5 วิ ธีเก็บเงินได้เกือบครึ่งแสน ภายใน 1 ปี ที่ทำได้จริง

หล า ยคนใฝ่ฝันว่าจะเก็บเงินให้ได้มาก ๆ แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่ากว่าจะเก็บเงินได้สักก้อนนั้น ช่างเป็นเรื่องที่ย ากเหลือเกิน โดยเฉพาะเงินแสนแรกด้วยแล้ว บางคนแทบคิดไม่ออ กเลยว่าจะใช้วิ ธีไหนถึงจะเป็นไปได้ วันนี้เรามีวิ ธีการเก็บเงิน แม้ปีหนึ่งไม่ถึงแสนแต่ก็ทำให้เรานั้น มีเงินเก็บในแต่ละปีได้

การเก็บเงิน เป็นปัญหาใหญ่ของหล า ยๆคน บางคนเริ่มที่จะเก็บเงินแล้วแต่ผ่านไปสักพักก็เอาออ กมาใ ช้จนหมดพอถึงสิ้นปีก็ไม่เหลือเงินเก็บไว้ให้เชยชมได้เลยสักปี วันนี้เรามีประสบการณ์จากคนที่เก็ บเงินไม่เคยอยู่ แต่ใช้วิ ธีนี้ 1 ปีกลับมีเงินเก็บหล า ยหมื่นบาท

วิ ธีเก็บออมเงินข้ามปีจากคนที่ไม่เคยมีเงินเก็บ จนสามารถมี เงินเก็บเป็นก้อนได้สำเร็จ ซึ่งเมื่อปีก่อน ใช้วิ ธีเก็บแต่แบงค์ 50 โดยเก็บอ ย่ างน้อ ยให้ได้วันละ 50 บาท

แต่วิ ธีนี้ก็สร้างความลำบากในการใช้ชีวิต เพราะบางวันก็ได้เงินทอนเป็นแบงค์ 50 ไม่ต่ำกว่า 3 ใบปีนี้จึงได้เปลี่ยนแผนใหม่ในการเก็บเงิน คือ การกำหนดยอ ดแต่ละเดือน ว่าจะต้องเก็บให้ได้เท่าไหร่ซึ่งเรากำหนดไว้จะเก็บเดือนละ2,000฿

และถ้าเดือนไหนเก็บไม่ถึง ก็ จะใส่เพิ่มเข้าไปส่วนเดือนไหนเกิน มา ก็ถือว่าเป็นกำไรไ ป 2,000 x 12 เดือน สิ้นปีเราก็จะมีเงินเก็บประมาณ 24,000 ฿ส่วนให ญ่ก็จะเก็บเกิน มาอยู๋แล้วทุกเดือน ปีนี้เราเลยมีเงินเก็บ 27,900 รวมกับเห รียญ 5 และ 10 บาทอีก 4,000฿ ยังไม่รวมเหรียญ 1 บาทเพราะไม่ได้ นับรวมเป็นเงินทั้งหมด 31,900 ฿ ที่สามารถเก็บได้ใน 1 ปี

เ ค ล็ ดลั บในการเก็บเงินให้อยู่

1.ตั้งเป้าหมายในการเก็บเงิน

การสร้างเป้าหมายในการออมเงินให้ตัวเอง จะช่วยให้เรามองเห็นผลลัพธ์ได้อ ย่ างเป็นรูปเป็นร่าง เช่นเก็บเงินไว้สำหรับซื้ อบ้าน ซื้ อรถ ซื้ อคอนโด หรือไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จมากขึ้น

2. พกเงินสดติดตัวให้น้อยลง

ถ้าคุณเป็นคนที่มีเท่าไหร่ใช้หมด แสดงว่า ไม่ว่าจะมีเงิน มากหรือน้อยคุณก็จะใช้จนหมดอยู่ดี ลองเปลี่ยนเป็นการกดเงิน มาไว้ทีละน้อยและกำหนดใช้เป็นรายอาทิตย์ และบังคับตัวเองให้ใช้เงินจำนวนนี้ให้อยู่ได้ถึงอาทิตย์ ลดการใช้เงินของตัวเองลงแล้วจะทำให้เรามีเงินเก็บมากขึ้น

3.ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ลอง คำนวณดูว่า ในแต่ละวันเราใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้าง และมีสิ่งไหนที่ไม่จำเป็น ต้องซื้ อก็ได้ ก็ให้ลดการใช้จ่ายส่วนนั้นเช่น ซื้ อ กาแฟเป็นแก้ว ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการซื้ อแบบซองมาชง หรือทำอาหารกินเองมากขึ้นลดการออ ก ไปกินข้าวนอ กบ้านให้น้อยลง จะช่วยให้ประหยัดได้ และยังมีเงินเหลือเก็บเพิ่ มขึ้นอีกเยอะเลย

4.เอาชนะใจตัวเอง

เรียกว่าเป็นสิ่งที่ย ากที่สุดแล้ วในการออมเงิน เพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่เก็บเงินไม่ได้สักที ก็เพราะเอาชนะใจตัวเองไ ม่ได้นี่แหละอจะได้เก็บก็ใจอ่อนทุกที เพราะฉะนั้นต้องสร้งาวินัยการออมให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ เมื่อทำจนชินเป็นนิสัยแล้วเราจะออมเงินได้ง่ายขึ้น และไม่รู้สึกว่ามันย ากอีกต่อไป

5.เพิ่มเวลาการตัดสินใจก่อนซื้ อ

หา กใครเป็นคนที่เวลาเห็นของที่อย ากได้ แล้วซื้ อทันที ลองเปลี่ยน มาเป็นการให้ เวลากับตัวเองมากขึ้นอาจจะลองกลับไปตัดสินใจดูก่อนสักหนึ่งอาทิตย์ แล้วดูซิว่า ถ้าเราไม่ซื้ อของชิ้นนั้น

เรายังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติดีหรือเปล่าใช้ชีวิตได้ลำบากขึ้นหรือเปล่า ถ้ายังใช้ชีวิตได้ปกติ ก็แสดงว่ามันยังไม่ได้จำเป็น ขนาดนั้น เพราะของหล า ยชิ้นที่เราซื้ อมาบางครั้งก็ยังไม่ได้ใช้เลย

แต่แค่เพราะความอย าก จึงทำให้เราต้องเ สี ยเงินจ่าย เพื่อให้ได้มัน มาแต่ไม่ได้ใช้มัน นั่นก็เป็นเพราะว่าเราตัดสินใจเร็วเกินไป ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ อยู่ ที่ว่าใครจะมีความตั้งใจและมีวินั ยได้มากกว่ากันแค่นั้นเองจะเก็บได้มากหรือน้อยไม่ใช่ประเด็น

แค่คุณได้เริ่ม ลงมือทำก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วต่อไปก็อยู่ที่ความสม่ำเสมอในการเก็บ ขอ ให้ทุกคนเอาชนะใจตัวเองกับ กิ เ ลส ความอย ากของตัวเองให้ได้ แล้วคุณก็จะมีเงินเก็บอ ย่ างแน่นอน

ที่มา  forlifeth