5 วิ ธีใช้ชีวิตของคน มีกิน ไม่ได้ร ว ย แต่ก็ไม่เป็นห นี้

อย ากมีกิน มีใช้โดยที่ไม่ขัดสนต้องทำอ ย่ างไร เป็นคำถามที่หล า ยๆคนคอยตั้งถามตัวเองอยู่เสมอ ตลอ ดเวลา บางคนอาจจะบอ กว่าก็ต้องขยันทำงานสิ แต่ถ้าขยันทำงาน แล้วไม่รู้จักเก็บ ใช้เกินตัว ก็ขัดสนอยู่ดีนะ ฉนั้นนิสัยการใช้เงินของเราคือสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เราไม่ขัดสน

เค้าว่าเงิ นทอง เป็นของนอ กกาย แต่มันจะสายถ้าเก็บไม่อยู่ เงิ นเดือนออ กทีไรกินอ า ห า รญี่ปุ่นที่ร้าน แต่ปล า ยเดือน กินอ า ห า รญี่ปุ่นเป็นเส้น ในห่อที่บ้ านทุกที

เงิ นเดือนทำไม เป็นเงิ นครึ่งเดือน เก็บไม่อยู่ ส่วนเงิ นในอนาคต ที่มาเป็นบั ต รพลาสติกก็ใช้จนเต็มวงเงิ น แล้วอ ย่ างนี้แก่ตัวไป จะมีเงิ นใช้ย ามแก่หรือเปล่าทำไงดี

หล า ยท่านเก็บเงิ นไม่อยู่ เพราะความต้องการในการใช้สูง หรือบางทีมีเหตุอันจำเป็นที่ต้องใช้ เช่น ค่ารั ก ษ าพย าบาล ค่าซ่อมแซมรถ หรือบ้ าน ค่าเทอม ค่าอื่นๆ แต่บางครั้ง

ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยจำเป็น เช่น ซื้ อโทรศัพท์ เครื่องใหม่ทดแทน เครื่องเก่า ที่ยังใช้งานได้อยู่แต่แค่ตกรุ่นไปบ้ าง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ยังรอเวลาได้ ลองอ่ านบทความนี้ดูครับเผื่อจะมีเงิ นเก็บขึ้น มานิดๆหน่อยๆ

1.ไม่ไปแหล่งที่อั นต ร า ย

หนุ่มๆสาวๆชอบเดินเล่น ดูของที่ตัวเองชอบเสมอๆ ทำให้เกิดความอย ากได้ และก็หาเหตุผล ให้กับของเก่าที่มีอยู่ เช่นเดินดูโทรศัพท์มือถือบ่อยๆ

เพราะชอบความแปลกใหม่ ของยี่ห้อต่างๆ พอ กลับมาบ้ านกลับกล า ยเป็นโทรศัพท์ที่มี อยู่อยู่ดีๆก็เกิดช้า เกิดอาการค้างขึ้น มา ทั้งๆที่ไม่เคยเป็น มาก่อน

เปิดก็ช้าปิดก็ช้า ไม่มี function ที่เหมือนเครื่องที่เพิ่งสัมผัสมาตอนเย็น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ดีมาโดยตลอ ด ก็เลยคิดว่า ควรจะเปลี่ยนเพราะไม่ตอบโจทย์ แล้วซึ่งมันเป็นอั นตร ายต่อเ งินในกระเป๋าอ ย่ างยิ่ง

2.ไม่ต้องเป็นที่สุด

กลัวจะตกรุ่น ถ้าซื้ อของชิ้นนี้ กลัวที่จะอายเพื่อน ถ้าซื้ อรุ่นต่ำ ถ้าซื้ อรุ่นใหม่ ที่สุด น่าจะอยู่ได้นานความคิดแบบนี้ ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับ ถ้าคุณกลัวตกรุ่นแล้วหล่ะก็ สินค้าที่คุณซื้ อวันนี้

ปีหน้าก็ออ กรุ่นใหม่มาอีกแล้ว เครื่องเก่าของคุณ ก็จะตกรุ่นกลัวที่จะอายเพื่อนแต่บางครั้ง ของใช้ก็ไม่ใช่ ของที่จะเอามาโชว์ ลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ซื้ อเท่าที่จำเป็น

