5 สิ่งควรทำหากเดินทางไกลแล้วเกิดอาการง่วง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรทำเมื่อเดินทางไกล แล้วเกิดอาการง่วง กับบทความ 5 สิ่งควรทำหากเดินทางไกลแล้วเกิดอาการง่วง ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราเดินทางปลอ ดภัยและเพื่อนร่วมทางปลอ ดภัย

เป็นข่าวให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเลย ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับเ สี ย ชี วิ ต ในรถ หรือปล่อย เ ด็ ก นอนหลับและเ สี ย ชี วิ ต ในรถ หากคุณต้องเดินทางไกลและบางครั้งเกิดความเหนื่อยล้า ต้องการนอนหลับสักครู่ เพื่อจะได้มีแรงในการเดินทางต่อไปนั้น เป็นอั น ต ร า ย อ ย่ า งมาก หากนอนไม่ถูกวิธีจะเป็ฯการทำร้ า ยตัวเองได้โดยไม่รู้ตัว

เพราะการนอนเปิดแอร์และปิดหน้าต่างอยู่ในรถนั้น เครื่องยนต์ที่ติดอยู่จะยังคงเผาไหม้น้ำมัน ซึ่งทำให้เกิดก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซด์ ซึ่งก๊าซตัวนี้สามารถไหลเวียนเข้ามาในรถได้โดยเราไม่รู้ตัว และในขณะหลับนั้นเราก็จะไม่รู้สึกถึงก๊าซตัวนี้ เพราะมันไม่มีทั้งสีและกลิ่น จึงกล า ยเป็นการนอนดมแก๊ซพิ ษไปโดยปริ ย า ยและเ สี ย ชี วิ ต ได้ในที่สุด สถิติในประเทศไ ท ย นั้น มีผู้ที่เ สี ย ชี วิ ต ด้วยเหตุการณ์นี้ปีละ 1-2 รายทุกปี จึงนับว่าเป็นภั ย ใกล้ตัวที่ใครหล า ยคนคาดไม่ถึง

หากต้องขับรถทางไกล แล้วเกิดอาการอ่อนเพลียจริงๆ ขับไปต่อไม่ไหว การเลือ กที่จะจอ ดรถงีบ ก็เป็นความคิดที่ดี เพื่อป้องกันการเกิด อุ บั ติเ ห ตุ บนท้องถนนได้ แต่เราก็ควรศึกษาวิธีการนอนที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้การนอนหลับนั้นเป็นการนอนหลับไปตลอ ดชีวิต

1 อ ย่ า ติดเครื่องและนอนเปิดแอร์

อ ย่ า งที่ทราบกันตั้งแต่ตอนต้น ว่าการนอนในรถแล้วติดเครื่องปิดกระจกเปิดแอร์ไว้ จะทำให้เกิดการเผาไหม้ของน้ำมัน ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซด์ และเครื่องปรับอากาศในรถนั้น จะดูดเอาก๊าซพิ ษเหล่านี้เข้ามาในตัวรถ ทำให้เวลานอนเราสูดดมก๊าซพิ ษตัวนี้เข้าไปโดยไม่รู้ตัว และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุด

2 เปิดกระจกให้อากาศถ่ายเท

ควรเปิดกระจกไว้ด้านใดด้านหนึ่ง หรือเปิดทั้งหมดแต่ลดกระจกลงเพียง 2-3 ซม.เท่านั้น และทำการบิดกุญแจไปเพื่อเปิดระบบไฟ ไม่ต้องติดเครื่อง เพียงแค่เปิดพัดลมแอร์เพื่อระบายอากาศก็พอ พัดลมแอร์จะเป็นตัวช่วยในการถ่ายเทอากาศภายนอ กให้หมุนเวียนเข้ามาในรถ และออ กไปทางช่องกระจก ทำให้อากาศภายในรถไม่ร้อนจนเกินไป เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและปลอ ดภั ย มาก

3 ล็อครถให้เรียบร้อยก่อนปรับเบาะนอน

การล็อครถเป็นการระวังอั น ต ร า ย จากโจร ที่อาจจะมาจี้เพื่อหวังเอาท รั พ ย์สิน มีค่า ดังนั้นควรเก็บท รั พ ย์สินอัน มีค่าไว้ในที่ลับ เก็บให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการล่อพวกโจรเข้ามาจี้ปล้นได้ เมื่อทำการล็อครถไว้อ ย่ า งแน่นหนาแล้ว ก็ให้ปรับเบาะเอนนอนให้เหมาะสม อาจมีหมอนหนุนคอไว้รองคอไม่ให้เกิดอาการเคล็ด เพียงเท่านี้ก็สามารถงีบหลับได้อ ย่ า งสบายใจแล้ว

4 งีบหลับเพียงเพื่อให้คล า ยความอ่อนล้า

เราไม่ควรนอนในรถนานเกินไป ใช้เวลาในการพักผ่อนเพียง 30 – 40 นาทีก็เพียงพอแล้ว เพราะการที่เรานอนหลับนานเกินไป อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงในการรับก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซด์เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้การลำเลียงออ กซิเจนของเม็ดเ ลื อ ด แดงไปสู่ส่วนต่างๆในร่างกายได้น้อยลง เป็นเหตุให้อวัยวะภายในร่างกายเกิดการทำงานที่ผิดปกติขึ้นได้ และหากได้รับก๊าซพิ ษนี้ในปริมาณมาก จะทำให้ร่างกายเกิดการข า ดออ กซิเจนอ ย่ า งเฉียบพลัน และทำให้เ สี ย ชี วิ ต ได้ในที่สุด

แต่หากจะให้ปลอ ดภั ย เลยจริงๆ ก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนหลับในรถจะดีกว่า เพราะในระหว่างนอนหลับนั้น เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา เพราะเป็นช่วงเวลาที่เราประมาทที่สุด มีช่องว่างให้เหล่ามิจฉาชีพที่อาจเข้ามาในรูปแบบต่างๆที่เร า ค าดไม่ถึง หากเราไม่เ สี ย ชี วิ ต เพราะก๊าซพิ ษ ก็อาจต้องเสียท รั พ ย์ให้กับกลุ่มโจรพวกนี้ และแน่นอนว่ารวมถึงชีวิตด้วย

5 จอ ดนอนในที่ที่ป ล อ ด ภั ย

บริเวณที่จอ ดนอนนั้นต้องมีไฟสว่างไสว อาจจะเป็นจุดพักรถต ามปั๊มน้ำมัน หรือขอนอนใกล้ๆป้อมทางหลวง ควรจอ ดในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูดดมก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซด์เข้าสู่ร่างกาย เราไม่ควรเปิดแอร์และปิดกระจกทั้งหมด เพราะแอร์ภายในรถจะดูดก๊าซพิ ษเข้ามาสู่ห้องผู้โดยส า ร สิ่งที่ควรทำคือ เปิดหน้าต่างลงอาจจะเป็นด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อปล่อยอากาศให้ถ่ายเท แต่หากร้อนจริงๆควรเลือ กที่จะเปิดพัดลมแอร์แทนการเปิดเครื่องปรับอากาศภายในรถ พัดลมแอร์จะช่วยดูดอากาศภายนอ กรถให้เข้ามาหมุนเวียนภายในรถ ทำให้อากาศภายในรถไม่ร้อนจนเกินไปและยังเป็นการช่วยถ่ายเทอากาศได้ดีอีกด้วย

ที่มา poobpub, krustory