5 วิ ธีแบ่งเงินให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเงินเดือนให้สามารถมีกิน มีใช้ มีเก็บ ให้ได้ถึงสิ้นเดือนแบบที่ไม่ก่อห นี้สิ้นเพิ่ม กับบทความ 5 วิ ธีแบ่งเงินให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร้บาง เพื่อให้อนาคตไม่ลำบาก

1 เก็บเศษของเงินเดือน

วิธีนี้ให้เอาเศษของ เงินเดือนเป็นตัวตั้ง สำหรับคนที่เงินเดือน มีเศษ เช่น 20,580 บาท ก็ให้เก็บเศษ 580 บาทหากใคร มีเศษน้อยหน่อย เช่น 21,100 บาท ก็อาจจะเก็บ 1,100 บาทเลยก็ได้ ลองปรับดูต ามความเหมาะสมแล้วเก็บแบบนี้ไปทุกเดือนๆ เศษเงินเดือนที่ว่าเล็กก็สามารถกล าย เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ไม่ย าก

2 เก็บเงินต ามวันที่

วิธีนี้ ให้เอาวันที่เป็นตัวตั้ง หมายความว่า วันที่ 1 ให้เก็บเงิน 1 บาท วันที่ 2 เก็บ 2 บาทหยอ ดกระปุกไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 31 เก็บ 31 บาท พอขึ้นเดือนใหม่ ก็เริ่มเก็บ 1 บาทใหม่ต ามวันที่นั้นๆ ทำแบบนี้ ไปทุกเดือนๆ รวมทั้งปี เราจะมีเงินเก็บทั้งหมด 5,738 บาท หรือถ้าใครจะเก็บเงินวันที่ 1 เป็น 10 บาท วันที่ 31 เป็น 310 บาทก็ได้ รวมทั้งปีเราจะมีเงินเก็บถึง 57,380 บาท เอาไปซื้ อทองได้เลยทันทีถึง 2 บาท

3 เก็บเงินทุกวันเงินเดือนออ ก

วิธีนี้ให้เอาวันที่เราได้รับเงินเดือน เป็นตัวตั้ง พอเงินเดือนออ กปุ๊บ ก็ให้เก็บก่อนเลย 20% ของเงินเดือนถือเป็นการเก็บเงินก่อนใช้ สมมติได้เงินเดือน 15,000 บาทก็เก็บ 3,000 บาท ทำแบบนี้ทุกเดือนๆ ถึงสิ้นปี เราจะมีเงินเก็บ 36,000 บาท

4 เก็บแบงก์ 50

วิธีนี้ให้เรามุ่ง ความสนใจไปที่แบงก์ 50 เพราะเป็นแบงก์ที่เรามักไม่ค่อย จะได้เจอสักเท่าไรในชีวิตประจำวันเวลาใช้จ่ายแล้วได้รับเงินทอน มาเป็นแบงก์ 50 เมื่อไรไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่า หรือใหม่ก็ต าม ให้เก็บไว้เลยทันทีทำแบบนี้ทุกครั้งที่ได้รับเงินทอน สมมติใน 1 สัปดาห์เก็บแบงก์ 50 ได้เฉลี่ย 2 ใบ โดย 1 ปีมี 52 สัปดาห์เท่ากับว่าปีนี้เราเก็บแบงก์ 50 ได้ทั้งหมด 104 ใบ ก็จะมีเงินเก็บ 5,200 บาท

5 ใช้เท่าไร เก็บเท่านั้น

วิธีนี้ให้เอารายจ่าย ฟุ่มเฟือยในแต่ละวันเป็นตัวตั้ง เช่น วันนี้ซื้ อเสื้อไป 250 บาท ก็ให้เก็บ 250 บาทเท่ากับจำนวนเงินที่ใช้ไป ยิ่งเราใช้เงินฟุ่มเฟือยมาก ก็ยิ่งต้องเก็บมากถือเป็น การเก็บเงินหลังใช้และเป็นวิธีที่เหมาะกับคน ที่ค่อนข้างใช้เงินเก่ง เพราะยิ่งเราใช้เยอะ เราก็ต้องมีวินัยในการเก็บเงินให้เยอะขึ้นด้วยนั่นเอง

ที่มา v b e y o n d.c o.t h, f a h h s a i