5 สิ่งคิดให้ดีก่อน ลาออ กจากงาน เพื่อหางานใหม่

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอแนงคิดที่ควรคิดทบทวนให้ดีก่อน ก่อนที่เราจะตัดสินใจลาออ กจากงาน เพื่อเริ่มต้นหางานใหม่ ทำกับบทความ 5 สิ่งคิดให้ดีก่อน ลาออ กจากงาน เพื่อหางานใหม่ ไปดูกันว่าทำไมเราถึงควรคิดทบทวนให้ดีก่อน

การลาออ กจากงานเพื่อหางานใหม่เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถทำได้ แต่อย่ าลืมว่าในช่วงนี้สถานการณ์ทางเ ศ ร ษ ฐ กิ จที่ไม่แน่นอน อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ใครหล า ยคนเลิกคิดเรื่องการลาออ กและหางานใหม่ไป ชั่ ว คราว โดยเฉพาะคนที่ใช้เหตุผลว่า เบื่อ หรือ เ ก ลี ย ด งานที่ทำคนที่เบื่องาน หรือ เ ก ลี ย ด งานที่กำลังอยู่อาจกำลังมีความรู้สึกว่า ถ้าลาออ กจากงานตอนนี้มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีกว่า มีเงินเดือนที่ดีกว่า รวมถึงได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับชีวิต แต่ด้วยสถานการณ์ทางเ ศ ร ษ ฐ กิ จแบบนี้ การเปลี่ยนงานอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในเวลานี้

1 เปลี่ยนความไม่ชอบเป็นเครื่องมือปรับปรุงตัวเอง

บางครั้งการทำงานภายใต้ปัญหา และความรู้สึกไม่ชอบอาจกล า ยเป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ของตัวเอง ทั้งการสื่อสาร การต่อรอง และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะได้จากการเจรจา และต่อรอง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน โดยบางครั้งหากการทำงาน มีภาพรวมที่ดีขึ้น คุณอาจไม่จำเป็นต้องคิดหางานใหม่อีกแล้วก็ได้

2 ไม่รู้เป้าหมายในอนาคต ว่าต้องการอะไรต่อไป

บางครั้งความรู้สึกว่าอย ากเปลี่ยนงาน อาจเป็นความคิดที่เกิดขึ้น มาลอยๆ เพราะความเบื่อที่เกิดขึ้นจากความจำเจที่ต้องทำทุกวันๆ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าถ้าลาออ กจากงานไปแล้วจะไปทำงานอะไรต่อ แสดงว่าคุณอาจยังไม่เหมาะที่จะลาออ กจากงานในช่วงนี้ สิ่งที่คุณต้องคิดไว้ก่อนที่จะลาออ กจากงานคือ ถ้าลาออ กจากงานเดิมแล้ว งานใหม่จะทำอะไร รูปแบบงานเป็นอย่ างไร

อาจจะยังไม่ต้องลงรายละเอียดมากๆ ก็ได้ แต่อย่ างน้อยต้องมีไกด์ไลน์ก่อน ซึ่งการตั้งเป้าหมายของตัวเองในอนาคตจะเป็นการช่วยให้คุณสามารถรู้ได้ว่าหากคุณต้องการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณต้องทำอย่ างไรบ้าง การตั้งเป้าหมายในอีกทางหนึ่ง เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้สำเร็จ ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในปัจจุบัน นั่นก็คือหมายถึงหน้าที่การงานที่ดีกว่าต ามความต้องการที่ตั้งไว้ ซึ่งในทางกลับกันหากคุณลาออ กจากงานโดยที่ยังไม่รู้เป้าหมายว่างานต่อไปอย ากทำอะไร จะทำให้คุณรู้สึกเบื่อ รู้สึกไร้เป้าหมาย รวมถึงรู้สึกว่าคุณค่าในตัวคุณเองลดลง

3 อย่ าลาออ กเพราะอย ากมีเวลาว่างเพื่อหางานใหม่

การลาออ กเพราะอย ากมีเวลาว่างในการหางานอย่ างเต็มที่ คงไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ในยุคนี้ เพราะในความจริงแล้ว เวลาว่างเพื่อหางานใหม่มีอยู่เสมอโดยไม่ต้องคิดลาออ กจากงานก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนเข้างาน ใช้เวลาในขณะเดินทางไปทำงาน ช่วงเย็น หรือในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ก็สามารถหางานใหม่ได้เช่นกัน การลาออ กจากงานเพื่อหวังมีเวลาว่างมากขึ้น

