ ที่ทำให้คุณ

‘ไม่มีความสุข’ชีวิต ‘สั้น’ เกินไปจริงๆ ที่จะ ‘แคร์’ คนบางคน !

1 เคยสงสัยไหม? ทำไมวงเวียนถึงสร้างวงกลมได้เพราะวงเวียน ใช้ขาในการเดิน

แต่ใช้ใจที่นิ่ง และมั่นคงอยู่กับที่แล้วสงสัยไหม?? ทำไมคนเราจึงทำต ามฝัน ให้เป็นจริงไม่ได้เพราะว่าใจเรายังไม่นิ่ง และขาก็ไม่ยอมเดินออ กไปสักที

2 หากคุณสามารถทำเรื่องซับซ้อน ให้เป็นเรื่องง่ายได้คุณจะกล า ยเป็น

ผู้เชี่ยวช าญหากคุณทำเรื่องง่ายๆ ทำอยู่ซ้ำๆ เป็นประจำจนชินคุณจะกล า ยเป็นผู้ชำนาญกา รหากคุณทำเรื่องซ้ำๆ ด้วยความตั้งใจที่มีคุณจะกล า ยเป็น ผู้ชนะ

3 หากคุณทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เราเรียกมันว่า การเติบโตหากคุณทำในสิ่งที่ไม่อย ากทำ เราเรียกมันว่า การเปลี่ยนแปลงหากคุณทำในสิ่งที่ไม่กล้าทำ เราเรียกมันว่า การ ฝ่ า ฟั น

4 หน้าที่ของเรา…จะเป็นตัวกำหนดทิศทางประสบการณ์ของเรา…

จะเป็นตัวกำหนดต้นทุนอุปนิสัยของเรา…จะเป็นตัวกำหนดชะต าชีวิตเพราะฉะนั้น จงทำหน้าที่ให้ดี มีประสบการณ์ และสร้างอุปนิสัยที่ดี

5 หากคุณอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย นั่นแปลว่า คุณเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพ

แต่หากอ้อนวอนแล้ว แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยนั่นแปลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณ ทุกสิ่งทุกอย่ างที่เกิดขึ้น มัน มีเหตุและผลอยู่ในนั้นบางครั้ง เ จ็ บ ป ว ด …บางครั้งย ากลำบาก แต่ในท้ายที่สุด สิ่งเหล่านี้ก็จะสิ้นสุดลง…

ที่มา นุสนธิ์บุคส์, ณสติจับใจ, เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล, fahhsai