5 สิ่งทีคนในครอบครัวทำให้กัน เพิ่มความรัก ความอบอุ่นให้กันและกันก้าวข้ามผ่านทุกช่วงเวลาของชีวิตไปด้วยกัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดที่คนในครอบครัวจะทำให้กันและกัน เพื่อจับมือ กันก้าวข้ามผ่านทุกเรื่องราวที่เข้ามาในครอบครัวกับบทความ 5 สิ่งทีคนในครอบครัวทำให้กัน เพิ่มความรัก ความอบอุ่นให้กันและกันก้าวข้ามผ่านทุกช่วงเวลาของชีวิตไปด้วยกัน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ครอบครัวของเรายังรักกันตลอ ดไป

1 ดูแลตัวเอง ใส่ใจคนรอบข้าง

เพราะเวลาวิกฤตเข้ามาทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดสับสนความเครียดเข้าครอบงำ ให้กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติและผ่อนคล า ยด้วยการห า ยใจช้าๆ ลึกๆ เพื่อออ กซิเจน ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ในร่างกายได้เต็มที่สมองจะแจ่มใสขึ้นและพย าย ามรั ก ษ ากิจวัตร ประจำวันเอาไว้ เช่น กินอาหาร ออ กกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอเมื่อตัวเอง ตั้งหลักพร้อมแล้วก็ไปดูคนรอบข้างว่าเป็นอย่ างไรเพื่อ ดูแลอย่ างใส่ใจ

2 บ้านคือพื้นที่ปลอ ดภั ยไม่ว่าวิกฤตใด

เข้ามาบ้านควรเป็นฐานที่มั่นอันปลอ ดภั ยและทำให้ทุกคนในครอบครัวรู้สึก อบอุ่นใจซึ่งเราสามารถส่ งความรู้สึกที่ดีให้กันและกัน

3 สร้างความเข้าใจสร้างทีมครอบครัว

บ่อยครั้งที่เราเก็บงำปัญหาไว้ ไม่ให้ใครรู้ เพราะกลัวถูกตำหนิ หรือ กังวลคนรอบข้าง เป็นทุ ก ข์จริงๆ แล้วทุกคนในครอบครัวควรได้รับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะปรับตัว ได้อย่ างเหมาะสมฉะนั้นต้องสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับคนแต่ละช่วง วัยในครอบครัว และเปิดใจรับฟังความรู้สึกและข้อสงสัยเพื่อให้ครอบครัวของเราก้าว ไปด้วยกัน

4 กำหนดเป้าหมาย – วางกติการ่วมกัน

เมื่อทุกคนรับรู้แล้วว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาหากทุกคนได้มาจับเข่าคุยกัน เพื่อ กำหนดว่าพวกเรากำลังจะเดินไปทางไหนแต่ละคน มีส่วนช่วยครอบครัว อย่ างไรได้บ้างอะไรคือสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำชวนกัน มองวิกฤตให้เห็นโอกาส มุมมองเชิงบวกจะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวมีความหวังและพลังใจสามารถ ก้าวผ่านช่วงเวล า ย ากลำบากไปด้วยกัน

5 ชีวิตทางสังคมต้องรั ก ษ าไว้

เพราะต่อให้ชีวิตเผชิญสถานการณ์ย้ำแย่แค่ไหนก็ไม่ควรทิ้งสัมพันธ์ภาพ ที่ดีต่อคนรอบข้าง เช่น ญาติมิตร เพื่อนฝูง เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถ ช่วยเกื้อ กูลในย ามย ากฉะนั้นอย่ าลังเลที่จะติดต่อสื่อสารถึงกันเพราะครอบครัว คือแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับชีวิตหากช่วยกันถนอมรั ก ษ าและเติมพลังให้กัน นอ กจากจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ยังสร้างภาวะสมดุลใหม่ให้ครอบครัวแข็งแกร่ง มีความสามารถปรับตัวอยู่ได้ในทุกสถานการณ์

ที่มา create-readingth