5 วิ ธีรับมือ เมื่อต้องตกงานให้มีความสุข

วันนี้เราจะพาเพื่อนที่ต้องตกงานเป็นระยะเวลานานๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตว่างงานให้มีความสุข และสนุกกับชีวิตใหม่ กับบทความ 5 วิ ธีรับมือ เมื่อต้องตกงานให้มีความสุข ไปดูกันว่าเมื่อต้องกล า ยเป็นคนว่างงาน เราควรที่จะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่า

1 เพิ่มโปรไฟล์ให้ดูดีขึ้น

ลองหาประสบการณ์การทำงานแบบไม่รับค่าจ้างดูบ้าง หรือลองรับงานอาสาสมัคร ซึ่งประสบการณ์ที่ได้นับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งาน มากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทักษะต่างๆ ที่ไม่แตกต่างจากการทำงานทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น หากเราสามารถทำงานออ กมาได้ดีเราอาจจะได้รับการพิจารณาให้ เป็นพนักงานประจำที่มีเงินเดือนก็เป็นได้

2 คิดบวกเข้าไว้

เมื่อว่างงานเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ใครหล า ยคนเกิดความท้อแท้ เพร าะคิดว่าส่ งไปก็ไม่ได้อยู่ดี ซึ่งควรเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ มาให้กำลังใจ ตัวเองเสียใหม่ ลองคิดในแง่ดี ถึงแม้จะถูกปฏิเสธมาแล้วหล า ยครั้ง แต่การส่ งเรซูเม่ หรือ การไปสัมภาษณ์งาน จะทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะ และประสบการณ์พร้อมนำความผิดพลาดที่ผ่าน มากลับมาทบทวนและ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

3 ออ กไปพบปะผู้คนเพื่อสร้างเครือข่าย

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ หรือเพื่อนเก่าจากกลุ่มที่หลากหล า ย เช่น งานเลี้ยง รุ่นศิษย์เก่า งานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สนใจ ฯลฯ อาจช่วยให้รู้ว่า ตอนนี้มีองค์กรไหนกำลังเปิดรับสมัครงานอยู่บ้าง ไม่แน่ว่างานใหม่ที่กำลังจะ ได้อาจเป็นงานที่เพื่อนแนะนำ

4 พัฒนาทักษะที่ขา ด

ลองสำรวจตัวเองว่ามีตรงไหนที่ขา ดตกบกพร่อง หรือควรเพิ่มเติมประสบการณ์ จากสายงานที่สมัครหรือไม่ หากทราบแล้วก็ควรหาวิธีเพิ่มพูนทักษะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเลือ กลงคอร์ส ฝึกอบรมระยะสั้น หรือ การเลือ กไปศึกษาต่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราได้ค้นพบอาชีพใหม่ๆ นอ กเหนือจากที่เคยสมัครไปแล้ว

5 ขย ายขอบเขตการหางานให้กว้างขึ้น

เพิ่มโอกาสในการได้งานด้วยการขย ายขอบเขตการหางานให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่น ดูตำแหน่งงานที่อาจจะไม่ตรงกับที่อย าก ทำแต่สามารถนำทักษะบางอย่ างไปปรับใช้ โดยประเมินเบื้องต้นแล้วว่าสามารถทำได้ หรือลองดูบริษัทที่แม้จะอยู่ไกลจากที่พัก แต่มีการเดินทางที่สะดวก ซึ่งวิธีนี้จะเป็นอีกทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งาน

อย่ างแน่นอน ปฏิเสธไม่ได้ว่าการว่างงานอาจทำให้ใครหล า ยคนรู้สึกเครียด และวิตกกังวล โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ว่างงานเป็นเวลานานๆซึ่งการว่างงานอาจจะไม่ใช่เรื่องเล วร้า ย เสมอไป หากเรารู้จักเลือ กมองในมุมดีๆ และสร้างกำลังใจให้ตัวเองพร้อมฝ่าฟั น ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เพร าะในช่วงว่างงานจะเป็นช่วงที่เราได้มีเวลากลับมาคิด

ทบทวนตัวเองถึงสิ่งที่ยังขา ดตกบกพร่อง และเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น นอ กจากนี้ ยังถือเป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนอย่ างเต็มที่ ก่อนออ กไปเริ่มต้นกับ ชีวิตการทำงานครั้งใหม่

ที่มา create-readingth