เพราะความจำเป็นของคนเราไม่เท่ากัน และเงิ นในกระเป๋า ก็ไม่เท่ากัน คุณอาจจะต้องซื้ อรุ่นที่สูงที่สุด เพราะคุณต้องใช้งาน มันแบบนั้น แต่ถ้าคุณไม่จำเป็น ก็ซื้ อรุ่นที่ต่ำลงมาหน่อยก็ประหยัดเงิ นได้อยู่เหมือนกัน

3.ให้คนอื่นบังคับ

ถ้าบังคับตัวเองไม่ได้จริงๆ คงต้องพึ่งคนอื่นแล้วละครับ ยังไงก็เก็บเงิ นไม่อยู่ทั้งๆที่ลองมาหล า ยวิ ธี แล้วลองวิ ธีนี้ครับ ฝากเงิ นแบบฝากประจำทุกเดือน เพิ่มวินัยให้ตัวเอง

ต้องเอาเงิ นไปฝากธนาคาร ทำประกันชีวิตร า ยปี ที่ต้องจ่ายทุกปี เมื่อครบกำหนดยิ่งพวกประกันชีวิต 10ปี ขึ้นไป เอามาหักภ าษีได้อีก ก็ยิ่งมีเงิ นเก็บเพิ่มเติมอีก

การให้คนอื่นบังคับแบบนี้ ยิ่งทำให้เรามีวินัยในการเก็บเงิ น มากขึ้น ยิ่งมีเงิ นเก็บมากขึ้นก็ยิ่งมีความมั่นคงมากขึ้น แต่เงิ นเก็บอ ย่ างเดียวไม่พอ คุณต้องรู้จักบริหารเ งิน เก็บให้งอ กเงยขึ้น

มี ด อ ก มีผล ให้คุณทวีความมั่งคั่ง แต่ถ้าคุณเอาเงิ นเก็บไว้ในบ้ านเฉยๆ ไม่มีทางที่จะได้ผลประโยชน์บางทีปลวกมาแทะอีก หมดกันคราวนี้ ลองฝากธนาคารหรือล ง ทุ นแบบง่ายๆเพื่อให้มีเ งินเพิ่มขึ้น แล้วค่อยเอาผลประโยชน์ มาจับจ่ายใช้สอยสิครับ มีแต่ได้กับได้

4.พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี

ก่อนที่จะซื้ อของใหม่ ให้ลองคิดให้รอบคอบ ก่อนว่า มันจำเป็นจริงๆที่ต้องซื้ อชำรุดเ สี ยห า ยแล้วจริงๆ ใช้งานไม่ได้แล้วจริงๆ หรือแค่อย ากได้ เพราะเพื่อนยุเครื่องเก่า

อย ากทันสมัย หรือมีโปรลดร าค า ถ้าคิดได้ว่า จำเป็นจริงๆหรือไม่ แล้วค่อยตัดสินใจซื้ อหรือจะรอไปซักพัก ก็จะมีเงิ นเก็บเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับ

5.เอาเงิ นไว้ไกลตัว

เงิ นอยู่ใกล้ๆตัว ก็หยิบเอามาใช้ง่ายๆก็หมดไปเร็ว ถ้าลองเอาเงิ นไว้ไกลๆเช่น ฝากธนาคารแบบไม่มีบั ต ร A T M จะต้องไปเบิกที่สาขาอ ย่ างเดียวโอกาสที่จะเบิกเงิ นส่วนนั้น มาใช้ ก็จะยิ่งย าก แต่ก็ต้องแบ่งออ กมาเป็นส่วนๆไปนะครับ

เช่น เ งินที่ใช้ประจำวัน หรือฉุ ก เ ฉิ น จะต้องนำมาใช้ได้อ ย่ างง่ายส่วนเงิ นเก็บ ก็ควรเอาไว้ไกลๆ ยิ่งเบิกย ากยิ่งดี ยิ่งบั ต รเ ค ร ดิ ต ละก็ลืมเอาติดตัวไปบ้ างก็ดีนะ จะได้ไม่รูดเล่น จนไม่เหลือวงเงิ น

ที่มา  jingjai999