เวลาว่างที่มีมากจนเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการหางานลดลง เพราะบางครั้งเวลาว่างจะทำให้เราข า ดความกะตือรือร้น จนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ ใช้เวลาไม่คุ้มค่า ซึ่งบางครั้งการหางานใหม่อาจทำให้คุณรู้สึกว่างานเดิมของคุณเป็นที่น่าพอใจมากอยู่แล้ว และหากเปลี่ยนงานใหม่ อาจทำให้คุณพลาดสิ่งดีๆ ที่งานเก่าของคุณเคยมีให้ก็เป็นไปได้เช่นกัน ซึ่งหากลาออ กจากงานไปตั้งแต่แรก ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้งานดีๆ แบบเดิมกลับมา

4 ได้เงินเดือน มาก แต่ก็ยังไม่พอใช้ ทางแก้อาจไม่ใช่การหางานใหม่

บางครั้งฐานเงินเดือนที่ได้รับก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน แต่บางคนอาจมีความรู้สึกว่าเงินเดือนที่ได้ไม่คุ้มกับความรับผิดชอบที่มี ก่อนที่จะคิดลาออ กจากงานเพราะเหตุผลเรื่องเงินค่าตอบแทน ควรลองคิดดูก่อนว่าเงินเดือนที่ได้น้อยไม่คุ้มค่าเหนื่อยจริงๆ หรือความจริงแล้วเป็นเพราะคุณใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นจนรู้สึกว่าเงินที่ได้น้อยกว่าความเป็นจริง

ทางแก้ปัญหานี้อย่ างยั่งยืนคือ การบริหารจัดการการใช้เงินของตัวคุณเองใหม่ก่อน เพราะการลาออ กไปหางานใหม่ที่ได้เงินเดือน มากกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปล า ยเหตุ ถ้าไม่ปรับการใช้เงิน ไม่ว่าจะเปลี่ยนอีกกี่งานหรือได้เงินเดือนเพิ่มมากแค่ไหน ยังไงเงินก็ไม่พอใช้อยู่ดี หรือถ้าสุดท้ายแล้วการปรับพฤติก ร ร มการใช้เงินยังไม่ช่วยแก้ปัญหา ก็ให้ลองเจรจาต่อรองกับหัวหน้าเพื่อปรับเงินเดือนขึ้นก่อน แต่ให้การหางานใหม่ เป็นทางเลือ กท้ายๆ จะดีกว่า

5 Connection สำคัญ อย่ าออ กไปโดยไม่มี

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า Connection เป็นสิ่งสำคัญทั้งการทำงานและการหางานใหม่ ดังนั้นอย่ าคิดลาออ กจากงานเก่าโดยไม่มี Connection ที่ดี เพราะ Connection ที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยให้คุณได้งานใหม่ในทันที แต่อาจมีประโยชน์ในฐานะคำแนะนำที่คุณอาจได้รับ เช่น ฟีดแบคว่าคนที่คุณจะไปสัมภาษณ์งานด้วยมีลักษณะอย่ างไร เป็น มิตรมากน้อยแค่ไหน หรือต้องใช้วิธีการพูดอย่ างไรเพื่อสร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์งาน เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะทำให้ได้งานง่ายขึ้น

ดังนั้นแล้วการสร้าง Connection เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต้องค่อยๆ ทำ และสะสมไปเรื่อยๆ เพราะคงดูไม่ดีแน่หากคุณเข้าไปตีสนิทกับคนบางคน และนึกถึงเขาเมื่อต้องการประโยชน์อะไรบางอย่ าง เพราะ Connection ต้องใช้เวลาสะสมนานหล า ยปี รวมถึงคุณต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆ ก่อนด้วยเช่นกัน

6 อย่ าหางานใหม่โดยใช้อารมณ์

บางครั้งความรู้สึกที่อย ากหางานใหม่มักเกิดจากความรู้สึกเบื่องาน และไม่พอใจงานที่ทำอยู่ จนกล า ยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนงาน แต่แน่นอนว่าความรู้สึกเบื่อ และไม่พอใจ ย่อมสร้างอารมณ์ที่เป็นลบเมื่อพูดถึงงานที่ทำอยู่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องดี โดยเฉพาะในการสัมภาษณ์งานที่ผู้สัมภาษณ์ก็ต้องถามว่าทำไมถึงลาออ กจากงานที่ทำอยู่ ทำไมถึงอย ากเปลี่ยนงาน ถ้าคุณอธิบายโดยใช้อารมณ์เป็นหลัก อาจทำให้โอกาสที่ได้งานลดลง เพราะบริษัทต่างๆ ย่อมอย ากได้พนักงานที่มีความรู้สึกในแง่บวกมากกว่าอยู่แล้ว

หากคุณรู้สึกไม่พอใจกับงานที่ทำอยู่ อย่ างแรกที่ควรทำคือลองพิจารณาดูก่อนว่าจริงๆ แล้วคุณไม่พอใจเนื้องานที่ทำ หรือไม่พอใจปัจจัยอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกันแน่ บางครั้งคุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาความไม่พอใจได้ โดยไม่ต้องลาออ กจากงานก็ได้

ที่มา F o r b e s, j i n g j a i 9 9 9